فَأَرَدْنَا أَن يُبْدِلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِّنْهُ زَكَاةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا

Fe erednâ en yubdilehumâ rabbuhumâ hayren minhu zekâten ve akrebe ruhmâ(ruhmen).


1. fe erednâ : böylece diledik, istedik
2. en yubdile-humâ : onlara (o ikisi için) değiştirmesi
3. rabbu-humâ : onların (o ikisinin) Rab'leri
4. hayren : (daha) hayırlısı
5. min-hu : ondan
6. zekâten : temiz
7. ve akrebe : ve daha yakın
8. ruhmen : merhamet (açısından)


Diyanet İşleri : “Böylece, Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine daha hayırlı ve daha merhametli bir çocuk vermesini diledik.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Rablerinin onlara, bu çocuğun yerine temizlikte daha ileri, merhametçe daha duygulu bir çocuğu vermesini diledik.
Adem Uğur : (Devam etti:) "Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin."
Ahmed Hulusi : "Böylece istedik ki, Rableri onlara, o çocuktan daha hayırlı, temiz; rahmetine daha yakınını açığa çıkarsın. "
Ahmet Tekin : 'İstedik ki, Rableri, bunun yerine onlara, daha temiz daha merhametli birini versin.' dedi.
Ahmet Varol : Böylece Rablerinin onun yerine kendilerine temizlikte daha hayırlı ve merhamette daha yakın birini vermesini istedik.
Ali Bulaç : Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik."
Ali Fikri Yavuz : İstedik ki, onların Rabbi bu oğlanın yerine, kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin.
Bekir Sadak : Rablerinin o cocuktan daha temiz ve onlara daha cok merhamet eden birini vermesini istedik.»
Celal Yıldırım : Rablarının onun yerine onlara temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe de daha yakınını vermesini diledik.
Diyanet İşleri (eski) : Rablerinin o çocuktan daha temiz ve onlara daha çok merhamet eden birini vermesini istedik.'
Diyanet Vakfi : (Devam etti:) «Böylece istedik ki, Rableri onun yerine kendilerine, ondan daha temiz ve daha merhametlisini versin.»
Edip Yüksel : 'İstedik ki Rab'leri onun yerine kendilerine ondan daha temiz ve merhametli birini versin.'
Elmalılı Hamdi Yazır : istedik ki kendilerinin rabbı ona bedel bunlara temizlikçe daha hayırlısını ve merhametce daha yakınını versin
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İstedik ki, Rableri onun yerine kendilerine temizlikçe daha hayırlı ve merhamet bakımından daha yakınını versin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «İstedik ki Rabbleri onun yerine kendilerine ondan temizlikçe daha hayırlı ve daha çok merhamet eden birini versin.»
Fizilal-il Kuran : İstedik ki, Rabb'leri onlara o delikanlıdan daha temiz ve daha iyiliksever bir evlat bağışlasın.
Gültekin Onan : "Böylece, onlara rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik."
Hasan Basri Çantay : Diledik ki bunun yerine Rableri kendilerine temizlikçe daha hayırlısını, merhametçe daha yakınını versin».
Hayrat Neşriyat : 'Böylece Rablerinin kendilerine, (günahlardan) temiz olma cihetiyle ondan hayırlısını ve (onlara) merhametçe daha yakınını (o çocuğa) bedel olarak vermesini istedik!'
İbni Kesir : Rabblarının o çocuktan daha temiz ve daha çok merhametli birini vermesini istedik.
Muhammed Esed : (onu öldürürken) Rablerinin o ana babaya onun yerine ondan daha temiz seciyeli ve merhamette ondan daha ileri (başka bir çocuk) vermesini istedik."
Ömer Nasuhi Bilmen : «Artık biz istedik ki, Rableri onlara ondan temizlikçe daha hayırlısını ve merhametçe daha yakınını bedel olarak versin.»
Ömer Öngüt : “İstedik ki Rableri onlara o çocuktan daha temiz ve daha çok merhametli bir evlât versin. ”
Şaban Piriş : Rab’lerinin ondan daha temiz ve daha merhamete yakın, hayırlı bir evlat vermesini istedik.
Suat Yıldırım : Onların Rabbinin, kendilerine, onun yerine daha temiz, daha hayırlı, merhamette ondan daha hisli bir çocuk ihsan etmesini diledik.
Süleyman Ateş : "İstedik ki Rableri onun yerine onlara ondan daha temiz, daha merhametli (ana babasına iyilik eden) birini versin."
Tefhim-ul Kuran : Böylece, onlara Rablerinin ondan temiz olmak bakımından daha hayırlısı, merhamet bakımından da daha yakın olanını vermesini diledik.»
Ümit Şimşek : 'İstedik ki, o çocuğun yerine, Rableri onlara huyu suyu temiz ve merhametli bir evlât versin.
Yaşar Nuri Öztürk : "Diledik ki, Rableri onlara o çocuktan temizlikçe daha üstün, merhametçe daha gelişmişini versin."
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.