FANDOM


1897 Osmanlı-Yunan Savaşı
Dömeke Harbi Zonaro

Dömeke Savaşı
(Saray ressamı Fausto Zonaro'nun fırçasından)
Tarih 17 Nisan-19 Mayıs 1897
Bölge Tesalya (Yunanistan Krallığı), Epir (Yanya) (Osmanlı İmparatorluğu)
Sebep
Sonuç Kesin Osmanlı zaferi
Taraflar
Ottoman flag alternative 2 Osmanlı İmparatorluğu 20pxYunanistan Krallığı

Danimarka bayrağıDanimarka Lejyonu

Kumandanlar
Müşir Ethem Paşa (Başkumandan, Tesalya), Ahmed Hıfzı Paşa (Epir) Prens Konstantin (Başkumandan, Tesalya), Albay Manos (Epir)
Güçler
90.000 (Tesalya), 30.000 (Epir) 60.000 (Tesalya), 15.000 (Epir)

400 Danimarka askeri

1897 Osmanlı-Yunan Savaşı, 1897 yılında Osmanlı Devleti ile Yunanistan arasında meydana gelen savaştır. Yaklaşık bir ay sürmüş ve Osmanlı ordusunun zaferiyle neticelenmiştir.


Savaş öncesi Edit

Osmanlı Devleti'ne ait olan Tesalya ve İyon Denizi kıyısındaki Arta limanı 1878 Berlin Antlaşması uyarınca 1881 yılında Yunanistan’a verilmişti. Bu genişlemeden sonra Yunanistan’ın yeni hedefi Epir (Yanya vilayeti) ve Girit adasıydı. Bu bölgelerdeki nüfusun yaklaşık üçte ikisini oluşturan Osmanlı rumları Yunanistan tarafından Osmanlı Devletine karşı devamlı kışkırtılıyordu.

Yunanistan’ın Osmanlı idaresindeki Rumları isyana kışkırtmaya devam etmesi üzerine Osmanlı Devleti de 17 Nisan 1897’de Yunanistan’a savaş ilan etti. Yunanlar özellikle engebeli bölgelerde Osmanlı ordusunu uğraştırırken Balkanlar'daki diğer devletlerle anlaşıp Osmanlıları iyice zor durumda bırakmayı planlamaktaydılar. Osmanlı kuvvetlerini teşkil eden Müşir Edhem Paşa komutasındaki yaklaşık 120.000 askere karşılık Yunanistan Kralı 1. Yorgi'nin (Γεώργιος Α΄) veliahdı Konstantin’in (Κωνσταντίνος Α΄ της Ελλάδας) kumanda ettiği Yunan ordusu ise 75.000 kişilik bir kuvvetten meydana geliyordu.

"Bu savaş, Osmanlı Devleti ve Büyük Devletler’in irâdesine aykırı olarak Yunanistan’ın yayılmacı politikalarının bir neticesi olarak meydana gelmiştir. Osmanlı Devleti Büyük Devletler’den savaşı engellemelerini beklemiş; fakat bu devletler Yunanistan’a uygulanacak zorlayıcı tedbirler üzerinde uzlaşamadıklarından iki devleti yalnız başlarına bırakmışlardır. Osmanlı Devleti barışın devamından yana olmasına rağmen Yunan çetelerinin sınırı tecavüz etmesi üzerine Yunanistan’a savaş ilân etmiştir."[1].Ayrıca bu savaşa Yunan kralı 1. Yorgi'nin Danimarka asıllı olması sebebiyle bir miktar Danimarka askeriyle İtalyan gönüllülerinden oluşan bir birlik de Yunanlılar'ın yanında savaşa katılmıştır.

Savaşın gelişmesi Edit

18 Nisan 1897'de Milona geçidindeki ilk savaşı Osmanlılar kazandılar. Ancak savaşın yavaş tempoda cereyan etmesi üzerine, büyük devletlerden gelebilecek bir müdahaleyi önlemek için Sultan 2. Abdülhamid Edhem Paşa'ya yıldırım harbi emrini verdi. Bu durum üzerine 25 Nisan 1897'de Yenişehir (Λάρισα), 28 Nisan'da da Tırhala (Τρίκαλα) zaptedildi. Yunan ordusu güneydeki Dömeke’ye (Δομοκός) doğru çekilirken Edhem Paşa kumandasındaki birlikler doğuya doğru ilerleyerek 8 Mayıs'ta çok büyük stratejik öneme sahip bir liman kenti olan Volos'a (Βόλος) girdi. Bundan sonraki muharebenin Dömeke’de olacağı ve bu savaşın da galip tarafı ortaya çıkaracağı belli olmuştu. Çünkü Yunanlılar bu müstahkem mevkiye çok fazla yığınak yapmışlardı. Savunma savaşı yapacak olan Yunanlılar, Türkleri püskürteceklerinden eminlerdi. 17 Mayıs 1897 tarihinde çok şiddetli geçen muharebe sonunda Osmanlılar galip geldi. Yunan ordusu daha güneydeki Lamia'ya doğru düzensiz bir biçimde çekilirken Osmanlı kuvvetleri onları süratle takip etti. Zira Avrupa'da savaşı durdurmaya yönelik diplomatik adımlar atılmaya başlamıştı. Osmanlılar ise Avrupa'dan baskı gelmeden mümkün olduğunca ilerlemek niyetindeydiler.

Savaşın sonu Edit

Artık Osmanlı ordusunun Yunanistan’ın başkenti Atina’ya girmesini engelleyecek ciddi bir güç kalmamıştı.Bu konuda Sadrazam Halil Rıfat Paşa Abdülhamid Han'a görüşünü açıkça belirtmiş ve de Atina'ya girilmesi için ricada bulunmuştu.Çünkü Atina'nın alınması Yunanlıların bir nebze olsun bastırılması demekti. Fakat Avrupa Devletleri'nin aralarında anlaşması üzerine Rus çarı 2. Nikolay (Николай II) 2. Abdülhamid'e bizzat telgraf çekerek savaşın durdurulmasını talep etti. Padişahın iradesi uyarınca 19 Mayıs'ta Osmanlı ordusu fiilen savaşı kesti. 20 Mayıs 1897 tarihinde ise mütareke imzalandı.

Notlar Edit

  1. Mehmet Uğur Ekinci, "The Origins of the 1897 Ottoman-Greek War: A Diplomatic History." Yüksek Lisans Tezi, Bilkent Üniversitesi Tarih Bölümü, Ankara, 2006, s. iv.

Ayrıca bknz. Edit

Kaynakça Edit

  • Ekinci, Mehmet Uğur. The Unwanted War: The Diplomatic Background of the Ottoman-Greek War of 1897. Saarbrücken: VDM, 2009. ISBN 978-3-639-15456-6.

Şablon:Osmanlı savaşları Şablon:II. Abdülhamit dönemiar:الحرب العثمانية اليونانية (1897) bg:Гръцко-турска война (1897) ca:Guerra Greco-Turca (1897) de:Türkisch-Griechischer Krieg el:Ελληνοτουρκικός πόλεμος του 1897 en:Greco-Turkish War (1897) es:Guerra Greco-Turca (1897) fr:Guerre gréco-turque (1897) id:Perang Yunani-Turki (1897) ja:希土戦争 (1897年) ko:그리스-터키 전쟁 (1897년) mk:Грчко-турска војна (1897) nn:Den gresk-tyrkiske krigen i 1897 no:Den gresk-tyrkiske krig (1897) pl:Wojna grecko-turecka (1897) pt:Guerra Greco-Turca (1897) ru:Первая греко-турецкая война sv:Grekisk-turkiska kriget 1897 uk:Греко-турецька війна 1897 zh:希土战争 (1897年)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.