FANDOMVe berren bi vâlideyhi ve lem yekun cebbâren asıyyâ(asıyyen).


1. ve berren : ve itaatkâr, iyi ve güzel davranış
2. bi vâlideyhi : ana babasına
3. ve lem yekun : ve olmadı, değildi
4. cebbâren : cebbar, zorba
5. asıyyen : asi olan, isyan eden


Diyanet İşleri : (12-14) (Yahya, dünyaya gelip büyüyünce onu peygamber yaptık ve kendisine) “Ey Yahya, kitaba sımsıkı sarıl” dedik. Biz, ona daha çocuk iken hikmet ve katımızdan kalp yumuşaklığı ve ruh temizliği vermiştik. O, Allah’tan sakınan, anne babasına iyi davranan bir kimse idi. İsyancı bir zorba değildi.
Abdulbaki Gölpınarlı : Anasına babasına iyilik ederdi ve cebbar ve âsi değildi.
Adem Uğur : Ana babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.
Ahmed Hulusi : Ana-babasına iyi davranırdı, zorba ve âsi değildi.
Ahmet Tekin : Ana-babasına saygılı ve iyi davranırdı. Hiç zorba ve isyankâr olmadı.
Ahmet Varol : Anne babasına iyi davranırdı. İsyankâr bir zorba değildi.
Ali Bulaç : Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.
Ali Fikri Yavuz : Ebeveynine de ihsankârdı, zorba ve isyankâr değildi.
Bekir Sadak : (12-14) «Ey Yahya! Kitaba kuvvetle saril» deyip daha cocukken ona hikmet, katimizdan kalp yumusakligi ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakinan ve anasina babasina karsi iyi davranan bir kimse idi, bas kaldiran bir zorba degildi.
Celal Yıldırım : (12-13-14) Ey Yahya ! Kitaba bütün gücünle sarıl, dedik. Biz ona henüz çocuk iken hikmet (ilim ve irfan) verdik. Ayrıca kendi katımızdan bir ince kalblilik, yufka yüreklilik ve paklık sunduk. O zaten (günah ve fenalıktan) sakınan, ana - babasına çok iyi davranan idi; o zorba ve isyankâr değildi.
Diyanet İşleri (eski) : (12-14) 'Ey Yahya! Kitaba kuvvetle sarıl' deyip daha çocukken ona hikmet, katımızdan kalp yumuşaklığı ve safiyet verdik. O, Allah'tan sakınan ve anasına babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, baş kaldıran bir zorba değildi.
Diyanet Vakfi : Ana-babasına çok iyi davranırdı; o, isyankâr bir zorba değildi.
Edip Yüksel : Ana babasına karşı iyi davranırdı, asla bir zorba ve isyankâr olmadı.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve valideynine ihsankâr idi, cebbar, isyarkâr değil idi
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Anne babasına iyi davranan biriydi, zorba ve isyankar değildi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Anne ve babasına karşı iyi davranan bir kimse idi, zorba ve isyankâr değildi.
Fizilal-il Kuran : Yine ona ana babasına bağlılık duygusu aşıladık. O dik kafalı, serkeş ve huysuz biri değildi.
Gültekin Onan : Ana ve babasına itaatkardı ve isyan eden bir zorba değildi.
Hasan Basri Çantay : (12-13-14) (Yahyâyi ihsan etdik ve ona çocukluğunda:) «Ey Yahya, kitabı kuvvetle tut» (dedik). Henüz sabî iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan (ona) bir kalb yumuşaklığı ve (günâhlardan) temizlik (verdik). O, çok müttekıy idi. Anasına, babasına da itaatkârdı. Bir serkeş ve aasî değildi.
Hayrat Neşriyat : Ve ana-babasına iyilik eden bir kimse idi; zorba ve isyankâr değildi.
İbni Kesir : Anasına ve babasına karşı iyi davranırdı. Baş kaldıran bir zorba değildi.
Muhammed Esed : ve ana babasına karşı saygı ve gözetme tavrı içinde; asla zorba ya da dik başlı biri değildi.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve anasıyla babasına itaatkâr idi ve bir zorba, isyankâr değildi.
Ömer Öngüt : Anne-babasına iyilik ederdi. İsyankâr ve zorba değildi.
Şaban Piriş : Anne ve babasına iyi davranırdı. Zorba ve isyankar değildi.
Suat Yıldırım : (12-14) "Yahya! Kitaba var kuvvetinle sarıl!" dedik ve henüz çocuk iken ona hikmet verdik. Tarafımızdan bir merhamet, arı duru bir gönül de ihsan ettik. O, Allah’ı sayıp günahtan sakınan bir insandı. Anne ve babasına iyi davranan hayırlı bir evlattı, asla zorba ve isyankâr biri değildi.
Süleyman Ateş : Ana babasına iyilik ediciydi, baş kaldıran bir zorba değildi.
Tefhim-ul Kuran : Ana ve babasına itaatkârdı ve isyan eden bir zorba değildi.
Ümit Şimşek : Anne-babasına iyilik ederdi; isyankâr bir zorba değildi.
Yaşar Nuri Öztürk : Ana-babasına iyilik eden biriydi; zorba, isyancı biri değil.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.