FANDOM


ثُمَّ لَنَنزِعَنَّ مِن كُلِّ شِيعَةٍ أَيُّهُمْ أَشَدُّ عَلَى الرَّحْمَنِ عِتِيًّا

Summe le nenzianne min kulli şîatin eyyuhum eşeddu aler rahmâni ıtiyyâ(ıtiyyen).

1. summe : sonra
2. le nenzianne : elbette, mutlaka alacağız, ayıracağız
3. min kulli : hepsinden, herbirinden
4. şîatin : fırka, millet, grup
5. eyyu-hum : onların hangisi
6. eşeddu : daha şiddetli, daha çok
7. alâ er rahmâni : Rahmân'a karşı
8. ıtiyyen : azgınlık eden, isyan eden, asi olan
İmam İskender Ali Mihr : Sonra bütün gruplardan onların hangisi, Rahmân'a karşı daha çok asi (azgın) olduysa, onları mutlaka ayıracağız.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra hangi tâife, rahmâna karşı en fazla azgınlıkta bulunduysa onu ayırıp önce cehenneme atacağız.
Abdullah Parlıyan : Sonra her guruptan, O sınırsız rahmet sahibi olan Rahman'a karşı, azgınlıkta ileri gidenleri çekip ayıracağız.
Adem Uğur : Sonra her milletten, rahman olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.
Ahmed Hulusi : Sonra da her gruptan, onların azgınlık ve isyan itibarıyla Rahman'a inkârda en katı olanlarını çekip çıkarırız (ateş için).
Ahmet Tekin : Sonra, baskıcı, zorba, kapalı her toplumdan, Rahman olan Allah’a en çok isyankâr olanlar, ilâhî kuralları tanımayanlar hangileri ise çekip ayıracağız.
Ahmet Varol : Sonra her kitleden Rahman'a karşı azgınlık göstermede en şiddetli olanı ayıracağız.
Ali Bulaç : Sonra, her bir gruptan Rahman (olan Allah)a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.
Ali Fikri Yavuz : Sonra her (kâfir) zümreden Rahman’a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise muhakkak (bunları evvelâ Cehennem’e) ayırıp atacağız.
Bayraktar Bayraklı : Sonra her milletten, Rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise onları çekip ayıracağız.
Bekir Sadak : Sonra her toplumdan Rahman'a en cok kimin bas kaldirdigini ortaya koyacagiz.
Celal Yıldırım : Sonra da her topluluktan Rahmân'a en çok küstahlık yapıp başkaldıranları çekip (Cehennem'e atacağız).
Cemal Külünkoğlu : Sonra her topluluktan, rahmeti bol olan Allah'a başkaldıran elebaşlarını ayıracağız.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra her toplumdan Rahman'a en çok kimin baş kaldırdığını ortaya koyacağız.
Diyanet Vakfi : Sonra her milletten, rahmân olan Allah'a en çok âsi olanlar hangileri ise çekip ayıracağız.
Edip Yüksel : Sonra her gruptan, Rahman'a karşı azgınlıkta ileri gidenleri ayıklayacağız.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra her zümreden rahmana karşı en ziyade serkeşlik eden hangileri ise muhakkak ve muhakkak nez'edeceğiz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra her topluluktan Rahman'a karşı en çok isyan edenleri hangileri ise muhakkak ve muhakkak çekip alacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra her zümreden Rahmân'a karşı en ziyade isyankâr hangileri ise, muhakkak ayırıp atacağız.
Fizilal-il Kuran : Sonra her grubun, rahmeti bol olan Allah'a baş kaldıran en azılı ele başlarını ayıracağız.
Gültekin Onan : Sonra, her bir gruptan Rahmana karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.
Hasan Basri Çantay : Sonra her ümmetden hangisi rahman olan (Allaha) karşı daha ziyâde aasî ve cür'etkâr olmuşsa muhakkak ve muhakkak (evvelâ onu) ayırıb atacağız.
Hayrat Neşriyat : Sonra her tâifeden Rahmân’a en çok isyân eden hangileri ise, şübhesiz çekip çıkaracağız (ve önce onları Cehenneme atacağız)!
İbni Kesir : Sonra her toplumdan Rahman'a karşı en çok başkaldıranları ortaya koyacağpız.
Kadri Çelik : Sonra, her bir gruptan Rahman'a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.
Muhammed Esed : Ve sonra her (günahkar) topluluktan O sınırsız rahmet Sahibi'ne kibir ve dik başlılıkta ileri gidenleri ayırıp öne çıkaracağız;
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonradan her fırkadan Rahmân'a karşı ziyâdece mütekebbir (serkeş) olanı muhakkak ki, şiddetle ahzedeceğiz.
Ömer Öngüt : Sonra her gruptan Rahman'a karşı isyanda en ileri gidenleri ayıracağız.
Şaban Piriş : Sonra her cemaatten Rahman’a karşı en çok başkaldıranı ortaya atacağız.
Suat Yıldırım : Sonra da her topluluktan, Rahmân’a isyan etmede aşırılık edenleri çekip ayıracağız.
Süleyman Ateş : Sonra her milletten Rahmân'a en çok karşı geleni ayıracağız.
Tefhim-ul Kuran : Sonra, her bir gruptan Rahman (olan Allah) a karşı azgınlık göstermek bakımından en şiddetli olanını ayıracağız.
Ümit Şimşek : Sonra da, her topluluktan, Rahmân'a isyanda en ileri gidenlerini çekip çıkaracağız.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra her gruptan, Rahman'a karşı kafa tutmada daha şiddetli davrananlar kimlerse, onları ayıracağız.
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.