FANDOM


إِنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ سَيَجْعَلُ لَهُمُ الرَّحْمَنُ وُدًّا

İnnellezîne âmenû ve amilus sâlihâti se yec’alu lehumur rahmânu vuddâ(vudden).


1. inne ellezîne : muhakkak ki onlar
2. âmenû : îmân edenler, âmenû olanlar
3. ve amilu es sâlihâti : ve salih ameller (nefs tezkiyesi) yapanlar
4. se yec'alu : kılacak, yapacak
5. lehum er rahmânu : Rahmân onlar için
6. vudden : muhabbet, sevgi
Diyanet İşleri : İnanıp salih ameller işleyenler için Rahmân, (gönüllere) bir sevgi koyacaktır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Şüphe yok ki inanan ve iyi işlerde bulunanlara karşı rahman, gönüllere bir sevgidir verir.
Adem Uğur : İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.
Ahmed Hulusi : İman edip imanın gereğini uygulayanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.
Ahmet Tekin : İman ederek, hâlis niyet ve amaçlarla, İslâm esaslarını, İslâmî düzeni hayata geçirenler, iş barışı içinde bilinçli, planlı, mükemmel, meşrû, faydalı, verimli çalışarak nimetin-ürünün bollaşmasını sağlayanlar, yerinde, haklı çıkışlar yaparak, düzelmeye, iyiliğe, iyileştirmeye ön ayak olanlar, cârî-kalıcı hayırlar-sâlih ameller işleyenler için, Rahmet sahibi Rahman olan Allah kullarının gönüllerine bir sevgi yerleştirecektir.
Ahmet Varol : İman edip de salih ameller işleyenlere Rahman bir sevgi verecektir.
Ali Bulaç : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.
Ali Fikri Yavuz : İman edip salih ameller işleyenler var ya, Rahman bunlara bir sevgi verecek (onları gönüllere sevdirecektir.)
Bekir Sadak : inanip yararli is isleyenleri Rahman sevgili kilacaktir.
Celal Yıldırım : İmân edip İyi yararlı amellerde bulunanları elbette Rahman (olan Allah) sevgili kılar.
Diyanet İşleri (eski) : İnanıp yararlı iş işleyenleri Rahman sevgili kılacaktır.
Diyanet Vakfi : İman edip de iyi davranışlarda bulunanlara gelince, onlar için çok merhametli olan Allah, (gönüllerde) bir sevgi yaratacaktır.
Edip Yüksel : İnanıp erdemli davrananlara Rahman sevgi bağışlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : İyman edip salih işler yapanlar muhakkak, rahman onlar için bir meveddet (bir sevgi) verecek gönüllere sevdirecektir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : İman edip yararlı işler yapanlar ise, muhakkak Rahman, onlar için bir sevgi verecek, gönüllere sevdirecektir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman edip, salih amel işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onları (gönüllere) sevdirecektir.
Fizilal-il Kuran : İman edip iyi ameller işleyenlere gelince Allah, onlara sevgi armağan edecektir.
Gültekin Onan : İnananlar ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman onlar için bir sevgi kılacaktır.
Hasan Basri Çantay : Hakıykat îman edib de iyi iyi işler yapanlar (yok mu?) çok esirgeyici (Allah) onlar için (gönüllerde) bir sevgi verecekdir.
Hayrat Neşriyat : Doğrusu îmân edip sâlih ameller işleyenler var ya, Rahmân (olan Allah) onlar için,(kalblerde) bir sevgi kılacaktır.
İbni Kesir : Muhakkak ki iman edip salih amel işleyenleri, Rahman sevgili kılacaktır.
Muhammed Esed : Sınırsız rahmet Sahibi, imana erişip dürüst ve erdemli davranışlar ortaya koyanları sevgiyle kuşatacaktır;
Ömer Nasuhi Bilmen : O kimseler ki, imân ettiler ve sâlih sâlih amellerde bulundular, muhakkak ki Rahmân, onlar için (kalplerde) bir sevgi vücuda getirecektir.
Ömer Öngüt : İman edip sâlih ameller işleyenler için Rahman bir sevgi peyda edecektir.
Şaban Piriş : İman edenler ve doğruları yapanlar ise Rahman onlara sevgi ile yaklaşacaktır.
Suat Yıldırım : İman edip, makbul ve güzel işler yapanları Rahman, (hem Allah, hem de mahluklar nezdinde) sevimli kılacaktır.
Süleyman Ateş : İnanıp faydalı işler yapanlar için Rahmân, (gönüllerde) bir sevgi yaratacak(onları herkese sevdirecek)tir.
Tefhim-ul Kuran : İman edenler ve salih amellerde bulunanlar ise, Rahman (olan Allah), onlar için bir sevgi kılacaktır.
Ümit Şimşek : İman eden ve güzel işler yapanlar için Rahmân bir sevgi vücuda getirecektir.
Yaşar Nuri Öztürk : İman edip hayra ve barışa yönelik işler yapanlara gelince, Rahman onlar için bir sevgi oluşturacaktır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.