FANDOM


1. satır: 1. satır:
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/23|23]]
+
<p style="font-family: 'Simplified Arabic', 'Arabic Transparent', 'arabca3', 'MS Sans Serif'; color: #000000; font-size: 2em">وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>
<br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/24|24]]</b></span><br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
 
<tr>
 
<td>{{bakara}}</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
 
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606; &#1603;&#1615;&#1606;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610; &#1585;&#1614;&#1610;&#1618;&#1576;&#1613; &#1605;&#1617;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575; &#1606;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1614;&#1571;&#1618;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1576;&#1616;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1614;&#1577;&#1613;
 
&#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1605;&#1617;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1588;&#1615;&#1607;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1569;&#1603;&#1615;&#1605; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; &#1573;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1589;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1602;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;</p>
 
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
 
Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî,
 
ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table width="100%" align="center" id="table2">
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ve in kuntum</b></td>
 
<td>: ve eğer siz iseniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
 
<td width="30%"><b>fî reybin</b></td>
 
<td>: şüphe içinde</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
 
<td width="30%"><b>mimmâ (min mâ)</b></td>
 
<td>: şeyden</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
 
<td width="30%"><b>nezzelnâ</b></td>
 
<td>: biz indirdik</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
 
<td width="30%"><b>alâ</b></td>
 
<td>: üzerine, ... a</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
 
<td width="30%"><b>abdi-nâ</b></td>
 
<td>: (bizim) kulumuz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
 
<td width="30%"><b>fe'tû (fe u'tû)</b></td>
 
<td>: o zaman, öyleyse getirin</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
 
<td width="30%"><b>bi sûretin</b></td>
 
<td>: bir sureyi</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min misli-hi</b></td>
 
<td>: onun mislinden, onun benzeri, onun gibi</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>10.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ved'û (ve ud'û)</b></td>
 
<td>: ve davet edin, çağırın</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>11.</b></td>
 
<td width="30%"><b>şuhedâe-kum</b></td>
 
<td>: sizin şahitleriniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>12.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min dûni allâhi</b></td>
 
<td>: Allah'tan başka</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>13.</b></td>
 
<td width="30%"><b>in kuntum</b></td>
 
<td>: eğer siz iseniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>14.</b></td>
 
<td width="30%"><b>sâdıkîne</b></td>
 
<td>: sadıklar, doğru söyleyenler</td>
 
</tr>
 
</table>
 
   
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
+
<p style="font-family: 'Tahoma'; color: #008000; font-size: 1.8em">Ve in kuntum reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).</p>
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
+
<td nowrap="nowrap">
+
+
İmam İskender Ali Mihr
+
</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Ve eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur'ân'dan) şüphe
+
{| align="center" width="100%"
içindeyseniz, o zaman o'nun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan
+
|- valign="top"
başka şahitlerinizi de davet edin, eğer siz sadıklarsanız.</td>
+
| align="right" width="5%"|'''1.'''
</tr>
+
| width="30%"|'''ve in kuntum'''
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|: ve eğer siz iseniz
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
+
|- valign="top"
<td>:</td>
+
| align="right" width="5%"|'''2.'''
<td>Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede
+
| width="30%"|'''fî reybin'''
iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler
+
|: şüphe içinde
iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).</td>
+
|- valign="top"
</tr>
+
| align="right" width="5%"|'''3.'''
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| width="30%"|'''mimmâ (min mâ)'''
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
+
|: şeyden
<td>:</td>
+
|- valign="top"
<td>Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir
+
| align="right" width="5%"|'''4.'''
sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.</td>
+
| width="30%"|'''nezzelnâ'''
</tr>
+
|: biz indirdik
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|- valign="top"
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
+
| align="right" width="5%"|'''5.'''
<td>:</td>
+
| width="30%"|'''alâ'''
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
+
|: üzerine, ... a
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
+
|- valign="top"
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
| align="right" width="5%"|'''6.'''
</tr>
+
| width="30%"|'''abdi-nâ'''
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|: (bizim) kulumuz
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
+
|- valign="top"
<td>:</td>
+
| align="right" width="5%"|'''7.'''
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda,
+
| width="30%"|'''fe'tû (fe u')'''
siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz,
+
|: o zaman, öyleyse getirin
Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
+
|- valign="top"
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
+
| align="right" width="5%"|'''8.'''
</tr>
+
| width="30%"|'''bi sûretin'''
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|: bir sureyi
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
+
|- valign="top"
<td>:</td>
+
| align="right" width="5%"|'''9.'''
<td>Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan
+
| width="30%"|'''min misli-hi'''
şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona
+
|: onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair
+
|- valign="top"
ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde
+
| align="right" width="5%"|'''10.'''
sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...</td>
+
| width="30%"|'''ved'û (ve ud'û)'''
</tr>
+
|: ve davet edin, çağırın
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|- valign="top"
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
+
| align="right" width="5%"|'''11.'''
<td>:</td>
+
| width="30%"|'''şuhedâe-kum'''
<td>Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun
+
|: sizin şahitleriniz
benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan
+
|- valign="top"
baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.</td>
+
| align="right" width="5%"|'''12.'''
</tr>
+
| width="30%"|'''min dûni allâhi'''
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|: Allah'tan başka
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
+
|- valign="top"
<td>:</td>
+
| align="right" width="5%"|'''13.'''
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den
+
| width="30%"|'''in kuntum'''
şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve
+
|: eğer siz iseniz
Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de
+
|- valign="top"
çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.</td>
+
| align="right" width="5%"|'''14.'''
</tr>
+
| width="30%"|'''sâdıkîne'''
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|: sadıklar, doğru söyleyenler
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
+
|}
<td>:</td>
+
<td>Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun
+
benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan
+
{| border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse" width="100%"
başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|''':'''
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
+
|'''ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın'''
<td>:</td>
+
|}
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
+
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
+
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
{| border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse" width="100%"
</tr>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet İşleri
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).
<td>Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru
+
| nowrap="nowrap"|Abdulbaki Gölpınarlı
sözlü iseniz.</td>
+
|:
</tr>
+
|Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
+
| nowrap="nowrap"|Adem Uğur
<td>:</td>
+
|:
<td>ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz
+
|Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ahmed Hulusi
</tr>
+
|:
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|Kulumuza inzâl ettiğimizden (hakikatinden - Esmâ mertebesinden bilincine açığa çıkandan) şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre ortaya koyun. Eğer (sözünüzde) sadıksanız, Allâh (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin) dûnunda (Allâh adıyla işaret edilenin misli veya benzeri olması mümkün olmadığı içindir ki, edinilen veya tahayyül edilen tanrılar ancak onun "dûnu"nda olabilir; onların da ne gayrılığından ne denkliğinden ne eş değerinden ne de kapsamından sözedilebilir. "Dûnu" kelimesiyle işaret edilen varlık vücudunu Allâh Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerden alır ama asla varlığı Allâh adıyla işaret edilene kıyasla denk tutulamaz. Bu yüzdendir ki birimin düşündüğü ya da tahayyül ettiği hiçbir şey Mutlak hakikati itibarıyla Allâh adıyla işaret edileni tanımlayamaz. İleride görülecek "leyse kemislihi şey'a - misli olacak şey yoktur" uyarısı Allâh adıyla işaret edilene hiçbir kavramın yaklaşmasının mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlar yazdığımız "dûnu" kelimesiyle anlatılmaktadır. Çalışmamızda sık sık göreceğiniz "dûnu" kelimesinin Türkçe'de karşılığı olmadığı içindir ki mecburen bu kelimeyi muhafaza ettik. A. H. ) şahitlerinizi getirin!
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ahmet Tekin
<td>Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız,
+
|:
haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka
+
|Eğer kulumuz Muhammed’e bölüm bölüm indirdiğimizden, Kur’ân’dan şüpheniz varsa, onun sûrelerine benzer bir sûre de siz ortaya koyun. Eğer söylediklerinizde haklı olduğunuz iddiasında iseniz de, ispat etmek için, Allah’ın dışında, kulları durumundaki önderlerinizi, bilginlerinizi, şahitlerinizi getirin.
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Ahmet Varol
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
+
|Kulumuza (Hz. Muhammed a.s.'e) indirdiğimizin üzerinde bir şüpheniz varsa ona bir benzeri sureyi siz getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, bu konuda, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de yardıma çağırın.
<td>:</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde
+
| nowrap="nowrap"|Ali Bulaç
iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka
+
|:
güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.</td>
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
</tr>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|Ali Fikri Yavuz
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...
<td>Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda
+
| nowrap="nowrap"|Bekir Sadak
sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma
+
|:
çağırınız.</td>
+
|Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.
</tr>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| nowrap="nowrap"|Celal Yıldırım
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz /
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet İşleri (eski)
benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm
+
|:
tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst
+
|Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
(sadık) iseniz.</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet Vakfi
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
+
|Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
<td>:</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet
+
| nowrap="nowrap"|Edip Yüksel
âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe
+
|:
ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin.
+
|Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.
Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
(yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz. </td>
+
| nowrap="nowrap"|Elmalılı (sadeleştirilmiş)
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
<td>Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer
+
|:
bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
sözlüler iseniz...</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Fizilal-il Kuran
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
+
|Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma çağırınız.
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin
+
| nowrap="nowrap"|Gültekin Onan
bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin
+
|:
(de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size
+
|Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz / kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst (sadık) iseniz.
şahitlik etmeleri için çağırın.</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Hasan Basri Çantay
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin. Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de (yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz.
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden
+
| nowrap="nowrap"|Hayrat Neşriyat
bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet
+
|:
ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.</td>
+
|Ve eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şübhe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin; eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, Allah’dan başka şâhidlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın!
</tr>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|İbni Kesir
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru sözlüler iseniz...
<td>Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka
+
| nowrap="nowrap"|Muhammed Esed
güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
+
|:
</tr>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin (de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size şahitlik etmeleri için çağırın.
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ömer Nasuhi Bilmen
<td>:</td>
+
|:
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında
+
|Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.
şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda
+
| nowrap="nowrap"|Ömer Öngüt
tutarlı iseniz.</td>
+
|:
</tr>
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer iddiânızda doğru iseniz, Allah'tan başka şâhitlerinizi de çağırın.
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
+
| nowrap="nowrap"|Şaban Piriş
<td>:</td>
+
|:
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi
+
|Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
(yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).</td>
+
| nowrap="nowrap"|Suat Yıldırım
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlı iseniz.
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Süleyman Ateş
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda,
+
|:
siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid (yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).
iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
+
| nowrap="nowrap"|Tefhim-ul Kuran
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ümit Şimşek
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de
+
|:
onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.
çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Yaşar Nuri Öztürk
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
+
|Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi / tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...
<td>:</td>
+
|}
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun
 
benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi /
 
tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...</td>
 
</tr>
 
</table>
 
{{ET}}
 

20:46, Mayıs 16, 2011 tarihindeki hâli

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).
1. ve in kuntum : ve eğer siz iseniz
2. fî reybin : şüphe içinde
3. mimmâ (min mâ) : şeyden
4. nezzelnâ : biz indirdik
5. alâ : üzerine, ... a
6. abdi-nâ : (bizim) kulumuz
7. fe'tû (fe u'tû) : o zaman, öyleyse getirin
8. bi sûretin : bir sureyi
9. min misli-hi : onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
10. ved'û (ve ud'û) : ve davet edin, çağırın
11. şuhedâe-kum : sizin şahitleriniz
12. min dûni allâhi : Allah'tan başka
13. in kuntum : eğer siz iseniz
14. sâdıkîne : sadıklar, doğru söyleyenler


Elmalılı Hamdi Yazır : ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın


Diyanet İşleri : Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
Adem Uğur : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Ahmed Hulusi : Kulumuza inzâl ettiğimizden (hakikatinden - Esmâ mertebesinden bilincine açığa çıkandan) şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre ortaya koyun. Eğer (sözünüzde) sadıksanız, Allâh (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin) dûnunda (Allâh adıyla işaret edilenin misli veya benzeri olması mümkün olmadığı içindir ki, edinilen veya tahayyül edilen tanrılar ancak onun "dûnu"nda olabilir; onların da ne gayrılığından ne denkliğinden ne eş değerinden ne de kapsamından sözedilebilir. "Dûnu" kelimesiyle işaret edilen varlık vücudunu Allâh Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerden alır ama asla varlığı Allâh adıyla işaret edilene kıyasla denk tutulamaz. Bu yüzdendir ki birimin düşündüğü ya da tahayyül ettiği hiçbir şey Mutlak hakikati itibarıyla Allâh adıyla işaret edileni tanımlayamaz. İleride görülecek "leyse kemislihi şey'a - misli olacak şey yoktur" uyarısı Allâh adıyla işaret edilene hiçbir kavramın yaklaşmasının mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlar yazdığımız "dûnu" kelimesiyle anlatılmaktadır. Çalışmamızda sık sık göreceğiniz "dûnu" kelimesinin Türkçe'de karşılığı olmadığı içindir ki mecburen bu kelimeyi muhafaza ettik. A. H. ) şahitlerinizi getirin!
Ahmet Tekin : Eğer kulumuz Muhammed’e bölüm bölüm indirdiğimizden, Kur’ân’dan şüpheniz varsa, onun sûrelerine benzer bir sûre de siz ortaya koyun. Eğer söylediklerinizde haklı olduğunuz iddiasında iseniz de, ispat etmek için, Allah’ın dışında, kulları durumundaki önderlerinizi, bilginlerinizi, şahitlerinizi getirin.
Ahmet Varol : Kulumuza (Hz. Muhammed a.s.'e) indirdiğimizin üzerinde bir şüpheniz varsa ona bir benzeri sureyi siz getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, bu konuda, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de yardıma çağırın.
Ali Bulaç : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
Ali Fikri Yavuz : Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...
Bekir Sadak : Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.
Celal Yıldırım : Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.
Diyanet İşleri (eski) : Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Diyanet Vakfi : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Edip Yüksel : Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
Fizilal-il Kuran : Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma çağırınız.
Gültekin Onan : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz / kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst (sadık) iseniz.
Hasan Basri Çantay : Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin. Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de (yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz.
Hayrat Neşriyat : Ve eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şübhe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin; eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, Allah’dan başka şâhidlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın!
İbni Kesir : Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru sözlüler iseniz...
Muhammed Esed : Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin (de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size şahitlik etmeleri için çağırın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.
Ömer Öngüt : Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer iddiânızda doğru iseniz, Allah'tan başka şâhitlerinizi de çağırın.
Şaban Piriş : Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Suat Yıldırım : Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlı iseniz.
Süleyman Ateş : Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid (yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).
Tefhim-ul Kuran : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
Ümit Şimşek : Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi / tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.