FANDOM


 
(Bir kullanıcı tarafından yapılan bir ara revizyon gösterilmiyor)
1. satır: 1. satır:
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/23|23]]
+
<p style="font-family: Simplified Arabic, Arabic Transparent, arabca3, MS Sans Serif; color: #000000; font-size: 2em">وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ</p>
<br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/24|24]]</b></span><br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
 
<tr>
 
<td>{{bakara}}</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
 
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606; &#1603;&#1615;&#1606;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610; &#1585;&#1614;&#1610;&#1618;&#1576;&#1613; &#1605;&#1617;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575; &#1606;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1614;&#1571;&#1618;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1576;&#1616;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1614;&#1577;&#1613;
 
&#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1605;&#1617;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1588;&#1615;&#1607;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1569;&#1603;&#1615;&#1605; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; &#1573;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1589;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1602;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;</p>
 
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
 
Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî,
 
ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table width="100%" align="center" id="table2">
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ve in kuntum</b></td>
 
<td>: ve eğer siz iseniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
 
<td width="30%"><b>fî reybin</b></td>
 
<td>: şüphe içinde</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
 
<td width="30%"><b>mimmâ (min mâ)</b></td>
 
<td>: şeyden</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
 
<td width="30%"><b>nezzelnâ</b></td>
 
<td>: biz indirdik</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
 
<td width="30%"><b>alâ</b></td>
 
<td>: üzerine, ... a</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
 
<td width="30%"><b>abdi-nâ</b></td>
 
<td>: (bizim) kulumuz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
 
<td width="30%"><b>fe'tû (fe u'tû)</b></td>
 
<td>: o zaman, öyleyse getirin</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
 
<td width="30%"><b>bi sûretin</b></td>
 
<td>: bir sureyi</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min misli-hi</b></td>
 
<td>: onun mislinden, onun benzeri, onun gibi</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>10.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ved'û (ve ud'û)</b></td>
 
<td>: ve davet edin, çağırın</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>11.</b></td>
 
<td width="30%"><b>şuhedâe-kum</b></td>
 
<td>: sizin şahitleriniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>12.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min dûni allâhi</b></td>
 
<td>: Allah'tan başka</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>13.</b></td>
 
<td width="30%"><b>in kuntum</b></td>
 
<td>: eğer siz iseniz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>14.</b></td>
 
<td width="30%"><b>sâdıkîne</b></td>
 
<td>: sadıklar, doğru söyleyenler</td>
 
</tr>
 
</table>
 
   
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
+
<p style="font-family: Tahoma; color: #008000; font-size: 1.8em">Ve in kuntum reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne)</p>
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
+
{| align="center" width="100%"
<td nowrap="nowrap">
+
|- valign="top"
+
| align="right" width="5%"|'''1.'''
İmam İskender Ali Mihr
+
| width="30%"|'''ve in kuntum'''
</td>
+
|: ve eğer siz iseniz
<td>:</td>
+
|- valign="top"
<td>Ve eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur'ân'dan) şüphe
+
| align="right" width="5%"|'''2.'''
içindeyseniz, o zaman o'nun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan
+
| width="30%"|'''fî reybin'''
başka şahitlerinizi de davet edin, eğer siz sadıklarsanız.</td>
+
|: şüphe içinde
</tr>
+
|- valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| align="right" width="5%"|'''3.'''
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
+
| width="30%"|'''mimmâ (min mâ)'''
<td>:</td>
+
|: şeyden
<td>Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede
+
|- valign="top"
iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler
+
| align="right" width="5%"|'''4.'''
iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).</td>
+
| width="30%"|'''nezzelnâ'''
</tr>
+
|: biz indirdik
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|- valign="top"
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
+
| align="right" width="5%"|'''5.'''
<td>:</td>
+
| width="30%"|'''alâ'''
<td>Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir
+
|: üzerine, ... a
sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.</td>
+
|- valign="top"
</tr>
+
| align="right" width="5%"|'''6.'''
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| width="30%"|'''abdi-nâ'''
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
+
|: (bizim) kulumuz
<td>:</td>
+
|- valign="top"
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
+
| align="right" width="5%"|'''7.'''
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
+
| width="30%"|'''fe'tû (fe u'tû)'''
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
|: o zaman, öyleyse getirin
</tr>
+
|- valign="top"
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| align="right" width="5%"|'''8.'''
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
+
| width="30%"|'''bi sûretin'''
<td>:</td>
+
|: bir sureyi
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda,
+
|- valign="top"
siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz,
+
| align="right" width="5%"|'''9.'''
Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
+
| width="30%"|'''min misli-hi'''
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
+
|: onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
</tr>
+
|- valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| align="right" width="5%"|'''10.'''
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
+
| width="30%"|'''ved'û (ve ud'û)'''
<td>:</td>
+
|: ve davet edin, çağırın
<td>Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan
+
|- valign="top"
şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona
+
| align="right" width="5%"|'''11.'''
eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair
+
| width="30%"|'''şuhedâe-kum'''
ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde
+
|: sizin şahitleriniz
sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...</td>
+
|- valign="top"
</tr>
+
| align="right" width="5%"|'''12.'''
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| width="30%"|'''min dûni allâhi'''
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
+
|: Allah'tan başka
<td>:</td>
+
|- valign="top"
<td>Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun
+
| align="right" width="5%"|'''13.'''
benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan
+
| width="30%"|'''in kuntum'''
baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.</td>
+
|: eğer siz iseniz
</tr>
+
|- valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| align="right" width="5%"|'''14.'''
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
+
| width="30%"|'''sâdıkîne'''
<td>:</td>
+
|: sadıklar, doğru söyleyenler
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den
+
|}
şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve
+
Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de
+
çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.</td>
+
{| border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse" width="100%"
</tr>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
+
|''':'''
<td>:</td>
+
|'''ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın'''
<td>Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun
+
|}
benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan
+
{| border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse" width="100%"
başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet İşleri
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
+
|Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
+
| nowrap="nowrap"|Abdulbaki Gölpınarlı
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
+
|:
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
|Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
</tr>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|Adem Uğur
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
<td>Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru
+
| nowrap="nowrap"|Ahmed Hulusi
sözlü iseniz.</td>
+
|:
</tr>
+
|Kulumuza inzâl ettiğimizden (hakikatinden - Esmâ mertebesinden bilincine açığa çıkandan) şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre ortaya koyun. Eğer (sözünüzde) sadıksanız, Allâh (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin) dûnunda (Allâh adıyla işaret edilenin misli veya benzeri olması mümkün olmadığı içindir ki, edinilen veya tahayyül edilen tanrılar ancak onun "dûnu"nda olabilir; onların da ne gayrılığından ne denkliğinden ne eş değerinden ne de kapsamından sözedilebilir. "Dûnu" kelimesiyle işaret edilen varlık vücudunu Allâh Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerden alır ama asla varlığı Allâh adıyla işaret edilene kıyasla denk tutulamaz. Bu yüzdendir ki birimin düşündüğü ya da tahayyül ettiği hiçbir şey Mutlak hakikati itibarıyla Allâh adıyla işaret edileni tanımlayamaz. İleride görülecek "leyse kemislihi şey'a - misli olacak şey yoktur" uyarısı Allâh adıyla işaret edilene hiçbir kavramın yaklaşmasının mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlar yazdığımız "dûnu" kelimesiyle anlatılmaktadır. Çalışmamızda sık sık göreceğiniz "dûnu" kelimesinin Türkçe'de karşılığı olmadığı içindir ki mecburen bu kelimeyi muhafaza ettik. A. H. ) şahitlerinizi getirin!
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ahmet Tekin
<td>:</td>
+
|:
<td>ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz
+
|Eğer kulumuz Muhammed’e bölüm bölüm indirdiğimizden, Kur’ân’dan şüpheniz varsa, onun sûrelerine benzer bir sûre de siz ortaya koyun. Eğer söylediklerinizde haklı olduğunuz iddiasında iseniz de, ispat etmek için, Allah’ın dışında, kulları durumundaki önderlerinizi, bilginlerinizi, şahitlerinizi getirin.
haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ahmet Varol
</tr>
+
|:
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|Kulumuza (Hz. Muhammed a.s.'e) indirdiğimizin üzerinde bir şüpheniz varsa ona bir benzeri sureyi siz getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, bu konuda, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de yardıma çağırın.
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ali Bulaç
<td>Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız,
+
|:
haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Ali Fikri Yavuz
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
+
|Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...
<td>:</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde
+
| nowrap="nowrap"|Bekir Sadak
iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka
+
|:
güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.</td>
+
|Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.
</tr>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|Celal Yıldırım
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.
<td>Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet İşleri (eski)
sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma
+
|:
çağırınız.</td>
+
|Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
</tr>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
| nowrap="nowrap"|Diyanet Vakfi
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz /
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna
+
| nowrap="nowrap"|Edip Yüksel
benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm
+
|:
tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst
+
|Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.
(sadık) iseniz.</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Elmalılı (sadeleştirilmiş)
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
+
|Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet
+
| nowrap="nowrap"|Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe
+
|:
ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin.
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
(yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz. </td>
+
| nowrap="nowrap"|Fizilal-il Kuran
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma çağırınız.
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Gültekin Onan
<td>Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer
+
|:
bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru
+
|Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz / kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst (sadık) iseniz.
sözlüler iseniz...</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|Hasan Basri Çantay
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin. Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de (yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz.
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin
+
| nowrap="nowrap"|Hayrat Neşriyat
bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin
+
|:
(de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size
+
|Ve eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şübhe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin; eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, Allah’dan başka şâhidlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın!
şahitlik etmeleri için çağırın.</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
</tr>
+
| nowrap="nowrap"|İbni Kesir
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|:
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
+
|Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru sözlüler iseniz...
<td>:</td>
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden
+
| nowrap="nowrap"|Muhammed Esed
bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet
+
|:
ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.</td>
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin (de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size şahitlik etmeleri için çağırın.
</tr>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
| nowrap="nowrap"|Ömer Nasuhi Bilmen
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
+
|:
<td>:</td>
+
|Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.
<td>Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka
+
| nowrap="nowrap"|Ömer Öngüt
güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
+
|:
</tr>
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer iddiânızda doğru iseniz, Allah'tan başka şâhitlerinizi de çağırın.
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
+
| nowrap="nowrap"|Şaban Piriş
<td>:</td>
+
|:
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında
+
|Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda
+
| nowrap="nowrap"|Suat Yıldırım
tutarlı iseniz.</td>
+
|:
</tr>
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlı iseniz.
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
+
| nowrap="nowrap"|Süleyman Ateş
<td>:</td>
+
|:
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi
+
|Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid (yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).
onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
(yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).</td>
+
| nowrap="nowrap"|Tefhim-ul Kuran
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
+
|- onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
<td>:</td>
+
| nowrap="nowrap"|Ümit Şimşek
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda,
+
|:
siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler
+
|Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.
iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
+
|- bgcolor="#f0f0f0" onmouseout="this.style.backgroundColor=""" onmouseover="this.style.backgroundColor="#FF9900"" valign="top"
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
+
| nowrap="nowrap"|Yaşar Nuri Öztürk
</tr>
+
|:
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
|Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi / tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
+
|}
<td>:</td>
 
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de
 
onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da
 
çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun
 
benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi /
 
tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...</td>
 
</tr>
 
</table>
 
{{ET}}
 

20:46, Mayıs 16, 2011 itibarı ile sayfanın şu anki hâli

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne)

1. ve in kuntum : ve eğer siz iseniz
2. fî reybin : şüphe içinde
3. mimmâ (min mâ) : şeyden
4. nezzelnâ : biz indirdik
5. alâ : üzerine, ... a
6. abdi-nâ : (bizim) kulumuz
7. fe'tû (fe u'tû) : o zaman, öyleyse getirin
8. bi sûretin : bir sureyi
9. min misli-hi : onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
10. ved'û (ve ud'û) : ve davet edin, çağırın
11. şuhedâe-kum : sizin şahitleriniz
12. min dûni allâhi : Allah'tan başka
13. in kuntum : eğer siz iseniz
14. sâdıkîne : sadıklar, doğru söyleyenler


Elmalılı Hamdi Yazır : ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın
Diyanet İşleri : Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
Adem Uğur : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Ahmed Hulusi : Kulumuza inzâl ettiğimizden (hakikatinden - Esmâ mertebesinden bilincine açığa çıkandan) şüpheniz varsa, onun benzeri bir sûre ortaya koyun. Eğer (sözünüzde) sadıksanız, Allâh (adıyla işaret edilen Ulûhiyetin) dûnunda (Allâh adıyla işaret edilenin misli veya benzeri olması mümkün olmadığı içindir ki, edinilen veya tahayyül edilen tanrılar ancak onun "dûnu"nda olabilir; onların da ne gayrılığından ne denkliğinden ne eş değerinden ne de kapsamından sözedilebilir. "Dûnu" kelimesiyle işaret edilen varlık vücudunu Allâh Esmâ'sının işaret ettiği özelliklerden alır ama asla varlığı Allâh adıyla işaret edilene kıyasla denk tutulamaz. Bu yüzdendir ki birimin düşündüğü ya da tahayyül ettiği hiçbir şey Mutlak hakikati itibarıyla Allâh adıyla işaret edileni tanımlayamaz. İleride görülecek "leyse kemislihi şey'a - misli olacak şey yoktur" uyarısı Allâh adıyla işaret edilene hiçbir kavramın yaklaşmasının mümkün olmadığını vurgulamaktadır. Tüm bunlar yazdığımız "dûnu" kelimesiyle anlatılmaktadır. Çalışmamızda sık sık göreceğiniz "dûnu" kelimesinin Türkçe'de karşılığı olmadığı içindir ki mecburen bu kelimeyi muhafaza ettik. A. H. ) şahitlerinizi getirin!
Ahmet Tekin : Eğer kulumuz Muhammed’e bölüm bölüm indirdiğimizden, Kur’ân’dan şüpheniz varsa, onun sûrelerine benzer bir sûre de siz ortaya koyun. Eğer söylediklerinizde haklı olduğunuz iddiasında iseniz de, ispat etmek için, Allah’ın dışında, kulları durumundaki önderlerinizi, bilginlerinizi, şahitlerinizi getirin.
Ahmet Varol : Kulumuza (Hz. Muhammed a.s.'e) indirdiğimizin üzerinde bir şüpheniz varsa ona bir benzeri sureyi siz getirin. Eğer doğru sözlü iseniz, bu konuda, Allah'tan başka bütün şahitlerinizi de yardıma çağırın.
Ali Bulaç : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
Ali Fikri Yavuz : Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...
Bekir Sadak : Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.
Celal Yıldırım : Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.
Diyanet İşleri (eski) : Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Diyanet Vakfi : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız, haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Edip Yüksel : Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru sözlü iseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
Fizilal-il Kuran : Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma çağırınız.
Gültekin Onan : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz / kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst (sadık) iseniz.
Hasan Basri Çantay : Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin. Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de (yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz.
Hayrat Neşriyat : Ve eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur’ân)dan şübhe içindeyseniz, haydi onun benzerinden bir sûre getirin; eğer (iddiânızda) doğru kimseler iseniz, Allah’dan başka şâhidlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın!
İbni Kesir : Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru sözlüler iseniz...
Muhammed Esed : Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin (de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size şahitlik etmeleri için çağırın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.
Ömer Öngüt : Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun benzeri bir sûre meydana getirin. Eğer iddiânızda doğru iseniz, Allah'tan başka şâhitlerinizi de çağırın.
Şaban Piriş : Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Suat Yıldırım : Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda tutarlı iseniz.
Süleyman Ateş : Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid (yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).
Tefhim-ul Kuran : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda, siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz yardımcılarınızı) çağırın.
Ümit Şimşek : Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi / tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.