FANDOM


(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{eser | önceki= 2/22 | sonraki= 2/24 | başlık=Bakara Suresi | bölüm= | yazar=Kuran-ı Kerim | notlar= }} == Arapça harfli ayet metni == == Latin h…')
 
1. satır: 1. satır:
{{eser
+
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/23|23]]
| önceki= [[2/22]]
+
<br>
| sonraki= [[2/24]]
+
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/24|24]]</b></span><br>
| başlık=[[Bakara Suresi]]
+
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
| bölüm=
+
<p>&nbsp;</p>
| yazar=Kuran-ı Kerim
+
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
| notlar=
+
<tr>
}}
+
<td>{{bakara}}</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
  +
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1606; &#1603;&#1615;&#1606;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1601;&#1616;&#1610; &#1585;&#1614;&#1610;&#1618;&#1576;&#1613; &#1605;&#1617;&#1616;&#1605;&#1617;&#1614;&#1575; &#1606;&#1614;&#1586;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1593;&#1614;&#1576;&#1618;&#1583;&#1616;&#1606;&#1614;&#1575; &#1601;&#1614;&#1571;&#1618;&#1578;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1576;&#1616;&#1587;&#1615;&#1608;&#1585;&#1614;&#1577;&#1613;
  +
&#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1605;&#1617;&#1616;&#1579;&#1618;&#1604;&#1616;&#1607;&#1616; &#1608;&#1614;&#1575;&#1583;&#1618;&#1593;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1588;&#1615;&#1607;&#1614;&#1583;&#1614;&#1575;&#1569;&#1603;&#1615;&#1605; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1583;&#1615;&#1608;&#1606;&#1616; &#1575;&#1604;&#1604;&#1617;&#1607;&#1616; &#1573;&#1616;&#1606;&#1618; &#1603;&#1615;&#1606;&#1618;&#1578;&#1615;&#1605;&#1618; &#1589;&#1614;&#1575;&#1583;&#1616;&#1602;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;</p>
  +
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
  +
Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî,
  +
ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).</p>
  +
<p>&nbsp;</p>
  +
<table width="100%" align="center" id="table2">
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ve in kuntum</b></td>
  +
<td>: ve eğer siz iseniz</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>fî reybin</b></td>
  +
<td>: şüphe içinde</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>mimmâ (min mâ)</b></td>
  +
<td>: şeyden</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>nezzelnâ</b></td>
  +
<td>: biz indirdik</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>alâ</b></td>
  +
<td>: üzerine, ... a</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>abdi-nâ</b></td>
  +
<td>: (bizim) kulumuz</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>fe'tû (fe u'tû)</b></td>
  +
<td>: o zaman, öyleyse getirin</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>bi sûretin</b></td>
  +
<td>: bir sureyi</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>min misli-hi</b></td>
  +
<td>: onun mislinden, onun benzeri, onun gibi</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>10.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ved'û (ve ud'û)</b></td>
  +
<td>: ve davet edin, çağırın</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>11.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>şuhedâe-kum</b></td>
  +
<td>: sizin şahitleriniz</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>12.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>min dûni allâhi</b></td>
  +
<td>: Allah'tan başka</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>13.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>in kuntum</b></td>
  +
<td>: eğer siz iseniz</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>14.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>sâdıkîne</b></td>
  +
<td>: sadıklar, doğru söyleyenler</td>
  +
</tr>
  +
</table>
   
== Arapça harfli ayet metni ==
+
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
+
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
== Latin harflerine transcriptli metin ==
+
<td nowrap="nowrap">
+
+
İmam İskender Ali Mihr
== Kelime anlamlı meal ==
+
</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Ve eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur'ân'dan) şüphe
== Abdülbaki Gölpınarlı ==
+
içindeyseniz, o zaman o'nun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan
+
başka şahitlerinizi de davet edin, eğer siz sadıklarsanız.</td>
+
</tr>
== Ali Bulaç Meali ==
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
+
<td>:</td>
== Ahmet Varol Meali ==
+
<td>Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede
+
iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler
+
iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).</td>
+
</tr>
== Diyanet İşleri Meali(Eski) ==
+
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
+
<td>:</td>
== Diyanet İşleri Meali(Yeni) ==
+
<td>Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir
+
sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.</td>
+
</tr>
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
== Diyanet Vakfı Meali ==
+
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
+
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
== Edip Yüksel Meali ==
+
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
</tr>
+
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
== Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) ==
+
<td>:</td>
+
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda,
+
siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz,
== Elmalılı Meali (Orjinal) ==
+
Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
+
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
+
</tr>
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
== Ömer Nasuhi Bilmen ==
+
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan
+
şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona
== Muhammed Esed ==
+
eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair
+
ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde
+
sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...</td>
+
</tr>
== Suat Yıldırım ==
+
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun
== Süleyman Ateş Meali ==
+
benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan
+
baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.</td>
+
</tr>
== Şaban Piriş Meali ==
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den
== Ümit Şimşek Meali ==
+
şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve
+
Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de
+
çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.</td>
== Yaşar Nuri Öztürk ==
+
</tr>
+
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
+
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
+
<td>:</td>
== Yusuf Ali (English) ==
+
<td>Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun
+
benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan
+
başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
+
</tr>
== M. Pickthall (English) ==
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
+
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,
== Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) ==
+
haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz
+
Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.</td>
+
</tr>
+
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
== Muhammed Esed Tefsiri ==
+
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
+
<td>:</td>
+
<td>Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure
+
getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru
== Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri ==
+
sözlü iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz
  +
haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka
  +
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız,
  +
haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka
  +
güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde
  +
iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka
  +
güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli
  +
iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda
  +
sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma
  +
çağırınız.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz /
  +
kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna
  +
benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm
  +
tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst
  +
(sadık) iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet
  +
âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe
  +
ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin.
  +
Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de
  +
(yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz. </td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer
  +
bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru
  +
sözlüler iseniz...</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin
  +
bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin
  +
(de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size
  +
şahitlik etmeleri için çağırın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden
  +
bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet
  +
ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de
  +
ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka
  +
güvendiklerinizi de yardıma çağırın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında
  +
şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana
  +
getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda
  +
tutarlı iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi
  +
onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid
  +
(yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda,
  +
siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler
  +
iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz
  +
yardımcılarınızı) çağırın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de
  +
onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da
  +
çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun
  +
benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi /
  +
tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
{{ET}}

05:55, Temmuz 28, 2010 tarihindeki hâli

Kuran-ı Kerim » 2 / BAKARA - 23
Sonraki Ayet : 24
Ayetin Tefsiri :

 

1 - Fatiha Suresi 2 - Bakara Suresi 3 - Al-i İmran Suresi

وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَى عَبْدِنَا فَأْتُواْ بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُواْ شُهَدَاءكُم مِّن دُونِ اللّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ

Ve in kuntum fî reybin mimmâ nezzelnâ alâ abdinâ fe’tû bi sûretin min mislihî, ved’û şuhedâekum min dûnillâhi in kuntum sâdıkîn(sâdıkîne).

 

1. ve in kuntum : ve eğer siz iseniz
2. fî reybin : şüphe içinde
3. mimmâ (min mâ) : şeyden
4. nezzelnâ : biz indirdik
5. alâ : üzerine, ... a
6. abdi-nâ : (bizim) kulumuz
7. fe'tû (fe u'tû) : o zaman, öyleyse getirin
8. bi sûretin : bir sureyi
9. min misli-hi : onun mislinden, onun benzeri, onun gibi
10. ved'û (ve ud'û) : ve davet edin, çağırın
11. şuhedâe-kum : sizin şahitleriniz
12. min dûni allâhi : Allah'tan başka
13. in kuntum : eğer siz iseniz
14. sâdıkîne : sadıklar, doğru söyleyenler

İmam İskender Ali Mihr

: Ve eğer kulumuza indirdiğimiz şeyden (Kur'ân'dan) şüphe

içindeyseniz, o zaman o'nun mislinden bir sure getirin ve Allah'tan

başka şahitlerinizi de davet edin, eğer siz sadıklarsanız.
Diyanet İşleri : Eğer kulumuza (Muhammed’e) indirdiğimiz (Kur’an) hakkında şüphede

iseniz, haydin onun benzeri bir sûre getirin ve eğer doğru söyleyenler

iseniz, Allah’tan başka şahitlerinizi çağırın (ve bunu ispat edin).
Abdulbaki Gölpınarlı : Kulumuza indiregeldiğimiz Kur'ân'da şüpheniz varsa ona benzer bir sûre getirin, doğrucuysanız Allah'tan başka tanıklarınızı da çağırın.
Adem Uğur : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,

haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz

Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Ali Bulaç : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an)'den şüphedeyseniz, bu durumda,

siz de bunun benzeri bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüyseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz

yardımcılarınızı) çağırın.
Ali Fikri Yavuz : Eğer kulumuza (Hz. Muhammed aleyhisselâma) indirdiğimiz Kur’an’dan

şüphede iseniz, haydi siz de onun benzerinden (fesahat ve belâgatta ona eş) bir sûre getirin ve Allah’dan başka şâhidlerinizi (putlarınızı, şair ve âlimlerinizi) de yardıma çağırın; şâyed (Bu beşer kelâmıdır) sözünde

sadık (doğru söyleyen) kimseler iseniz...
Bekir Sadak : Kulumuza indirdigimiz Kuran'dan suphe ediyorsaniz, siz de onun

benzeri bir sure meydana getirin; eger dogru sozlu iseniz, Allah'tan

baska, guvendiklerinizi de yardima cagirin.
Celal Yıldırım : Eğer kulumuz (Muhammed)'a parça parça indirdiğimiz (Kur'ân)'den

şüphede iseniz onun benzeri bir sûre (tertipleyip meydana) getirin ve Allah'tan başka (size yardımcı olacak, rehber olacak) şâhidlerinizi de

çağırın, (eğer iddianızda) doğru iseniz.
Diyanet İşleri (eski) : Kulumuza indirdiğimiz Kuran'dan şüphe ediyorsanız, siz de onun

benzeri bir sure meydana getirin; eğer doğru sözlü iseniz, Allah'tan

başka, güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Diyanet Vakfi : Eğer kulumuza indirdiklerimizden herhangi bir şüpheye düşüyorsanız,

haydi onun benzeri bir sûre getirin, eğer iddianızda doğru iseniz

Allah'tan gayri şahitlerinizi (yardımcılarınızı) da çağırın.
Edip Yüksel : Kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz, buna benzer bir sure

getirin. ALLAH'tan başka tüm tanıklarınızı da yardıma çağırın, doğru

sözlü iseniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : ve eğer kulumuza ceste ceste indirdiğimiz kur'andan şüphede iseniz

haydi onun ayarından bir sure meydana getirin ve Allahtan başka

güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer sadıksanız bunu yapın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Eğer kulumuza parça parça indirdiğimiz Kur'an'dan şüphe ediyorsanız,

haydi onun gibisinden bir sure meydana getirin ve Allah'tan başka

güvendiklerinizin hepsini çağırın, eğer iddianızda doğru iseniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Eğer kulumuz (Muhammed)a indirdiğimiz (Kur'ân)den şüphe içinde

iseniz, haydi onun gibi bir sûre getirin, Allah'tan başka

güvendiklerinizin hepsini çağırın; eğer doğru iseniz.
Fizilal-il Kuran : Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz Kur'ân'ın doğruluğundan şüpheli

iseniz, haydi onunkilere benzer bir sure ortaya getiriniz ve davanızda sadık iseniz, bu hususta Allah'ın dışındaki şahitlerinizi yardıma

çağırınız.
Gültekin Onan : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içinde iseniz /

kuşkulanıyorsanız (rayb), buna benzer / bunun benzerinden / buna benzeyen (min misli) bir (tek) sure getirin (fe'tu). Tanrı'dan başka tüm tanıklarınızı da (yardıma) çağırın (ved'u), doğru (sözlü) / dürüst

(sadık) iseniz.
Hasan Basri Çantay : Eğer kulumuz (Muhammed) in üzerine parça parça (sûre sûre, âyet

âyet) indirdiğimiz (Kur'ânın Allah katından geldiğin) den şübhe ediyorsanız haydi onun benzerinden siz de (meydana) bir sûre getirin. Allahdan başka sahicilerinizi (tapdığınız putları ve bilginlerinizi) de

(yardıma) çağırın, eğer (iddianızda) doğru (insan) lar iseniz.
İbni Kesir : Eğer siz, kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, haydin ona benzer

bir sure getirin. Allah'dan başka şahidlerinizi de çapırın; eğer doğru

sözlüler iseniz...
Muhammed Esed : Eğer kulumuz (Muhammed)'e katımızdan safha safha indirdiğimiz vahyin

bir kısmından şüphe ediyorsanız o zaman aynı değerde bir sure getirin (de görelim) ve -eğer dediğiniz doğruysa- Allah'tan başkalarını da size

şahitlik etmeleri için çağırın.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve eğer siz kulumuza indirdiğimizden şüphede iseniz, onun mislinden

bir sûre vücuda getiriniz. Ve Allah Teâlâ'dan başka şahitlerinizi dâvet

ediniz, eğer siz sâdık kimseler iseniz.
Şaban Piriş : Kulumuza indirdiğimiz (Kur’an) dan bir şüpheniz varsa; haydi, siz de

ona benzer bir sûre getirin eğer doğru sözlüler iseniz Allah’tan başka

güvendiklerinizi de yardıma çağırın.
Suat Yıldırım : Eğer kulumuza indirdiğimiz Kur’ân’ın Allah’ın sözü olduğu hakkında

şüpheniz varsa, haydi onun sûrelerinden birine benzer bir sûre meydana getirin ve Allah’tan başka güvendiklerinizin hepsini çağırın, iddianızda

tutarlı iseniz.
Süleyman Ateş : Eğer kulumuz (Muhammed)e indirdiğimizden şüphe içinde iseniz, haydi

onun gibi bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün şâhid

(yardımcı)larınızı da çağırın; eğer doğru iseniz (bunu yapın).
Tefhim-ul Kuran : Eğer kulumuza indirdiğimiz (Kur'an) den şüphedeyseniz, bu durumda,

siz de bunun benzeri olan bir sûre getirin. Ve eğer doğru sözlüler iseniz, Allah'tan başka şahitlerinizi (kendilerine güvendiğiniz

yardımcılarınızı) çağırın.
Ümit Şimşek : Eğer kulumuza indirdiğimiz kitap hakkında bir kuşkunuz varsa, siz de

onun benzeri bir sûre getirin. Allah'tan başka bütün yardımcılarınızı da

çağırın-eğer iddianızda doğru iseniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Eğer kulumuza indirdiğimizden kuşku içindeyseniz, hadi onun

benzerinden bir sure getirin! Allah dışındaki destekçilerinizi /

tanıklarınızı da çağırın. Eğer doğru sözlü kişilerseniz...
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.