وَلاَ تَلْبِسُواْ الْحَقَّ بِالْبَاطِلِ وَتَكْتُمُواْ الْحَقَّ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Ve lâ telbisûl hakka bil bâtılı ve tektumûl hakka ve entum ta’lemûn(ta’lemûne).


1. ve lâ telbisû : ve karıştırmayın, gizleyip örtmeyin
2. el hakka : hakk, gerçek
3. bi el bâtılı : bâtıl ile 4 - ve tektumû
4. ve entum : ve siz
5. ta'lemûne : biliyorsunuz


Elmalılı Hamdi Yazır

:

hakkı batılla bulayıp da bile bile hakkı gizlemeyin

Diyanet İşleri : Hakkı batılla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin.
Abdulbaki Gölpınarlı : Doğruyu bâtılla karıştırıp da bile bile gerçeği unutup gizlemeyin.
Adem Uğur : Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
Ahmed Hulusi : Gerçeği (Hakk'ı), aslı olmayana (bâtıla) karıştırmayın! Bildiğiniz hâlde gerçeği gizliyorsunuz!
Ahmet Tekin : Gerekçeli, hikmete dayalı gelen hak kitaba, hak düzene, bâtıl karıştırmayın. Bile bile hakikati, Muhammed’in hak peygamber olduğunu, ilâhî hükümleri gizlemeyin.
Ahmet Varol : Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
Ali Bulaç : Hakkı batıl ile örtmeyin ve hakkı gizlemeyin. (Kaldı ki) siz (gerçeği) biliyorsunuz.
Ali Fikri Yavuz : Hakkı bâtıla karıştırıp da bile bile gizlemeyin (Peygamber A.S.V’ın vasfını Tevrat’da bulmadık diye hakkı örtmeyin).
Bekir Sadak : Hakki batila karistirmayin ve bile bile hakki gizlemeyin.
Celal Yıldırım : Bildiğiniz halde hakkı bâtıla karıştırıp gerçeği gizlemeyin.
Diyanet İşleri (eski) : Hakkı batıla karıştırmayın ve bile bile hakkı gizlemeyin.
Diyanet Vakfi : Bilerek hakkı bâtıl ile karıştırmayın, hakkı gizlemeyin.
Edip Yüksel : Bile bile gerçeği yanlış ile karıştırmayın, gerçeği gizlemeyin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hakkı batıla karıştırıp da bile bile hakkı gizlemeyin!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hakk'ı batıla karıştırıp da, bile bile hakkı gizlemeyin.
Fizilal-il Kuran : Bile bile batılı hakkın üzerine örtüp hakkı bakışlardan gizlemeyin.
Gültekin Onan : Hakkı batıl ile örtmeyin (libas) ve hakkı gizlemeyin (tektümülhakka). Siz biliyorsunuz. (VEYA: Bildiğiniz halde hakkı batıl ile örtmeyin ve...) (VEYA: ...bildiğiniz halde hakkı gizlemeyin)
Hasan Basri Çantay : Kendiniz bilib dururken Hakkı baatıla karıştırıb da gerçeği gizlemeyin.
Hayrat Neşriyat : Hem siz (doğru olanı) bile bile hakkı bâtıl ile karıştırmayın ve hakkı gizlemeyin!
İbni Kesir : Hakkı batıla karıştırıp da, bile bile siz gerçeği gizlemeyin.
Muhammed Esed : Hakkı batıl ile örtüp bile bile gizlemeyin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve hakkı bâtıl ile örtüp karıştırmayın. Ve hakkı saklamayın. Halbuki siz bilirsiniz.
Ömer Öngüt : Hakkı bâtıl ile karıştırmayın, bilerek hakkı gizlemeyin.
Şaban Piriş : Hakka batılı karıştırmayın, bile bile hakkı gizlemeyin.
Suat Yıldırım : Batılı hakka karıştırmayın, bile bile gerçeği gizlemeyin!
Süleyman Ateş : Bile bile gerçeği bâtılla bulayıp hakkı gizlemeyin.
Tefhim-ul Kuran : Hakkı batıl ile örtmeyin ve sizce de bilinirken hakkı gizlemeyin.
Ümit Şimşek : Hakkı bâtıl ile karıştırmayın; bile bile hakkı gizlemeyin.
Yaşar Nuri Öztürk : Hakkı batılla/saçmalık ve tutarsızlıkla kirletmeyin. Bilip durduğunuz halde gerçeği gizliyorsunuz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.