FANDOMوَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ وَآتُواْ الزَّكَاةَ وَارْكَعُواْ مَعَ الرَّاكِعِينَ

Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte verkeû mear râkiîn(râkiîne).

1. ve ekîmû : ve ikame edin, gereği üzere yerine getirin
2. es salâte : namaz
3. ve âtû : ve verin
4. ez zekâte : zekât
5. ve erkeû : ve rükû edin
6. mea : beraber
7. er râkiîne : rukû edenler
Elmalılı Hamdi Yazır : hem namazı dürüst kılın ve zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin
Diyanet İşleri : Namazı kılın, zekâtı verin. Rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
Abdulbaki Gölpınarlı : Namaz kılın, zekât verin, rükû edin rükû edenlerle.
Adem Uğur : Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Ahmed Hulusi : Salâtı ikame edin (âfakî ve enfüsî yönelişi yaşayın), zekâtı (size bağışlananın bir kısmını karşılıksız) verin; rükû edenlerle beraber rükû edin. (Varlığınızdaki Allâh Esmâ'sının azametini hissedip, tespih edin ve bunun nefsin hakikati olan Muhıyt tarafından algılandığını, rükûdan kalkıp "semi'Allahu. . . . . . " derken fark edin. )
Ahmet Tekin : Namazları âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. Rükû’ ederek namaz kılanlarla birlikte siz de, rükûa vararak, namazlarınızı cemaatle kılın, saygıyla Allah’ın emirlerine itaat ederek İslâmî faaliyetlere katılanlarla birlikte siz de saygıyla canla başla İslamî sorumluluklara, ibadetlere, cemaate, faaliyetlere katılın.
Ahmet Varol : Namazı kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
Ali Bulaç : Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin.
Ali Fikri Yavuz : (Müslümanların namazı gibi) namaz kılın, onlar gibi zekât verin ve rükû eden müminlerle rükû edin (Cemaate devam edin).
Bekir Sadak : Namazi kilin, zekati verin, ruku edenlerle birlikte ruku edin.
Celal Yıldırım : Namazı kılın, zekâtı verin, rükû' edenlerle beraber rükû' edin.
Diyanet İşleri (eski) : Namazı kılın, zekatı verin, rüku edenlerle birlikte rüku edin.
Diyanet Vakfi : Namazı tam kılın, zekâtı hakkıyla verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Edip Yüksel : Namazı gözetin, zekatı verin ve eğilenlerle birlikte eğilin.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve rüku edenlerle birlikte siz de rüku edin!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem namazı dosdoğru kılın, zekatı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükû edin.
Fizilal-il Kuran : Namazı kılın, zekâtı verin ve rukûa varanlarla birlikte siz de rukûa', varın.
Gültekin Onan : Namazı gözetin (kıyam), zekatı verin ve eğilenlerle / rüku edenlerle (ma'arrakiiyn) birlikte eğilin / rüku edin (verkeu).
Hasan Basri Çantay : Dosdoğru namaz kılın, zekât verin, rükû' eden (mümin) lerle birlikde rükû' edin (cemaate devam edin).
Hayrat Neşriyat : Hem namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve rükû' edenlerle berâber rükû' edin!
İbni Kesir : Namazı kılın, zekatı verin, rüku' edenlerle birlikte rüku edin.
Muhammed Esed : Namazda dikkatli ve devamlı olun, karşılıksız yardımda bulunun ve namazda rüku edenlerle birlikte rüku edin.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve namazı kılınız, zekâtı da veriniz ve rüku' edenler ile beraber rüku' ediniz.
Ömer Öngüt : Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber rükû edin.
Şaban Piriş : Namazı kılın, zekatı verin, (Allah’ın emrine) boyun eğenlerle boyun eğin.
Suat Yıldırım : Hem namazı tam kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle beraber siz de namaz kılın.
Süleyman Ateş : Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle (Allâh'ın huzûrunda eğilenlerle) beraber eğilin.
Tefhim-ul Kuran : Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin ve rükû edenlerle siz de rükû edin.
Ümit Şimşek : Namazı kılın, zekâtı verin, rükû edenlerle birlikte siz de rükûa varın.
Yaşar Nuri Öztürk : Namazı kılın, zekâtı verin; rükû edenlerle birlikte rükû edin.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.