Edit Page
Source Editor

Uyarı: Giriş yapmadınız. Herhangi bir değişiklik yapmanız durumunda IP adresiniz herkese gözükecektir. Eğer giriş yaparsanız veya bir hesap oluşturursanız, edineceğiniz çeşitli yararların yanı sıra yaptığınız değişiklikler de kullanıcı adınıza atfedilecektir.

Bu değişiklik geri alınabilir. Lütfen aşağıdaki karşılaştırmayı kontrol edin, gerçekten bu değişikliği yapmak istediğinizden emin olun ve sayfayı kaydederek bir önceki değişikliği geriye alın.

Güncel sürüm Sizin metniniz
1. satır: 1. satır:
  +
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/47|47]]
  +
<br>
  +
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/48|48]]</b></span><br>
  +
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
  +
<p>&nbsp;</p>
  +
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
  +
<tr>
  +
<td>{{bakara}}</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
  +
&#1610;&#1614;&#1575; &#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610; &#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1585;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614; &#1575;&#1584;&#1618;&#1603;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;&#1614; &#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1593;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
  +
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610; &#1601;&#1614;&#1590;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;</p>
  +
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
  +
Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel
  +
âlemîn(âlemîne).</p>
  +
<p>&nbsp;</p>
  +
<table width="100%" align="center" id="table2">
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>yâ benî isrâîle</b></td>
  +
<td>: ey İsrailoğulları</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>uzkurû</b></td>
  +
<td>: zikredin, anın, hatırlayın</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ni'metiye</b></td>
  +
<td>: ni'metimi</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>elletî</b></td>
  +
<td>: ki o (nu)</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>en'amtu</b></td>
  +
<td>: ben ni'metlendirdim</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>aleykum</b></td>
  +
<td>: sizi, size</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ve en-nî</b></td>
  +
<td>: ve benim olduğum(u)</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>faddaltu-kum</b></td>
  +
<td>: sizi üstün kıldım</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>alâ el âlemîne</b></td>
  +
<td>: âlemlere</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
&nbsp;</p>
  +
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
  +
<td nowrap="nowrap">
   
  +
İmam İskender Ali Mihr
  +
</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o ni'metimi
  +
hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün
  +
âlemlerden üstün ettiğimi.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar)
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem)
  +
alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle
  +
ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
alemlere ustun kildigimi hatirlayin.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi
  +
(n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar)
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün
  +
tutmamı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi
  +
âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi
  +
diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere
  +
üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı-
  +
cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi
  +
alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir
  +
zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın. </td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer
  +
kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere
  +
tercih ettiğimi hatırlayınız.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle
  +
sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem)
  +
alemlere üstün kıldığımı anın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün
  +
milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
<p>{{ET}}
   
  +
</p>
 
<p style="font-family: 'Simplified Arabic', 'Arabic Transparent', arabca3, 'MS Sans Serif'; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ</p>
 
 
<p style="font-family: Tahoma; font-size: 1.8em; color: rgb(0, 128, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel âlemîn(âlemîne).</p>
 
{| align="center" width="100%"
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''1.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''yâ benî isrâîle'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ey İsrailoğulları
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''2.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''uzkurû'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: zikredin, anın, hatırlayın
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''3.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ni'metiye'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ni'metimi
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''4.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''elletî'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ki o (nu)
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''5.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''en'amtu'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ben ni'metlendirdim
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''6.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''aleykum'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizi, size
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''7.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ve en-nî'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ve benim olduğum(u)
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''8.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''faddaltu-kum'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizi üstün kıldım
 
|- valign="top"
 
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''9.'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''alâ el âlemîne'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: âlemlere
 
|}
 
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|''':'''
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın'''
 
|}
 
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Abdulbaki Gölpınarlı
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün âlemlerden üstün ettiğimi.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Adem Uğur
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmed Hulusi
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları, size bağışım olan (verdiğim ilim dolayısıyla) nimetimi, sizi çeşitli toplumlara üstün kılışımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Tekin
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrâiloğulları, size ihsan ettiğim nimetlerimi size tevdi ettiğim, ilâhi değerleri, şeriatı koruyun, kollayın, zayi etmeyin. Bu nimetlerin gereğini yerine getirip, Rasulüme iman ederek şükrünüzü gösterin, ilâhî emirlere itaatkâr olduğunuz çağda ve bölgedeki insanlara sizi üstün kıldığım günleri yâdedin.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Varol
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Benim size vermiş olduğum nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Bulaç
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Fikri Yavuz
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Bekir Sadak
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere ustun kildigimi hatirlayin.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Celal Yıldırım
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi (n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri (eski)
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet Vakfi
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Edip Yüksel
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş)
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Fizilal-il Kuran
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı- cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Gültekin Onan
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hasan Basri Çantay
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hayrat Neşriyat
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrâiloğulları! Size ihsân ettiğim ni'met(ler)imi ve gerçekten benim sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın!
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|İbni Kesir
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Muhammed Esed
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Nasuhi Bilmen
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere tercih ettiğimi hatırlayınız.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Öngüt
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrâiloğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Şaban Piriş
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Suat Yıldırım
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Süleyman Ateş
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Tefhim-ul Kuran
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı anın.
 
|- valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ümit Şimşek
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
 
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
 
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Yaşar Nuri Öztürk
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
 
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
 
|}
 

Please note that all contributions to the Yenişehir Wiki are considered to be released under the CC-BY-SA

İptal Düzenleme yardımı (yeni pencerede açılır)