FANDOM


(Sayfa oluşturdu, içeriği: '{{eser | önceki= 2/46 | sonraki= 2/48 | başlık=Bakara Suresi | bölüm= | yazar=Kuran-ı Kerim | notlar= }} == Arapça harfli ayet metni == == Latin h…')
 
1. satır: 1. satır:
{{eser
+
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/47|47]]
| önceki= [[2/46]]
+
<br>
| sonraki= [[2/48]]
+
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/48|48]]</b></span><br>
| başlık=[[Bakara Suresi]]
+
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
| bölüm=
+
<p>&nbsp;</p>
| yazar=Kuran-ı Kerim
+
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
| notlar=
+
<tr>
}}
+
<td>{{bakara}}</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
  +
&#1610;&#1614;&#1575; &#1576;&#1614;&#1606;&#1616;&#1610; &#1573;&#1616;&#1587;&#1618;&#1585;&#1614;&#1575;&#1574;&#1616;&#1610;&#1604;&#1614; &#1575;&#1584;&#1618;&#1603;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1575;&#1618; &#1606;&#1616;&#1593;&#1618;&#1605;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610;&#1614; &#1575;&#1604;&#1617;&#1614;&#1578;&#1616;&#1610; &#1571;&#1614;&#1606;&#1618;&#1593;&#1614;&#1605;&#1618;&#1578;&#1615; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1610;&#1618;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618;
  +
&#1608;&#1614;&#1571;&#1614;&#1606;&#1617;&#1616;&#1610; &#1601;&#1614;&#1590;&#1617;&#1614;&#1604;&#1618;&#1578;&#1615;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1593;&#1614;&#1604;&#1614;&#1609; &#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1575;&#1604;&#1614;&#1605;&#1616;&#1610;&#1606;&#1614;</p>
  +
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
  +
Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel
  +
âlemîn(âlemîne).</p>
  +
<p>&nbsp;</p>
  +
<table width="100%" align="center" id="table2">
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>yâ benî isrâîle</b></td>
  +
<td>: ey İsrailoğulları</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>uzkurû</b></td>
  +
<td>: zikredin, anın, hatırlayın</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ni'metiye</b></td>
  +
<td>: ni'metimi</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>elletî</b></td>
  +
<td>: ki o (nu)</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>en'amtu</b></td>
  +
<td>: ben ni'metlendirdim</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>aleykum</b></td>
  +
<td>: sizi, size</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>ve en-nî</b></td>
  +
<td>: ve benim olduğum(u)</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>faddaltu-kum</b></td>
  +
<td>: sizi üstün kıldım</td>
  +
</tr>
  +
<tr valign="top">
  +
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
  +
<td width="30%"><b>alâ el âlemîne</b></td>
  +
<td>: âlemlere</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
&nbsp;</p>
  +
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
  +
<td nowrap="nowrap">
   
== Arapça harfli ayet metni ==
+
İmam İskender Ali Mihr
  +
</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o ni'metimi
  +
hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün
  +
âlemlerden üstün ettiğimi.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar)
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem)
  +
alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle
  +
ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
alemlere ustun kildigimi hatirlayin.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi
  +
(n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar)
  +
cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün
  +
tutmamı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi
  +
âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi
  +
diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere
  +
üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı-
  +
cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi
  +
alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir
  +
zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın. </td>
  +
</tr>
  +
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer
  +
kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere
  +
tercih ettiğimi hatırlayınız.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar
  +
toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle
  +
sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem)
  +
alemlere üstün kıldığımı anın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
  +
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün
  +
milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
  +
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
  +
<td>:</td>
  +
<td>Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün
  +
kıldığımı hatırlayın.</td>
  +
</tr>
  +
</table>
  +
<p>{{ET}}
   
== Latin harflerine transcriptli metin ==
+
</p>
 
 
== Kelime anlamlı meal ==
 
 
 
== Abdülbaki Gölpınarlı ==
 
 
 
== Ali Bulaç Meali ==
 
 
 
== Ahmet Varol Meali ==
 
 
 
 
== Diyanet İşleri Meali(Eski) ==
 
 
 
== Diyanet İşleri Meali(Yeni) ==
 
 
 
 
== Diyanet Vakfı Meali ==
 
 
 
 
== Edip Yüksel Meali ==
 
 
 
 
== Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) ==
 
 
 
== Elmalılı Meali (Orjinal) ==
 
 
 
 
== Ömer Nasuhi Bilmen ==
 
 
 
 
== Muhammed Esed ==
 
 
 
 
== Suat Yıldırım ==
 
 
 
 
== Süleyman Ateş Meali ==
 
 
 
== Şaban Piriş Meali ==
 
 
 
 
== Ümit Şimşek Meali ==
 
 
 
== Yaşar Nuri Öztürk ==
 
 
 
 
== Yusuf Ali (English) ==
 
 
 
 
== M. Pickthall (English) ==
 
 
 
 
== Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) ==
 
 
 
 
== Muhammed Esed Tefsiri ==
 
 
 
 
== Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri ==
 

11:07, Temmuz 28, 2010 tarihindeki hâli

Kuran-ı Kerim » 2 / BAKARA - 47
Sonraki Ayet : 48
Ayetin Tefsiri :

 

1 - Fatiha Suresi 2 - Bakara Suresi 3 - Al-i İmran Suresi

يَا بَنِي إِسْرَائِيلَ اذْكُرُواْ نِعْمَتِيَ الَّتِي أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ

Yâ benî isrâîlezkurû ni’metiyelletî en’amtu aleykum ve ennî faddaltukum alel âlemîn(âlemîne).

 

1. yâ benî isrâîle : ey İsrailoğulları
2. uzkurû : zikredin, anın, hatırlayın
3. ni'metiye : ni'metimi
4. elletî : ki o (nu)
5. en'amtu : ben ni'metlendirdim
6. aleykum : sizi, size
7. ve en-nî : ve benim olduğum(u)
8. faddaltu-kum : sizi üstün kıldım
9. alâ el âlemîne : âlemlere

 </p>

İmam İskender Ali Mihr

: Ey İsrailoğulları! Sizin üzerinize en'am ettiğim o ni'metimi hatırlayın. Ve muhakkak ki Ben, sizi âlemlere üstün kıldım.
Diyanet İşleri : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve (bir zamanlar) sizi cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ey İsrail oğulları, anın size verdiğim nîmetlerimi, anın sizi bütün âlemlerden üstün ettiğimi.
Adem Uğur : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Bulaç : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Ali Fikri Yavuz : Ey İsrâil oğulları, size ihsan ettiğim bunca nimetimi ve (vaktiyle ecdadınızı) insanlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Bekir Sadak : Ey Israilogullari! Size verdigim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere ustun kildigimi hatirlayin.
Celal Yıldırım : Ey İsrail oğulları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve (bir zaman) sizi (n atalarınızı) diğer milletlerden üstün kıldığımı hatırlayın.
Diyanet İşleri (eski) : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Diyanet Vakfi : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimetimi ve sizi (bir zamanlar) cümle âleme üstün kıldığımı hatırlayın.
Edip Yüksel : İsrailoğulları! Size verdiğim nimetlerimi ve sizi tüm halklara üstün tutmamı hatırlayın.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ey İsrail oğulları! size in'am ettiğim nimeti ve vaktile sizi âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ey İsrailoğulları, size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizi diğer varlıklara üstün yaptığımı hatırlayın.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve vaktiyle sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Fizilal-il Kuran : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetleri ve sizi diğer canlı- cansız varlıklara üstün kıldığımı hatırlayın.
Gültekin Onan : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım (enamtü) nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı (faddaltüküm) anımsayın.
Hasan Basri Çantay : Ey İsrail oğulları, size ihsan etdiğim bunca ni'metimi ve sizi (bir zaman) âlemlerin üstüne geçirdiğimi hatırlayın.
İbni Kesir : Ey israiloğulları, size verdiğim nimetimi ve sizi alemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Muhammed Esed : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetleri ve sizin diğer kavimlere karşı üstün gelmenizi sağladığım günleri hatırlasanıza!
Ömer Nasuhi Bilmen : Ey İsrailoğulları! Sizlere in'âm ettiğim nîmetimi ve sizi âlemlere tercih ettiğimi hatırlayınız.
Şaban Piriş : Ey İsrailoğulları! Size verdiğim nimeti ve sizi bir zamanlar toplumlara üstün kıldığımı hatırlayın.
Suat Yıldırım : Ey İsrail’in evlatları! Size ihsan ettiğim nimetimi ve vaktiyle sizin atalarınızı diğer insanlara üstün kıldığımı hatırlayın!
Süleyman Ateş : Ey İsrâil oğulları, size verdiğim ni'meti ve sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.
Tefhim-ul Kuran : Ey İsrailoğulları, size bağışladığım nimetimi ve sizi (bir dönem) alemlere üstün kıldığımı anın.
Ümit Şimşek : Ey İsrailoğulları! Size bağışladığım nimetimi ve sizi vaktiyle bütün milletlere üstün kılmış olduğumu hatırlayın.
Yaşar Nuri Öztürk : Ey İsrailoğulları! Size lütfettiğim nimetimi, sizi âlemlere üstün kıldığımı hatırlayın.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.