FANDOM


 
1. satır: 1. satır:
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/49|49]]
 
<br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/50|50]]</b></span><br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
 
<tr>
 
<td>{{bakara}}</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
 
&#1608;&#1614;&#1573;&#1616;&#1584;&#1618; &#1606;&#1614;&#1580;&#1617;&#1614;&#1610;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606;&#1618; &#1570;&#1604;&#1616; &#1601;&#1616;&#1585;&#1618;&#1593;&#1614;&#1608;&#1618;&#1606;&#1614; &#1610;&#1614;&#1587;&#1615;&#1608;&#1605;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1587;&#1615;&#1608;&#1614;&#1569;&#1614; &#1575;&#1604;&#1618;&#1593;&#1614;&#1584;&#1614;&#1575;&#1576;&#1616;
 
&#1610;&#1615;&#1584;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1581;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#1571;&#1614;&#1576;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1569;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1608;&#1614;&#1610;&#1614;&#1587;&#1618;&#1578;&#1614;&#1581;&#1618;&#1610;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614; &#1606;&#1616;&#1587;&#1614;&#1575;&#1569;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1608;&#1614;&#1601;&#1616;&#1610; &#1584;&#1614;&#1604;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605; &#1576;&#1614;&#1604;&#1575;&#1569; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606;
 
&#1585;&#1617;&#1614;&#1576;&#1617;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1593;&#1614;&#1592;&#1616;&#1610;&#1605;&#1612;</p>
 
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
 
Ve iz necceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sûel azâbi yuzebbihûne ebnâekum
 
ve yestahyûne nisâekum ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm(azîmun).</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table width="100%" align="center" id="table2">
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ve iz</b></td>
 
<td>: ve olduğu zaman, olmuştu</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
 
<td width="30%"><b>necceynâ-kum</b></td>
 
<td>: sizi biz kurtardık</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min âli fir'avne</b></td>
 
<td>: firavun ailesinden</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
 
<td width="30%"><b>yesûmûne-kum</b></td>
 
<td>: size tattırıyorlar, yapıyorlar</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
 
<td width="30%"><b>sûe</b></td>
 
<td>: kötü</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
 
<td width="30%"><b>el azâbi</b></td>
 
<td>: azap</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
 
<td width="30%"><b>yuzebbihûne</b></td>
 
<td>: boğazlıyorlar, öldürüyorlar</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>8.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ebnâe-kum</b></td>
 
<td>: sizin oğullarınız</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>9.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ve yestahyûne</b></td>
 
<td>: ve sağ bırakıyorlar</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>10.</b></td>
 
<td width="30%"><b>nisâe-kum</b></td>
 
<td>: sizin kadınlarınız</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>11.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ve fî zâlikum</b></td>
 
<td>: ve bunda vardır</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>12.</b></td>
 
<td width="30%"><b>belâun</b></td>
 
<td>: belâ, imtihan</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>13.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min rabbi-kum</b></td>
 
<td>: sizin Rabbinizden</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>14.</b></td>
 
<td width="30%"><b>azîmun</b></td>
 
<td>: azîm, büyük</td>
 
</tr>
 
</table>
 
   
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
 
<td nowrap="nowrap">
 
   
İmam İskender Ali Mihr
 
</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ve sizi firavun ailesinden kurtarmıştık ki (onlar), size kötü azap
 
ediyorlar, oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda
 
sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp,
 
oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size
 
Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun'un soyundan kurtardık. Onlar,
 
size kötü bir sûrette azâp ediyorlar, oğullarınızı kesiyorlar,
 
kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizin bir sınaması
 
vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar
 
size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı
 
kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o
 
size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin
 
elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp,
 
erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük
 
bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
 
<td>:</td>
 
<td>(Ey İsrâil oğulları, hem hatırlayın ki), bir vakıt sizi ve
 
atalarınızı Fir’avun avânesinden kurtarmıştık, sizi azâbın kötüsüne
 
sürüp oğullarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı hayatta (diri) tutmak
 
istiyorlardı ve bunda, sizin için, rabbınız tarafından büyük bir imtihan
 
vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Size iskence eden, kadinlarinizi sag birakip ogullarinizi bogazlayan
 
Firavun ailesinden sizi kurtarmistik; bu Rabbinizin buyuk bir imtihani
 
idi. *</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hani size işkencenin en kötüsünü tattırıp yüklemekte devam eden,
 
oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (kızlarınızı) diri bırakmak
 
isteyen Fir'avn'ın yoldaşlarından sizi (atalarınızı) kurtardığımız
 
zamanı bir hatırlayın! Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan
 
vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan
 
Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı
 
idi.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar
 
size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı
 
kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o
 
size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
 
<td>:</td>
 
<td>İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp
 
oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu,
 
Rabbinizden büyük bir sınav idi.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hem hatırlayın ki bir vakit sizi Ali Firavnden kurtardık, sizi
 
azabın kötüsüne peyleyorlardı; oğullarınızı boğazlıyorlar ve kızlarınızı
 
diri tutmak istiyorlardı ve bunda size rabbınız tarafından büyük bir
 
imtihan vardı</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hem hatırlayın ki, bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık.
 
Size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve
 
kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük
 
bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>(Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık,
 
(onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor,
 
kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından
 
büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (dul) bırakmak suretiyle
 
size çok ağır bir işkence çektiren Firavun hanedanından sizleri
 
kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Size işkencenin en kötüsünü yapan, kadınlarınızı bırakıp
 
oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu,
 
rabbinizden büyük bir sınav idi.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Yine hatırlayın o zamanı ki (yeni doğan) oğullarınızı boğazlayıp
 
kızlarınızı sağ bırakmak (yâhud kadınlarınıza utanılacak dürlü
 
fenalıklar yapmak) suretiyle size (atalarınıza) işkencenin en kötüsünü
 
yüklemekde devameden Fir'avun haanedânından sizi kurtarmışdık. Bunda (bu
 
azâbda ve kurtarmada) Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı sizin
 
için. </td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hani, sizi oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakarak en
 
kötü işkenceye tabi tutan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu da sizin
 
için Rabbınız tarafından büyük bir imtihandı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ve (hatırlayın) azapların en korkuncu olarak -ki sizin için
 
Rabbinizden büyük bir imtihandı- oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı
 
sağ bırakan Firavun hanedanının elinden sizi kurtardığımız (günleri).</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ve o zamanı yâd ediniz ki, sizi âl-i Fir'avun'dan kurtardık. Sizi en
 
kötü azap ile cezalandırıyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyorlardı,
 
kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz
 
tarafından pek büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren
 
Firavun Hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbiniz'den büyük bir
 
imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman Firavun’un
 
adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın! Onlar sizin dünyaya gelen
 
erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta
 
bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan
 
vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sizi Fir'avn âilesinden de kurtarmıştık. Hani (onlar), size azâbın
 
en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ
 
bırakıyorlardı ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sizi, en dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin
 
elinden kurtardığımızı anın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlarken,
 
erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük
 
bir imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sizi Firavun Hanedanından kurtardığımız zamanı da hatırlayın ki,
 
size azabın en kötüsünü revâ görüyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıp
 
erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir
 
imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani onlar
 
size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı
 
boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar/kadınlarınızın
 
rahimlerini yoklayıp çocuk alıyorlar/kadınlarınıza utanç duyulacak
 
şeyler yapıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabb'inizden gelen büyük bir
 
ıstırap ve imtihan vardı.</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p>{{ET}}
 
   
</p>
+
<p style="font-family: 'Simplified Arabic', 'Arabic Transparent', arabca3, 'MS Sans Serif'; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ</p>
  +
  +
<p style="font-family: Tahoma; font-size: 1.8em; color: rgb(0, 128, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">Ve iz necceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sûel azâbi yuzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm(azîmun).</p>
  +
{| align="center" width="100%"
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''1.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ve iz'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ve olduğu zaman, olmuştu
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''2.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''necceynâ-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizi biz kurtardık
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''3.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''min âli fir'avne'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: firavun ailesinden
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''4.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''yesûmûne-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: size tattırıyorlar, yapıyorlar
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''5.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''sûe'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: kötü
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''6.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''el azâbi'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: azap
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''7.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''yuzebbihûne'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: boğazlıyorlar, öldürüyorlar
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''8.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ebnâe-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizin oğullarınız
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''9.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ve yestahyûne'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ve sağ bırakıyorlar
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''10.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''nisâe-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizin kadınlarınız
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''11.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ve fî zâlikum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: ve bunda vardır
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''12.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''belâun'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: belâ, imtihan
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''13.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''min rabbi-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizin Rabbinizden
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''14.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''azîmun'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: azîm, büyük
  +
|}
  +
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|''':'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''Hem hatırlayın ki bir vakit sizi Ali Firavnden kurtardık, sizi azabın kötüsüne peyleyorlardı; oğullarınızı boğazlıyorlar ve kızlarınızı diri tutmak istiyorlardı ve bunda size rabbınız tarafından büyük bir imtihan vardı'''
  +
|}
  +
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Abdulbaki Gölpınarlı
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun'un soyundan kurtardık. Onlar, size kötü bir sûrette azâp ediyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizin bir sınaması vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Adem Uğur
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmed Hulusi
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi Firavun ailesinden de kurtarmıştık, ki size en kötü azabı yaşattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Rabbinizin azametli bir belâsı içindeydiniz.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Tekin
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani biz sizi Firavun hanedanının, devlet görevlilerinin, yandaşlarının elinden kurtarmıştık. Size dayanılmaz acılar çektiriyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı öldürmeyip sağ bırakıyorlardı. Bununla Rabbiniz tarafından büyük bir imtihana tabi tutuldunuz.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Varol
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani sizi, size en kötü işkenceleri uygulayan, erkek çocuklarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Başınıza gelen bu durumda sizin için Rabbinizin büyük bir imtihanı vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Bulaç
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Fikri Yavuz
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|(Ey İsrâil oğulları, hem hatırlayın ki), bir vakıt sizi ve atalarınızı Fir’avun avânesinden kurtarmıştık, sizi azâbın kötüsüne sürüp oğullarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı hayatta (diri) tutmak istiyorlardı ve bunda, sizin için, rabbınız tarafından büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Bekir Sadak
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Size iskence eden, kadinlarinizi sag birakip ogullarinizi bogazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmistik; bu Rabbinizin buyuk bir imtihani idi. *
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Celal Yıldırım
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani size işkencenin en kötüsünü tattırıp yüklemekte devam eden, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (kızlarınızı) diri bırakmak isteyen Fir'avn'ın yoldaşlarından sizi (atalarınızı) kurtardığımız zamanı bir hatırlayın! Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri (eski)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet Vakfi
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Edip Yüksel
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden büyük bir sınav idi.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hem hatırlayın ki, bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık. Size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|(Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Fizilal-il Kuran
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (dul) bırakmak suretiyle size çok ağır bir işkence çektiren Firavun hanedanından sizleri kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Gültekin Onan
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Size işkencenin en kötüsünü yapan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, rabbinizden büyük bir sınav idi.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hasan Basri Çantay
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Yine hatırlayın o zamanı ki (yeni doğan) oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakmak (yâhud kadınlarınıza utanılacak dürlü fenalıklar yapmak) suretiyle size (atalarınıza) işkencenin en kötüsünü yüklemekde devameden Fir'avun haanedânından sizi kurtarmışdık. Bunda (bu azâbda ve kurtarmada) Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı sizin için.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hayrat Neşriyat
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hem bir zaman sizi Fir'avun ehlinden kurtarmıştık; (onlar) sizi azâbın en kötüsüne(evlâd acısına) ma'ruz bırakıyorlar, (yeni doğan) oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı (kız çocuklarınızı) ise hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda (size revâ görülen bu zulümlerde), Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|İbni Kesir
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani, sizi oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakarak en kötü işkenceye tabi tutan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu da sizin için Rabbınız tarafından büyük bir imtihandı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Muhammed Esed
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ve (hatırlayın) azapların en korkuncu olarak -ki sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı- oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanının elinden sizi kurtardığımız (günleri).
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Nasuhi Bilmen
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ve o zamanı yâd ediniz ki, sizi âl-i Fir'avun'dan kurtardık. Sizi en kötü azap ile cezalandırıyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyorlardı, kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından pek büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Öngüt
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hani sizi, işkencelerin en kötüsünü tattıran, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Şaban Piriş
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun Hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbiniz'den büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Suat Yıldırım
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman Firavun’un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın! Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Süleyman Ateş
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi Fir'avn âilesinden de kurtarmıştık. Hani (onlar), size azâbın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Tefhim-ul Kuran
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi, en dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı anın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlarken, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ümit Şimşek
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi Firavun Hanedanından kurtardığımız zamanı da hatırlayın ki, size azabın en kötüsünü revâ görüyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Yaşar Nuri Öztürk
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yoklayıp çocuk alıyorlar/kadınlarınıza utanç duyulacak şeyler yapıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabb'inizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı.
  +
|}

15:57, Mayıs 19, 2011 itibarı ile sayfanın şu anki hâli


وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

Ve iz necceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sûel azâbi yuzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm(azîmun).

1. ve iz : ve olduğu zaman, olmuştu
2. necceynâ-kum : sizi biz kurtardık
3. min âli fir'avne : firavun ailesinden
4. yesûmûne-kum : size tattırıyorlar, yapıyorlar
5. sûe : kötü
6. el azâbi : azap
7. yuzebbihûne : boğazlıyorlar, öldürüyorlar
8. ebnâe-kum : sizin oğullarınız
9. ve yestahyûne : ve sağ bırakıyorlar
10. nisâe-kum : sizin kadınlarınız
11. ve fî zâlikum : ve bunda vardır
12. belâun : belâ, imtihan
13. min rabbi-kum : sizin Rabbinizden
14. azîmun : azîm, büyük
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem hatırlayın ki bir vakit sizi Ali Firavnden kurtardık, sizi azabın kötüsüne peyleyorlardı; oğullarınızı boğazlıyorlar ve kızlarınızı diri tutmak istiyorlardı ve bunda size rabbınız tarafından büyük bir imtihan vardı
Diyanet İşleri : Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp, oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun'un soyundan kurtardık. Onlar, size kötü bir sûrette azâp ediyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizin bir sınaması vardı.
Adem Uğur : Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Ahmed Hulusi : Sizi Firavun ailesinden de kurtarmıştık, ki size en kötü azabı yaşattırıyorlardı. Erkek çocuklarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Rabbinizin azametli bir belâsı içindeydiniz.
Ahmet Tekin : Hani biz sizi Firavun hanedanının, devlet görevlilerinin, yandaşlarının elinden kurtarmıştık. Size dayanılmaz acılar çektiriyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyor, kızlarınızı öldürmeyip sağ bırakıyorlardı. Bununla Rabbiniz tarafından büyük bir imtihana tabi tutuldunuz.
Ahmet Varol : Hani sizi, size en kötü işkenceleri uygulayan, erkek çocuklarınızı öldürüp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Başınıza gelen bu durumda sizin için Rabbinizin büyük bir imtihanı vardı.
Ali Bulaç : Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Ali Fikri Yavuz : (Ey İsrâil oğulları, hem hatırlayın ki), bir vakıt sizi ve atalarınızı Fir’avun avânesinden kurtarmıştık, sizi azâbın kötüsüne sürüp oğullarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı hayatta (diri) tutmak istiyorlardı ve bunda, sizin için, rabbınız tarafından büyük bir imtihan vardı.
Bekir Sadak : Size iskence eden, kadinlarinizi sag birakip ogullarinizi bogazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmistik; bu Rabbinizin buyuk bir imtihani idi. *
Celal Yıldırım : Hani size işkencenin en kötüsünü tattırıp yüklemekte devam eden, oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (kızlarınızı) diri bırakmak isteyen Fir'avn'ın yoldaşlarından sizi (atalarınızı) kurtardığımız zamanı bir hatırlayın! Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Diyanet İşleri (eski) : Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.
Diyanet Vakfi : Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Edip Yüksel : İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, Rabbinizden büyük bir sınav idi.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem hatırlayın ki, bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık. Size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık, (onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük bir imtihan vardı.
Fizilal-il Kuran : Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (dul) bırakmak suretiyle size çok ağır bir işkence çektiren Firavun hanedanından sizleri kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.
Gültekin Onan : Size işkencenin en kötüsünü yapan, kadınlarınızı bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu, rabbinizden büyük bir sınav idi.
Hasan Basri Çantay : Yine hatırlayın o zamanı ki (yeni doğan) oğullarınızı boğazlayıp kızlarınızı sağ bırakmak (yâhud kadınlarınıza utanılacak dürlü fenalıklar yapmak) suretiyle size (atalarınıza) işkencenin en kötüsünü yüklemekde devameden Fir'avun haanedânından sizi kurtarmışdık. Bunda (bu azâbda ve kurtarmada) Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı sizin için.
Hayrat Neşriyat : Hem bir zaman sizi Fir'avun ehlinden kurtarmıştık; (onlar) sizi azâbın en kötüsüne(evlâd acısına) ma'ruz bırakıyorlar, (yeni doğan) oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı (kız çocuklarınızı) ise hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda (size revâ görülen bu zulümlerde), Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
İbni Kesir : Hani, sizi oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakarak en kötü işkenceye tabi tutan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu da sizin için Rabbınız tarafından büyük bir imtihandı.
Muhammed Esed : Ve (hatırlayın) azapların en korkuncu olarak -ki sizin için Rabbinizden büyük bir imtihandı- oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanının elinden sizi kurtardığımız (günleri).
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o zamanı yâd ediniz ki, sizi âl-i Fir'avun'dan kurtardık. Sizi en kötü azap ile cezalandırıyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyorlardı, kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz tarafından pek büyük bir imtihan vardı.
Ömer Öngüt : Hani sizi, işkencelerin en kötüsünü tattıran, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu Rabbinizin büyük bir imtihanı idi.
Şaban Piriş : Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren Firavun Hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbiniz'den büyük bir imtihan vardı.
Suat Yıldırım : Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman Firavun’un adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın! Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan vardı.
Süleyman Ateş : Sizi Fir'avn âilesinden de kurtarmıştık. Hani (onlar), size azâbın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Tefhim-ul Kuran : Sizi, en dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin elinden kurtardığımızı anın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlarken, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Ümit Şimşek : Sizi Firavun Hanedanından kurtardığımız zamanı da hatırlayın ki, size azabın en kötüsünü revâ görüyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani onlar size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yoklayıp çocuk alıyorlar/kadınlarınıza utanç duyulacak şeyler yapıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabb'inizden gelen büyük bir ıstırap ve imtihan vardı.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.