Kuran-ı Kerim » 2 / BAKARA - 49
Sonraki Ayet : 50
Ayetin Tefsiri :

 

1 - Fatiha Suresi 2 - Bakara Suresi 3 - Al-i İmran Suresi

وَإِذْ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوَءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءكُمْ وَفِي ذَلِكُم بَلاء مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ

Ve iz necceynâkum min âli fir’avne yesûmûnekum sûel azâbi yuzebbihûne ebnâekum ve yestahyûne nisâekum ve fî zâlikum belâun min rabbikum azîm(azîmun).

 

1. ve iz : ve olduğu zaman, olmuştu
2. necceynâ-kum : sizi biz kurtardık
3. min âli fir'avne : firavun ailesinden
4. yesûmûne-kum : size tattırıyorlar, yapıyorlar
5. sûe : kötü
6. el azâbi : azap
7. yuzebbihûne : boğazlıyorlar, öldürüyorlar
8. ebnâe-kum : sizin oğullarınız
9. ve yestahyûne : ve sağ bırakıyorlar
10. nisâe-kum : sizin kadınlarınız
11. ve fî zâlikum : ve bunda vardır
12. belâun : belâ, imtihan
13. min rabbi-kum : sizin Rabbinizden
14. azîmun : azîm, büyük

İmam İskender Ali Mihr

: Ve sizi firavun ailesinden kurtarmıştık ki (onlar), size kötü azap

ediyorlar, oğullarınızı kesip kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda

sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardır.
Diyanet İşleri : Hani, sizi azabın en kötüsüne uğratan, kadınlarınızı sağ bırakıp,

oğullarınızı boğazlayan Firavun ailesinden kurtarmıştık. Bunda, size

Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hatırlayın o zamanı ki sizi Firavun'un soyundan kurtardık. Onlar,

size kötü bir sûrette azâp ediyorlar, oğullarınızı kesiyorlar, kızlarınızı diri bırakmak istiyorlardı. Bu işte Rabbinizin bir sınaması

vardı.
Adem Uğur : Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar

size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o

size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Ali Bulaç : Sizi, dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin

elinden kurtardığımızı hatırlayın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıp, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük

bir imtihan vardı.
Ali Fikri Yavuz : (Ey İsrâil oğulları, hem hatırlayın ki), bir vakıt sizi ve

atalarınızı Fir’avun avânesinden kurtarmıştık, sizi azâbın kötüsüne sürüp oğullarınızı boğazlıyorlar, kızlarınızı hayatta (diri) tutmak istiyorlardı ve bunda, sizin için, rabbınız tarafından büyük bir imtihan

vardı.
Bekir Sadak : Size iskence eden, kadinlarinizi sag birakip ogullarinizi bogazlayan

Firavun ailesinden sizi kurtarmistik; bu Rabbinizin buyuk bir imtihani

idi. *
Celal Yıldırım : Hani size işkencenin en kötüsünü tattırıp yüklemekte devam eden,

oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (kızlarınızı) diri bırakmak isteyen Fir'avn'ın yoldaşlarından sizi (atalarınızı) kurtardığımız zamanı bir hatırlayın! Bunda da size Rabbinizden büyük bir imtihan

vardı.
Diyanet İşleri (eski) : Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı boğazlayan

Firavun ailesinden sizi kurtarmıştık; bu Rabbinizin büyük bir imtihanı

idi.
Diyanet Vakfi : Hatırlayın ki, sizi, Firavun taraftarlarından kurtardık. Çünkü onlar

size azabın en kötüsünü reva görüyorlar, yeni doğan erkek çocuklarınızı kesiyorlar, (fenalık için) kızlarınızı hayatta bırakıyorlardı. Aslında o

size reva görülenlerde Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Edip Yüksel : İşkencenin en kötüsünü size uygulayan, kadınlarınızı bırakıp

oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu,

Rabbinizden büyük bir sınav idi.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem hatırlayın ki bir vakit sizi Ali Firavnden kurtardık, sizi

azabın kötüsüne peyleyorlardı; oğullarınızı boğazlıyorlar ve kızlarınızı diri tutmak istiyorlardı ve bunda size rabbınız tarafından büyük bir

imtihan vardı
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem hatırlayın ki, bir zaman sizi Firavun'un ailesinden kurtardık.

Size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor ve kızlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından büyük

bir imtihan vardı.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : (Hem hatırlayın ki bir zaman) sizi Firavun ailesinden de kurtardık,

(onlar) size azabın en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlıyor, kadınlarınızı sağ bırakıyorlardı. Ve bunda size Rabbiniz tarafından

büyük bir imtihan vardı.
Fizilal-il Kuran : Hani oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı (dul) bırakmak suretiyle

size çok ağır bir işkence çektiren Firavun hanedanından sizleri

kurtarmıştık. Bu, sizin için Rabbinizden gelen çok büyük bir imtihandı.
Gültekin Onan : Size işkencenin en kötüsünü yapan, kadınlarınızı bırakıp

oğullarınızı öldüren Firavun'un adamlarından sizi kurtarmıştık. Bu,

rabbinizden büyük bir sınav idi.
Hasan Basri Çantay : Yine hatırlayın o zamanı ki (yeni doğan) oğullarınızı boğazlayıp

kızlarınızı sağ bırakmak (yâhud kadınlarınıza utanılacak dürlü fenalıklar yapmak) suretiyle size (atalarınıza) işkencenin en kötüsünü yüklemekde devameden Fir'avun haanedânından sizi kurtarmışdık. Bunda (bu azâbda ve kurtarmada) Rabbinizden (gelen) büyük bir imtihan vardı sizin

için.
İbni Kesir : Hani, sizi oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ bırakarak en

kötü işkenceye tabi tutan Firavun hanedanından kurtarmıştık. Bu da sizin

için Rabbınız tarafından büyük bir imtihandı.
Muhammed Esed : Ve (hatırlayın) azapların en korkuncu olarak -ki sizin için

Rabbinizden büyük bir imtihandı- oğullarınızı boğazlayıp kadınlarınızı

sağ bırakan Firavun hanedanının elinden sizi kurtardığımız (günleri).
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o zamanı yâd ediniz ki, sizi âl-i Fir'avun'dan kurtardık. Sizi en

kötü azap ile cezalandırıyorlardı. Oğullarınızı boğazlıyorlardı, kadınlarınızı da diri bırakıyorlardı. Bunda sizin için Rabbiniz

tarafından pek büyük bir imtihan vardı.
Şaban Piriş : Size işkence eden, kadınlarınızı sağ bırakıp oğullarınızı öldüren

Firavun Hanedanından sizi kurtarmıştık. Bunda Rabbiniz'den büyük bir

imtihan vardı.
Suat Yıldırım : Hem sizi en feci işkencelere uğrattıkları zaman Firavun’un

adamlarından kurtardığımızı da hatırlayın! Onlar sizin dünyaya gelen erkek çocuklarınızı kesiyor, kız çocuklarınızı ise kötülük için hayatta bırakıyorlardı. İşte bunda size Rabbiniz tarafından çetin bir imtihan

vardı.
Süleyman Ateş : Sizi Fir'avn âilesinden de kurtarmıştık. Hani (onlar), size azâbın

en kötüsünü reva görüyor, oğullarınızı boğazlayıp, kadınlarınızı sağ

bırakıyorlardı ve bunda sizin için Rabbinizden büyük bir imtihan vardı.
Tefhim-ul Kuran : Sizi, en dayanılmaz işkencelere uğrattıklarında, Firavun ailesinin

elinden kurtardığımızı anın. Onlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlarken, erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda sizin için Rabbinizden büyük

bir imtihan vardı.
Ümit Şimşek : Sizi Firavun Hanedanından kurtardığımız zamanı da hatırlayın ki,

size azabın en kötüsünü revâ görüyorlar, kız çocuklarınızı sağ bırakıp erkek çocuklarınızı boğazlıyorlardı. Bunda da size Rabbinizden büyük bir

imtihan vardı.
Yaşar Nuri Öztürk : Sizi Firavun hanedanından kurtardığımızı da hatırlayın. Hani onlar

size azabın en çirkiniyle kötülük ediyorlardı: Erkek çocuklarınızı boğazlıyorlar, kadınlarınızı diri bırakıyorlar/kadınlarınızın rahimlerini yoklayıp çocuk alıyorlar/kadınlarınıza utanç duyulacak şeyler yapıyorlardı. İşte bunda sizin için, Rabb'inizden gelen büyük bir

ıstırap ve imtihan vardı.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.