FANDOM


 
1. satır: 1. satır:
[[Kuran-ı Kerim]] » [[2]] / [[BAKARA]] - [[2/56|56]]
 
<br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Sonraki Ayet : [[2/57|57]]</b></span><br>
 
<span style="font-size: 10pt;"><b>Ayetin Tefsiri : </b></span>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" bgcolor="#e8e8e8" border="1" bordercolor="#d0d0d0" id="table1">
 
<tr>
 
<td>{{bakara}}</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: 'Simplified Arabic','Arabic Transparent','arabca3','MS Sans Serif'; font-size: 2em;" align="center">
 
&#1579;&#1615;&#1605;&#1617;&#1614; &#1576;&#1614;&#1593;&#1614;&#1579;&#1618;&#1606;&#1614;&#1575;&#1603;&#1615;&#1605; &#1605;&#1617;&#1616;&#1606; &#1576;&#1614;&#1593;&#1618;&#1583;&#1616; &#1605;&#1614;&#1608;&#1618;&#1578;&#1616;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1604;&#1614;&#1593;&#1614;&#1604;&#1617;&#1614;&#1603;&#1615;&#1605;&#1618; &#1578;&#1614;&#1588;&#1618;&#1603;&#1615;&#1585;&#1615;&#1608;&#1606;&#1614;</p>
 
<p style="color: rgb(0, 128, 0); font-family: 'Tahoma'; font-size: 1.8em;" align="center">
 
Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teşkurûn(teşkurûne).</p>
 
<p>&nbsp;</p>
 
<table width="100%" align="center" id="table2">
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>1.</b></td>
 
<td width="30%"><b>summe</b></td>
 
<td>: sonra</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>2.</b></td>
 
<td width="30%"><b>beasnâ-kum</b></td>
 
<td>: sizi dirilttik</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>3.</b></td>
 
<td width="30%"><b>min</b></td>
 
<td>: den</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>4.</b></td>
 
<td width="30%"><b>ba'di</b></td>
 
<td>: sonra, daha sonra</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>5.</b></td>
 
<td width="30%"><b>mevti-kum</b></td>
 
<td>: sizin ölümünüz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>6.</b></td>
 
<td width="30%"><b>lealle-kum</b></td>
 
<td>: umulur ki böylece siz, belki siz</td>
 
</tr>
 
<tr valign="top">
 
<td width="5%" align="right"><b>7.</b></td>
 
<td width="30%"><b>teşkurûne</b></td>
 
<td>: şükredersiniz</td>
 
</tr>
 
</table>
 
   
<table style="border-collapse: collapse;" width="100%" border="1" bordercolor="#d0d0d0" cellpadding="3" rules="rows" id="table3">
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#ffffc0">
 
<td nowrap="nowrap">
 
   
İmam İskender Ali Mihr
 
</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra umulur ki böylece siz şükredersiniz diye ölümünüzden sonra
 
sizi tekrar dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Abdulbaki Gölpınarlı</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra da gene şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Adem Uğur</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Ali Bulaç</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Ali Fikri Yavuz</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra, şükredesiniz diye, vefatınızdan (bir gün) sonra (kudretimizi
 
anlıyasınız diye) sizi diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Bekir Sadak</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Olumunuzden sonra, sukredesiniz diye sizi tekrar diriltmistik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Celal Yıldırım</td>
 
<td>:</td>
 
<td>(Bir bakıma) ölümünüzden sonra da şükredesiniz diye sizi (o baygın
 
halden uyandırıp) kaldırmıştık.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet İşleri (eski)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Diyanet Vakfi</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Edip Yüksel</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi
 
diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı Hamdi Yazır</td>
 
<td>:</td>
 
<td>sonra sizi şükredesiniz diye ba's badelmevte mazhar ettik</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra yine dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden
 
diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Fizilal-il Kuran</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Gültekin Onan</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün (mevtiküm) ardından sizi
 
diriltmiştik (beasnaküm).</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Hasan Basri Çantay</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmişdik. Gerekdi ki
 
şükredesiniz. </td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">İbni Kesir</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra sizi, ölümünüzün arkasından şükredersiniz diye diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Muhammed Esed</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra belki şükredenlerden
 
olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Ömer Nasuhi Bilmen</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra sizi ölümünüzü müteakip diriltmiştik, tâ ki şükredesiniz.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Şaban Piriş</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Ölümünüzden sonra belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Suat Yıldırım</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi
 
dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Süleyman Ateş</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar
 
diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Tefhim-ul Kuran</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra
 
dirilttik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top" bgcolor="#f0f0f0">
 
<td nowrap="nowrap">Ümit Şimşek</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra da, ölümünüzün ardından, şükredin diye sizi tekrar
 
diriltmiştik.</td>
 
</tr>
 
<tr style onmouseout="this.style.backgroundColor=&quot;&quot;" onmouseover="this.style.backgroundColor=&quot;#FF9900&quot;" valign="top">
 
<td nowrap="nowrap">Yaşar Nuri Öztürk</td>
 
<td>:</td>
 
<td>Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.</td>
 
</tr>
 
</table>
 
<p>{{ET}}
 
   
</p>
+
<p style="font-family: 'Simplified Arabic', 'Arabic Transparent', arabca3, 'MS Sans Serif'; font-size: 2em; color: rgb(0, 0, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ</p>
  +
  +
<p style="font-family: Tahoma; font-size: 1.8em; color: rgb(0, 128, 0); -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; ">Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teşkurûn(teşkurûne).</p>
  +
{| align="center" width="100%"
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''1.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''summe'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sonra
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''2.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''beasnâ-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizi dirilttik
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''3.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''min'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: den
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''4.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''ba'di'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sonra, daha sonra
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''5.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''mevti-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: sizin ölümünüz
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''6.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''lealle-kum'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: umulur ki böylece siz, belki siz
  +
|- valign="top"
  +
| align="right" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="5%"|'''7.'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; " width="30%"|'''teşkurûne'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|: şükredersiniz
  +
|}
  +
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''Elmalılı Hamdi Yazır'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|''':'''
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|'''sonra sizi şükredesiniz diye ba's badelmevte mazhar ettik'''
  +
|}
  +
{| border="1" bordercolor="#D0D0D0" cellpadding="3" rules="rows" style="border-collapse: collapse; font-family: Verdana, Arial; font-size: 13px; -webkit-border-horizontal-spacing: 2px; -webkit-border-vertical-spacing: 2px; " width="100%"
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Abdulbaki Gölpınarlı
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra da gene şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Adem Uğur
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmed Hulusi
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, ölümü (yokluğunuzu - gerçekte yegâne var olanın Vahid-ül Kahhar olduğu gerçeğini) tatmanızın akabinde, yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki bunu değerlendirirsiniz diye.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Tekin
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Bu ölümünüzden sonra biz sizi tekrar dirilttik. Şükrünüze vesile olur diye böyle yaptık.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ahmet Varol
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Bulaç
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ali Fikri Yavuz
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, şükredesiniz diye, vefatınızdan (bir gün) sonra (kudretimizi anlıyasınız diye) sizi diriltmiştik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Bekir Sadak
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Olumunuzden sonra, sukredesiniz diye sizi tekrar diriltmistik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Celal Yıldırım
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|(Bir bakıma) ölümünüzden sonra da şükredesiniz diye sizi (o baygın halden uyandırıp) kaldırmıştık.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet İşleri (eski)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Diyanet Vakfi
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Edip Yüksel
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra yine dirilttik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2)
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Fizilal-il Kuran
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Gültekin Onan
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün (mevtiküm) ardından sizi diriltmiştik (beasnaküm).
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hasan Basri Çantay
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmişdik. Gerekdi ki şükredesiniz.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Hayrat Neşriyat
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra şükredesiniz diye, ölümünüzün ardından sizi dirilttik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|İbni Kesir
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra sizi, ölümünüzün arkasından şükredersiniz diye diriltmiştik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Muhammed Esed
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra belki şükredenlerden olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Nasuhi Bilmen
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra sizi ölümünüzü müteakip diriltmiştik, tâ ki şükredesiniz.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ömer Öngüt
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Bu ölü halinizden sonra, belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Şaban Piriş
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ölümünüzden sonra belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Suat Yıldırım
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi dirilttik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Süleyman Ateş
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Tefhim-ul Kuran
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
  +
|- valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Ümit Şimşek
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra da, ölümünüzün ardından, şükredin diye sizi tekrar diriltmiştik.
  +
|- bgcolor="#F0F0F0" valign="top"
  +
| nowrap="nowrap" style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Yaşar Nuri Öztürk
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|:
  +
| style="font-family: Verdana, Arial; font-size: 10pt; "|Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.
  +
|}

16:10, Mayıs 19, 2011 itibarı ile sayfanın şu anki hâli


ثُمَّ بَعَثْنَاكُم مِّن بَعْدِ مَوْتِكُمْ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ

Summe beasnâkum min ba’di mevtikum leallekum teşkurûn(teşkurûne).

1. summe : sonra
2. beasnâ-kum : sizi dirilttik
3. min : den
4. ba'di : sonra, daha sonra
5. mevti-kum : sizin ölümünüz
6. lealle-kum : umulur ki böylece siz, belki siz
7. teşkurûne : şükredersiniz
Elmalılı Hamdi Yazır : sonra sizi şükredesiniz diye ba's badelmevte mazhar ettik
Diyanet İşleri : Sonra, şükredesiniz diye ölümünüzün ardından sizi tekrar dirilttik.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra da gene şükredesiniz diye ölümünüzden sonra sizi dirilttik.
Adem Uğur : Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
Ahmed Hulusi : Sonra, ölümü (yokluğunuzu - gerçekte yegâne var olanın Vahid-ül Kahhar olduğu gerçeğini) tatmanızın akabinde, yeni bir anlayışla hayata başlatmıştık sizi, belki bunu değerlendirirsiniz diye.
Ahmet Tekin : Bu ölümünüzden sonra biz sizi tekrar dirilttik. Şükrünüze vesile olur diye böyle yaptık.
Ahmet Varol : Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzden sonra tekrar diriltmiştik.
Ali Bulaç : Sonra şükredesiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
Ali Fikri Yavuz : Sonra, şükredesiniz diye, vefatınızdan (bir gün) sonra (kudretimizi anlıyasınız diye) sizi diriltmiştik.
Bekir Sadak : Olumunuzden sonra, sukredesiniz diye sizi tekrar diriltmistik.
Celal Yıldırım : (Bir bakıma) ölümünüzden sonra da şükredesiniz diye sizi (o baygın halden uyandırıp) kaldırmıştık.
Diyanet İşleri (eski) : Ölümünüzden sonra, şükredesiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Diyanet Vakfi : Sonra ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki şükredesiniz.
Edip Yüksel : Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün ardından sizi diriltmiştik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzden sonra yine dirilttik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra şükredesiniz diye sizi ölümünüzün ardından yeniden diriltmiştik.
Fizilal-il Kuran : Sonra şükredesiniz diye sizi öldükten sonra yeniden dirilttik.
Gültekin Onan : Sonra, belki şükredersiniz diye ölümünüzün (mevtiküm) ardından sizi diriltmiştik (beasnaküm).
Hasan Basri Çantay : Sonra ölümünüzün arkasından sizi yine diriltmişdik. Gerekdi ki şükredesiniz.
Hayrat Neşriyat : Sonra şükredesiniz diye, ölümünüzün ardından sizi dirilttik.
İbni Kesir : Sonra sizi, ölümünüzün arkasından şükredersiniz diye diriltmiştik.
Muhammed Esed : Ama ölü (bir toplum) haline geldikten sonra belki şükredenlerden olursunuz diye sizi tekrar dirilttik.
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra sizi ölümünüzü müteakip diriltmiştik, tâ ki şükredesiniz.
Ömer Öngüt : Bu ölü halinizden sonra, belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Şaban Piriş : Ölümünüzden sonra belki şükredersiniz diye sizi tekrar diriltmiştik.
Suat Yıldırım : Siz bir müddet ölü vaziyette kaldıktan sonra, şükredesiniz diye sizi dirilttik.
Süleyman Ateş : Sonra belki şükredersiniz diye sizi ölümünüzün ardından tekrar diriltmiştik.
Tefhim-ul Kuran : Sonra (yine de) belki şükredersiniz diye, sizi ölümünüzden sonra dirilttik.
Ümit Şimşek : Sonra da, ölümünüzün ardından, şükredin diye sizi tekrar diriltmiştik.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra, ölümünüzün ardından sizi dirilttik ki, şükredebilesiniz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.