FANDOM


طه



Tâ, hâ.






Diyanet İşleri : Tâ Hâ.
Abdulbaki Gölpınarlı : Tâhâ.
Adem Uğur : Tâ. Hâ.
Ahmed Hulusi : Ey İNSAN (Adem'e talim edilen Esmâ'nın tamamı ve ruh olarak üflenen diye benzetme yollu anlatılan Muhammedî salt şuur - orijin BEN)!
Ahmet Tekin : Tâ. Hâ.
Ahmet Varol : Ta. Ha.
Ali Bulaç : Ta, Ha.
Ali Fikri Yavuz : Tâ. Hâ.
Bekir Sadak : Ta, Ha.
Celal Yıldırım : Tâ-Hâ.
Diyanet İşleri (eski) : Ta, Ha.
Diyanet Vakfi : Tâ. Hâ.
Edip Yüksel : TT. H.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ta Ha
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ta Ha
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Tâ, Hâ,
Fizilal-il Kuran : Ta, ha.
Gültekin Onan : Ta, Ha.
Hasan Basri Çantay : Taa, hââ.
Hayrat Neşriyat : Tâ, Hâ.
İbni Kesir : Ta-Ha.
Muhammed Esed : Ey İnsan!
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ, Hâ.
Ömer Öngüt : Tâ. Hâ.
Şaban Piriş : Tâ Hâ,
Suat Yıldırım : (1-2) Tâ Hâ. Kur’ân’ı sana, meşakkat çekip, bedbaht olasın diye indirmedik.
Süleyman Ateş : Tâ, Hâ.
Tefhim-ul Kuran : Tâ, Hâ.
Ümit Şimşek : Tâ hâ.
Yaşar Nuri Öztürk : Tâ, Hâ.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.