FANDOM


Yevme yunfehu fîs sûri ve nahşurul mucrimîne yevme izin zurkâ(zurkan).
1. yevme : o gün
2. yunfehu : üfürülür
3. fî es sûri : sur'a
4. ve nahşuru : ve haşredeceğiz, toplayacağız
5. el mucrimîne : mücrimler, günahkârlar
6. yevme izin : izin günü
7. zurkan : morarmış olarakDiyanet İşleri : O gün günahkârları, (gözleri korkudan donup) gömgök kesilmiş olarak haşredeceğiz.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sûrun üfürüleceği gün o mücrimleri gözleri göğermiş bir halde haşrederiz.
Adem Uğur : O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri (korkudan) gömgök bir halde mahşerde toplarız.
Ahmed Hulusi : O süreçte Sur'a nefholunur! O gün suçluları gözleri dönmüş bir hâlde haşrederiz.
Ahmet Tekin : Sûra üfürüleceği gün, işte o gün, biz İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsileri, suçluları, gözleri, bedenleri korkudan pişmanlıktan, donakalmış bir vaziyette mahşerde toplayacağız.
Ahmet Varol : O gün Sur'a üflenir ve biz suçluları o gün (gözleri ve yüzleri) gök rengine bürünmüş bir halde toplarız.
Ali Bulaç : Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.
Ali Fikri Yavuz : SÛR’a (ikinci defa) üfürüleceği günde (kıyamette) ki, biz mücrimleri (müşrikleri) o gün, kör bir halde mahşerde toplayacağız.
Bekir Sadak : Sura uflendigi gun, iste o gun, suclulari gozleri korkudan gogermis olarak toplariz.
Celal Yıldırım : O gün Sûr'a üfürülecek, o gün suçlu günahkârları gözleri (korku ve heyecandan) gömgök olarak biraraya toplayacağız.
Diyanet İşleri (eski) : Sura üflendiği gün, işte o gün, suçluları gözleri korkudan göğermiş olarak toplarız.
Diyanet Vakfi : O günde Sûr'a üflenir ve biz o zaman günahkârları, gözleri (korkudan) gömgök bir halde mahşerde toplarız.
Edip Yüksel : Boruya üfürüldüğü gün, suçluları o gün mavi (kederden yüzleri morarmış) olarak toplarız
Elmalılı Hamdi Yazır : O gün ki sur üfürülecek ve mücrimler o gün gömgök mahşeri toplayacağız
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O gün ki, sura üfrülecek ve suçluları o gün Biz, gömgök mahşere toplayacağız.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sûr'a üfürüleceği gün ki biz suçluları o gün, (gözleri korkudan) göğermiş olarak mahşerde toplayacağız.
Fizilal-il Kuran : Sur'a üflendiği gün, o gün günahkârları korkudan ağarmış gözlerle biraraya toplarız.
Gültekin Onan : Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkarları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.
Hasan Basri Çantay : (Evet) «Suur» un üfleneceği günde ki biz günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde, mahşerde toplayacağız.
Hayrat Neşriyat : O gün ki, sûra (ikinci kez) üfürülür ve o gün günahkârları, gözleri gömgök (kör)olarak haşrederiz.
İbni Kesir : Sur'a üflendiği gün, işte o gün; suçluları, gözleri korkudan gövermiş olarak toplarız.
Muhammed Esed : O Gün ki, sura üflenir; o Gün ki, suçlu olanları, gözleri (korku ve şaşkınlıktan) donuklaşmış olarak bir araya toplayacağız;
Ömer Nasuhi Bilmen : O gün ki, Sûr'a üfürülür ve o gün mücrimleri gök gözlü olarak haşrederiz.
Ömer Öngüt : O gün Sur'a üflenir ve biz o gün suçluları gözleri dehşetten göğermiş olarak toplarız.
Şaban Piriş : Sur’a üflendiği gün, işte o gün suçluları, uyuşmuş bir halde bir araya toplarız.
Suat Yıldırım : Sûra üfleneceği gün, Biz suçlu kâfirleri, gözleri (korku ve heyecandan) gömgök vaziyette haşredip toplayacağız.
Süleyman Ateş : O gün Sûr'a üflenir ve o gün suçluları, gömgök (kör bir durumda) süreriz.
Tefhim-ul Kuran : Sur'a üfürüleceği gün, biz suçlu günahkârları o gün, (yüzleri kara, gözleri) gömgök (kaskatı ve kör) olarak toplayacağız.
Ümit Şimşek : Sûra üfürüldüğü gün, mücrimleri korkudan gözleri göğermiş halde toplarız.
Yaşar Nuri Öztürk : O gün sûra üfrülür ve günahkârları o gün gözleri gömgök bir halde haşrederiz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.