Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.304
pages

تَنزِيلًا مِّمَّنْ خَلَقَ الْأَرْضَ وَالسَّمَاوَاتِ الْعُلَىTenzîlen mimmen halakal arda ves semâvâtil ulâ.
1. tenzîlen : indirilen
2. mimmen (min men) : kimse tarafından
3. halaka : yarattı
4. el arda : arz, yeryüzü
5. ve es semâvâti : ve semalar
6. el ulâ : yüksekDiyanet İşleri : (O) yüksek gökleri yaratanın katından peyderpey indirilmiştir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratanın katından indirdik.
Adem Uğur : (Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.
Ahmed Hulusi : Arzı (bedeni) ve yüce semâları (Esmâ mertebenden açığa çıkan şuur boyutlarını ve bilinç kademelerini) yaratandan, bölüm bölüm indirilmiştir.
Ahmet Tekin : Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından, bölüm bölüm indirdik.
Ahmet Varol : Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiş (bir kitaptır).
Ali Bulaç : Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.
Ali Fikri Yavuz : Arzı ve yüce gökleri yaratandan, yavaş yavaş bir indirişle (onu) indirdik.
Bekir Sadak : (2-4) Kuran'i sana, sikintiya dusesin diye degil, ancak Allah'tan korkanlara bir ogut ve yeri ve yuce gokleri yaratanin katindan bir Kitap olarak indirdik.
Celal Yıldırım : O, yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından parça parça indirilmiştir.
Diyanet İşleri (eski) : (2-4) Kuran'ı sana, sıkıntıya düşeşin diye değil, ancak Allah'tan korkanlara bir öğüt ve yeri ve yüce gökleri yaratanın katından bir Kitap olarak indirdik.
Diyanet Vakfi : (Kur'an) yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından peyderpey indirilmiştir.
Edip Yüksel : Yeri ve yüksek gökleri Yaratan tarafından indirilmiştir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bir tenzil olarak indirdik o yaradandan ki hem Arzı yarattı hem o yüksek yüksek Gökleri
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem yeri, hem o yüksek yüksek gökleri yaratan tarafından peyderpey indirilen bir kitap olarak indirdik.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından yavaş yavaş bir indirilişle (onu) indirdik.
Fizilal-il Kuran : O, yeri ve yüce gökleri yaratan Allah tarafından indirildi.
Gültekin Onan : Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.
Hasan Basri Çantay : (2-3-4) Biz Kur'ânı sana zahmet çekesin diye değil, ancak (Allahdan) korkacak kimselere bir öğüd ve yerle o yüce yüce gökleri yaradanın tedricen indirdiği bir (kitâb) olmak üzere indirdik.
Hayrat Neşriyat : (O Kur’ân,) yeryüzünü ve pek yüksek gökleri yaratan (Allah) tarafından peyderpey indirilmedir.
İbni Kesir : Yeri ve yüce gökleri yaratanın katından indirmedir.
Muhammed Esed : Yeri ve yüce gökleri yaratan Allah katından indirilen bir vahiydir bu.
Ömer Nasuhi Bilmen : Yeri ve yüksek gökleri yaratan zât tarafından tedricen indirilmiştir.
Ömer Öngüt : Yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından indirilmiştir.
Şaban Piriş : Yeryüzünü ve yüce gökleri yaratan tarafından indirmedir.
Suat Yıldırım : (3-4) Yüce gökleri ve yeri yaratan tarafından onu, Yaratana saygı duyanı uyaran, irşad eden buyruklar halinde tedricen indirdik.
Süleyman Ateş : (O) yeri ve yüce gökleri yaratan tarafından azar azar indirilmiştir.
Tefhim-ul Kuran : Yeri ve yüksek gökleri yaratan tarafından bir indirmedir.
Ümit Şimşek : O, yeri ve yüce gökleri Yaratanın katından peyderpey indirildi.
Yaşar Nuri Öztürk : Yeri ve o yüce mi yüce gökleri yaratandan bir vahiy olarak indirdik.