FANDOMلَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَمَا بَيْنَهُمَا وَمَا تَحْتَ الثَّرَى

Lehu mâ fis semâvâti ve mâ fîl ardı ve mâ beynehumâ ve mâ tahtes serâ.


1. lehu : ona, onun için
2. mâ fî es semâvâti : semalar da olan şeyler
3. ve mâ fî el ardı : ve arzda (yeryüzünde) olan şeyler
4. ve mâ beyne-humâ : ve ikisinin arasında olan şeyler
5. ve mâ tahte es serâ : ve nemli toprağın altında olan şeyler


Diyanet İşleri : Göklerdeki, yerdeki bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki her şey, yalnızca O’nundur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Onundur ne varsa göklerde ve ne varsa yeryüzünde ve ne varsa ikisinin arasında ve ne varsa yerin altında.
Adem Uğur : Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.
Ahmed Hulusi : Semâlarda (şuur ve bilinçlerde), arzda (fiile döktüklerinde), ikisinin arasında (hayalinde ve vehminde) ve toprağın altında (bedenin derinliklerinde) ne var ise, O'nun (El Esmâ özelliklerinin açığa çıkması) içindir.
Ahmet Tekin : Göklerdeki varlıkların ve imkânların, yerdeki varlıkların ve imkânların, bu ikisinin arasındaki ve toprağın altındaki varlıkların ve imkânların tamamı O’nundur, O’nun tasarrufundadır.
Ahmet Varol : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.
Ali Bulaç : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Ali Fikri Yavuz : Bütün gökte olanlar, bütün arzdakiler, bütün bu ikisinin arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O’nundur.
Bekir Sadak : Goklerde ve yerde, her ikisi arasinda ve topragin altinda bulunanlar O'nundur.
Celal Yıldırım : Göklerde olan da, yerde olan da, bu ikisi arasında bulunan da ve toprağın altında olan da O'nundur.
Diyanet İşleri (eski) : Göklerde ve yerde, her ikisi arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.
Diyanet Vakfi : Göklerde, yerde ve ikisi arasında bulunan şeyler ile toprağın altında olanlar hep O'nundur.
Edip Yüksel : Göklerde, yerde, her ikisinin arasında ve hatta toprağın altında ne varsa onundur.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bütün Semavâttakiler ve bütün Arzdakiler ve bütün bunların aralarındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep onun
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bütün göklerdekiler, bütün yerdekiler, bütün bunların arasındakiler ve bütün yerin dibindekiler hep O'nundur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bütün göklerde olanlar, bütün yerdekiler, bu ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nundur.
Fizilal-il Kuran : Göklerdeki, yerdeki, bu ikisi arasındaki ve toprağın altındaki tüm varlıklar O'nundur.
Gültekin Onan : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Hasan Basri Çantay : Göklerde, yerde ve bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında ne varsa Onundur.
Hayrat Neşriyat : Göklerde bulunanlar, yerde olanlar ve ikisi arasındakiler ve toprağın altında olanlar O’nundur.
İbni Kesir : Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar O'nun.
Muhammed Esed : Göklerde ve yerde ve bunların arasında ve toprağın altında ne varsa hepsi O'na aittir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Göklerde ne varsa ve yer de ne varsa ve ikisinin arasında ne varsa ve nemli toprağın altında ne varsa hepsi O'nundur.
Ömer Öngüt : Göklerde ve yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar yalnız O'nundur.
Şaban Piriş : Göklerde, yerde ve ikisinin arasında ve toprağın altında olan her şey O’nundur.
Suat Yıldırım : Göklerde ne var, yerde ne varsa O’nundur. Bu ikisi arasında olan, yerin altında olan da O’nun’dur.
Süleyman Ateş : Göklerde, yerde, ikisinin arasında ve toprağın altında bulunanlar hep O'nundur (ne kadar kapalı olursa olsun, O'ndan hiçbir şey gizli kalmaz).
Tefhim-ul Kuran : Göklerde, yerde, bu ikisinin arasında ve nemli toprağın altında olanların tümü O'nundur.
Ümit Şimşek : Göklerde, yerde, ikisi arasında ve nemli toprağın altında olan ne varsa Onundur.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.