FANDOM


İLÇEMİZDE EĞİTİM-ÖĞRETİM DURUMU Edit

Müdürlüğümüz bünyesinde; 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 3 Şube Müdürü, 4’ü Kadrolu, 1’i Geçici görevli olmak üzere Toplam 5 Şef, 1’si Kadrolu, 2’si Stajyer, 4’ü Geçici görevli olmak üzere Toplam 6 Memur, 1’i Kadrolu, 1’i Geçici görevli Toplam 2 Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni, 1’ kadrolu, 3’ü Stajyer ve 1’i Geçici görevli olmak üzere Toplam 5 Hizmetli ile 1 Stajyer Şoför olmak üzere Toplama 22 Personel bulunmaktadır.

Müdürlüğümüzün Norm Kadrosu 58 olup, 1 İlçe Milli Eğitim Müdürü, 3 Şube Müdürü, 3 Şef, 4 Memur, 2 Bilgisayar İşletmeni, 14 Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, 4 Usta Öğretici, 2 Şoför, 4 Teknisyen, 10 Hizmetli, 4 Aşçı, 4 Kaloriferci, 3 Bekçiden oluşmaktadır.


OKULÖNCESİNDE EĞİTİM-ÖĞRETİM Edit

Okul Sayısı: İlçemizde halen 4 Bağımsız Anaokulu vardır. Bu Anaokullarının 3’ü Resmi, 1 Özeldir. Ayrıca 2009-2010 Eğitim-Öğretim Yılında ilçemizde bir okul daha hizmete açılacaktır. Ayrıca bünyesinde Anasınıfı bulunan; 28 Resmi İlköğretim Okulu, 4 Özel İlköğretim Okulu ve 2 Özel Eğitim Kurumu olmak üzere toplam 34 kurum mevcuttur.

Derslik Sayısı: Bağımsız Anaokullarının 26’ü Resmi, 14 özel olmak üzere; toplam 40 derslik sayısı vardır. 28 Resmi İlköğretim Okulu, 4 Özel İlköğretim Okulu ve 2 Özel Eğitim Kurumu bünyesinde Anasınıfı bulunan 34 kurumun Toplam Derslik Sayısı 61 olup, Okulöncesi eğitim veren Resmi ve Özel Kurumların Toplam Derslik Sayısı 99’dur. Bir Dersliğe 27 Okulöncesi öğrenci düşmektedir.

Öğretmen Sayısı: İlçemiz genelinde okulöncesi toplam öğretmen sayısı 148’dir. Bunların 25’i erkek, 123’ü kızdır. Resmi Anaokulu Öğretmen sayısı; 1’i erkek, 21’i kız olmak üzere toplam 22’dir. Özel Anaokulu Öğretmen Sayısı;1’i erkek, 8’i kız olmak üzere toplam 9’dur. Resmi ve Özel toplamı 31’dir. Bunların 2’si erkek, 29 kızdır. Resmi Anasınıfı Öğretmen sayısı; 7’si erkek, 47’si kız olmak üzere toplam 54’dür. Özel Anasınıfı Öğretmen sayısı; 16’sı erkek, 47’si kız olmak üzere toplam 63’dür. Resmi ve Özel Anasınıfı toplamı 117’dir. Bunların 23’erkek, 94’dü kızdır.

Öğrenci Sayısı: İlçemiz genelinde Okulöncesi Toplam Öğrenci Sayısı 2654’dür. Bunların 1272’si Kız 1382’si Erkektir. Resmi Bağımsız Anaokulu öğrenci sayısı; 358’i Kız, 384’ü Erkek olmak üzere Toplamda 742’dir. Resmi İlköğretim Okulları ve Özel Eğitim Kurumları Bünyesinde eğitim gören; 789’u Kız, 860’ı Erkek olmak üzere Resmi Anasınıfı Toplam Öğrenci Sayısı 1649’dur. Resmi Okulöncesi Toplam Öğrenci Sayısı 2391’dir. Bunların 1147’si Kız, 1244’ü Erkektir. Özel Bağımsız Anaokulunda 51’i Kız, 55 Erkek olmak üzere 106 Öğrenci, Özel İlköğretim Okulları Bünyesinde 74 Kız, 83 Erkek olmak üzere Özel Anasınıfı Toplam Öğrenci sayısı 157’dir. Özel Okulöncesi Öğrenci Sayısı; 125’i Kız, 138’i Erkek olmak üzere Toplam 263’dür.

Not: 17 İlköğretim Okulu ikili öğretim yapmaktadır. Geri kalan Bağımsız Anaokulları ve İlköğretim Okulları normal eğitim yapmaktadır.


İLKÖĞRETİMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM Edit

Okul Sayısı: İlçemizde 30 Resmi, 5 Özel olmak üzere Toplam 35 İlköğretim Okulu bulunmaktadır. Ayrıca; İlköğretim öğrencilerine eğitim-öğretim veren Toplam 4 Özel Eğitim Kurumu vardır. Bunların 2’si Resmi, 2’side Özel eğitim kurumudur.

Derslik Sayısı: İlçemiz genelinde toplam derslik sayısı 719 olup, 1 dersliğe 42 öğrenci düşmektedir. Bu durum Resmi İlköğretim Okulu Derslik Sayısı; 666’dır. Özel İlköğretim Okulu Derslik Sayısı ise; 53’dür. Resmi İlköğretim Okullarında 1 dersliğe; 41’i öğrenci düşmektedir. Özel İlköğretim Okullarında 1 dersliğe; 37 öğrenci düşmektedir.

Öğretmen Sayısı: İlçemiz Genelindeki İlköğretim Okullarında görev yapan Toplam Öğretmen Sayısı 1316’dır. Bunların 587si erkek, 729’u kızdır. Özel İlköğretim Okullarında ki Toplam Öğretmen sayısı 118’dir. Bunların 38’i erkek, 80’ni kızdır. Bir Öğretmene 21 öğrenci düşmektedir.

Öğrenci Sayısı: 30 Resmi İlköğretim Okulunda; 13335’i Kız, 14235’i Erkek olmak üzere toplam 27570 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür. 5 özel ilköğretim okulunda 939’u Kız, 1012’si Erkek olmak üzere toplam 1951 öğrenci mevcuttur. 4 Özel Eğitim Kurumunda okuyan toplam 455 ilköğretim öğrencisi eğitim-öğretim görmüştür. 2008-2009 eğitim-öğretim yılında; İlçemiz genelinde İlköğretim çağındaki 29976 öğrenci eğitim-öğretim görmüştür. 2008-2009 Eğitim-Öğretim Yılı Sonunda 3465 öğrenci mezun olmuştur.

ORTAÖĞRETİMDE EĞİTİM-ÖĞRETİM Edit

Okul Sayısı:İlçemizde 2 Genel, 5 Anadolu, 1 Ticaret Turizm Meslek, 1 Bilgisayar Teknik, 1 Teknik, 1 Endüstri Meslek, 1 Anadolu Meslek Lisesi olmak üzere; 12 Resmi Lise ile 5 Genel, 2 Anadolu Lisesi olmak üzere; 7 Özel Lise, Toplam 19 Lisemiz mevcuttur.

Derslik Sayısı: İlçemiz Ortaöğretim Kurumlarında toplam 264 derslik mevcuttur. Bunların 222’si Resmi, 42’si Özel Okullarındır.

12 Resmi Lisemizde 8629 öğrenci, 7 Özel Lisede 1148 olmak üzere toplam 9777 öğrenci eğitim öğretim görmüştür.


ÖZEL EĞİTİM Edit

İlçemizde Hüseyin Polat Eğitim Uygulama Okulu ve İş Eğitim Merkezi ve Otistik Çocuklar Eğitim Merkezi olmak üzere 2 Resmi, 2 Özel Eğitim Okulu olmak üzere toplam 4 Özel Eğitim Okulu bulunmaktadır. Bu okullarda 355 öğrenci eğitim görmektedir.

İlçemizde 17 dershane, 5 Motorlu Taşıt Kursu, 8 Muhtelif Kurs, 11 Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi, 12 Özel Öğrenci Etüt Eğitim Merkezi olmak üzere toplam 53 Özel Kurum bulunmaktadır.


YAYGIN EĞİTİM Edit

İlçemizde Yenişehir Halk Eğitim Merkezi olmak üzere 1 adet Yaygın Eğitim Kurumu mevcuttur.


SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLER Edit

İlçemizin yeni kurulmasından dolayı çok sorunları bulunmaktadır. Bu sorunların başında yetişmiş personel ihtiyacı gelmektedir. Ayrıca bir dersliğe düşen öğrenci sayısına bakıldığında yeni okul ve dersliklerin yapılmasına ihtiyaç duyulduğu görülecektir.

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.