FANDOM


MERSİN’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 88.YILDÖNÜMÜ KUTLAMA PROGRAMI


A- Amaç ve Yasal Dayanak :Edit

Bu program, Kurtuluş Gününün anlam ve önemine uygun olarak coşku ile kutlanmasını sağlamak ve böylece Büyük Atatürk’e ve ilkelerine bağlılığı geliştirmek ve ulusal birliği pekiştirmek amacıyla “Mahalli Kurtuluş Günleri, Atatürk Günleri ve Tarihi Günlerde Yapılacak Törenler Yönetmeliği”ne dayanılarak hazırlanmıştır.


B- Törenlerde Uygulanacak Esaslar  : Edit

Kurtuluş günü kutlamaları 03 Ocak 2010 Pazar günü saat 08:00’de başlar ve aynı gün saat 24:00’te sona erer.


Kurtuluş günü nedeniyle Cumhuriyet Alanı, kamu ve özel kuruluşlara ait binalar, işyerleri, caddeler ve meydanlar 02 Ocak 2010 Cumartesi günü saat 14:00’ten itibaren bayraklarla süslenecek, şehrin muhtelif yerlerindeki taklar, ilgili belediyelerce, takı kuran kuruluşla işbirliği sağlamak suretiyle yenilenecek, süslenecek ve ışıklandırılacaktır.


C- 03 OCAK 2010 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK TÖREN VE ETKİNLİKLER Edit

1. Mersin Tren Garında Yapılacak Tören : Edit

Saat: 09:00

Vali, Garnizon Komutanı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve öğrenciler, halk, resmi kuruluşların amir, yönetici ve mensuplarıyla sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve Büyükşehir Belediye Bandosu istasyondaki yerlerini alacaklardır.

Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları ekibinin sunacağı gösterilerin ardından 3 Muharip Gazi ve 2 öğrenciden oluşan temsili heyet karşılanacaktır. Bundan sonra protokole dahil zevat, temsili heyet, halk ve öğrenciler Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Valiliğe hareket edeceklerdir.

2. Valilik Önünde Yapılacak Tören : Edit

Saat: 09:20

Kortejin Valilik önünde yerlerini almalarından sonra Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde İstiklâl Marşımız söylenecek ve Şanlı Bayrağımız görevli bir Muharip Gazi tarafından göndere çekilecektir.

Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından kısa bir şükran konuşması yapılacak ve heyet başkanına şilt verilecektir.


=== 03 OCAK MERSİN’İN DÜŞMAN İŞGALİNDEN KURTULUŞUNUN 88. YILI KUTLAMA PROGRAMI ÇELENK SUNMA SIRASI ===

 • YARGI
 • BARO BAŞKANLIĞI
 • NOTER ODASI BAŞKANLIĞI
 • İKTİDAR PARTİSİ
 • ANA MUHALEFET PARTİSİ
 • T.B.M.M.’DE GRUBU BULUNAN DİĞER SİYASİ PARTİLER
 • BANKALAR
 • TRT VE KAMU İKTİSADİ DEVLET TEŞEKKÜLLERİ
 • T.B.M.M.’DE GRUBU BULUNMAYAN SİYASİ PARTİLER
 • KONSOLOSLUK TEMSİLCİLERİ MESLEKİ KURULUŞLAR VE BASIN KURULUŞLARI
 • KAMU YARARINA ÇALIŞAN DERNEKLER
 • ÖZEL KURULUŞLAR


-17-

İçişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Dışişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Maliye Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Milli Eğitim Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Bayındırlık ve İskan Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Sağlık Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Ulaştırma Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Tarım ve Köyişleri Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Sanayi ve Ticaret Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Kültür ve Turizm Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Orman ve Çevre Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Genel Müdürlük ve Bölge Müfettişleri Resmi Banka Müdürleri, KİT ve TRT Üst Yöneticileri T.B.M.M.’de Grubu Bulunmayan Siyasi Partilerin İl Başkanları İl Genel Meclis Başkanı ve Üyeleri ile Belediye Meclisi Üyeleri

Konsolosluk Temsilcileri Mesleki Kuruluşlar Basın Kuruluşları Özel Banka Müdürleri Kamu Yararına Çalışan Dernek Başkanları Özel Kişi ve Kuruluşlar -16-


3- Tebriklerin Kabulü  :

Saat: 09:30

Vali, makamında yanında Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde tebrikleri kabul edecektir.


4- Cumhuriyet Alanındaki Tören  : Edit

Çelenk Sunma Töreni : Edit

Saat: 10:00

21 Eylül 1973 tarih ve 14662 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanacak çelenkler, saat 09:45’te Atatürk Anıtı önünde hazır bulundurulacaktır. Çelenk sunacak kurum temsilcileri, resmî kuruluşların yetkilileri, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu ve öğrenci grupları saat 09:50’de tören alanındaki yerlerini almış olacaklardır.

Anıt önünde sunuşa hazır bulundurulan çelenkler, bizzat kurum âmirleri ve kuruluş temsilcileri tarafından, kılık kıyafeti uygun iki taşıyıcı görevliyle, saat 10:00’da çağrı sırasına göre Atatürk Anıtı’na sunulacak, saygı duruşunda bulunulacak ve İstiklâl Marşımız eşliğinde Şanlı Bayrağımız göndere çekilecektir. Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Sayın Macit ÖZCAN tarafından “Şeref Defteri” imzalanacaktır.

Vali, beraberinde Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı olduğu halde tören geçişine katılanların ve halkın “Kurtuluş Günleri”ni kutlayacaklardır.

Muharip Gaziler Derneği Başkanı Kemal CINDIZ’ ın günün anlam ve önemini belirten konuşması.

Türk Silahlı Kuvvetleri adına bir subayın günün anlam ve önemini belirten bir konuşması

Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’ ın günün anlam ve önemini belirten bir konuşması.

Mersin Üniversitesi Jimnastik Topluluğu Öğrencilerinden oluşan Modern Anadolu Dans Grubu gösterisi

Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibinin yöremize ait halk oyunları gösterisi. Öğrenciler tarafından şiir okunması.

Tören geçişi Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Bandosu eşliğinde aşağıdaki sıraya göre yapılacaktır.


Bayrak ve Flama Grupları, Akdeniz Bölge Komutanlığı Tören Bölüğü Muharip Gaziler, İl İzci Kurulu ve İzciler, İlk ve Orta Dereceli Okullar, Mersin Üniversitesi Halk Dansları Grubu, Büyükşehir Belediyesi Halk Oyunları Ekibi, Spor Kulüpleri, Müfreze Grupları, Elif’in Kağnısı Mehteran Takımı Erzurum Atlı Cirit Grubu, Törenin sona ermesi


  -4-


TEBRİKATA GİRİŞ SIRASI Edit

T.B.M.M. Üyeleri Garnizon Komutanı Büyükşehir Belediye Başkanı Cumhuriyet Başsavcısı, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı, Bölge İdare Mahkemesi, Mersin Üniversitesi Rektörü, Baro Başkanı, Rektör Yardımcıları, Fakülte Dekanları, Enstitü ve Yüksek Okul Müdürleri Garnizon Komutanlığınca Belirlenen Silahlı Kuvvetler Mensupları Vali Yardımcıları, İl Emniyet Müdürü, Polis Eğitim Merkezi Müdürü, Merkez İlçe Kaymakamları ve Merkez İlçe Belediye Başkanları Hakimler,Savcılar Noter Odası Başkanı İktidar Partisi İl Başkanı Muhalefet Partisi İl Başkanı TBMM’de Grubu bulunan Diğer Siyasi Parti İl Başkanları Dekan Yardımcıları, Enstitü ve Yüksek Okul Müdür Yardımcıları ve Diğer Öğretim Üyeleri Bakanlık Müfettişleri, Hesap Uzmanları, Sayıştay Denetçileri, Bankalar Yeminli Murakıpları Başbakanlığa Bağlı Kuruluş Mensupları Devlet Bakanlıklarına Bağlı Kuruluş Mensupları Adalet Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları Milli Savunma Bakanlığına Bağlı Kuruluş Mensupları -15-

j) Mezitli Belediye Başkanlığı :Edit

Şehrin bayraklarla süslenmesi, zafer taklarının süslenmesi ve ışıklandırılmasında Büyükşehir Belediyesi ile müşterek çalışılması,


k) Toroslar Belediye Başkanlığı :Edit

Şehrin bayraklarla süslenmesi, zafer taklarının süslenmesi ve ışıklandırılmasında Büyükşehir Belediyesi ile müşterek çalışılması,


l) Yenişehir Belediye Başkanlığı : Edit

Şehrin bayraklarla süslenmesi, zafer taklarının süslenmesi ve ışıklandırılmasında Büyükşehir Belediyesi ile müşterek çalışılması,


m) Muharip Gaziler Derneği :Edit

Temsili heyette görevlendirilecek gazilerin belirlenmesi, Valilik önünde bayrak çekecek gazinin belirlenmesi, Konuşma yapacak gazinin belirlenmesi ve konuşma metninin 25 Aralık 2009 tarihine kadar Kutlama Komitesi Başkanlığına verilmesi,


Bu program ilgililer için emir, vatandaşlarımız için davetiye yerine geçerlidir.İL KUTLAMA KOMİTESİ Edit

ZİYARETLER Edit

03 Ocak 2010 Pazar

Saat: 11:30

Vali, Garnizon Komutanı ve Büyükşehir Belediye Başkanı Muharip Gazileri, Dernek binalarında ziyaret edeceklerdir.

Saat: 12:15

Büyükşehir Belediye Başkanı, yanında İl Genel Meclis Üyeleri ile Belediye Encümen Üyeleri olduğu halde, Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığını ziyaret edecek ve Garnizon Komutanının şahsında Türk Silahlı Kuvvetlerine şehir halkının şükran duygularını sunacaktır. (Orduevi)

Saat: 13:00

Muharip Gaziler Derneği ile Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği üyelerine öğle yemeği (Orkide Restoran)


Saat: 14:00

Vali Yardımcısı Ahmet BÜYÜKÇELİK başkanlığında Garnizon Komutanlığı, Büyükşehir Belediyesi, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, Muharip Gaziler Derneği, Gazi ve Şehit Asker Ailelerine Yardım Derneği temsilcilerinden oluşan bir kurul tarafından Şehitlik ziyareti yapılacaktır.


KURTULUŞ GECESİ PROGRAMI Edit

(Büyükşehir Belediyesi Kongre ve Sergi Sarayı)

3 Ocak 2010 Pazar

Saat: 18:00

Saygı duruşu ve İstiklal Marşı Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Macit ÖZCAN’ın günün anlam ve önemini belirten konuşması. Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi. (Zeybek) Mersin Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosunun Gösterisi “Mersin’in Kurtuluşu” Drama Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi. (Trakya) Mustafa Kemal’in Neşesi (Şiir) Mersin Büyükşehir Belediyesi Halk Dansları Topluluğu gösterisi. (Kafkas) Mersin Büyükşehir Belediye Bandosu eşliğinde Marşlar(Mülkiye, Merhaba Mersin, 10.Yıl Marşı.) “Mersin’in Kurtuluşu” kokteyli


Program Büyükşehir Belediye Başkanlığı tarafından

  düzenlenecektir. 


e) İl Sağlık Müdürlüğü : Edit

Kutlama Töreni münasebetiyle yapılacak tören ve etkinlikler sırasında doğabilecek her türlü sağlık sorunları ve muhtemel kazalar için önlem alınması, tam donanımlı bir cankurtaran ile doktor ve hemşirenin törenin icra edileceği yerlerde hazır bulundurulması.


f) İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü : Edit

Kültür Merkezinde icra edilecek program için Kültür Merkezinin, Büyükşehir Belediyesi ile müşterek hazırlanması Havanın yağışlı olması ihtimaline karşı Kültür Merkezi’nin hazır bulundurulması, Fotoğraf sergisi için Kültür Merkezi Fuayesinin hazırlanması.


g) Toroslar EDAŞ İl Müdürlüğü : Edit

Törenler sırasında muhtemel elektrik kesintilerine karşı gerekli önlemlerin alınması.


h) T.C.D.D. Mersin Gar Müdürlüğü : Edit

Tren istasyonunda yapılacak tören için, alanın ve trenin hazırlanıp süslenmesi


I) Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü : Edit

Mersin’in Kurtuluşu nedeniyle etkinlikler düzenlenmesi.


i) Akdeniz Belediye Başkanlığı : Edit

Şehrin bayraklarla süslenmesi, zafer taklarının süslenmesi ve ışıklandırılmasında Büyükşehir Belediyesi ile müşterek Cumhuriyet Alanı’nın törenden önce temizliğinin yapılması,


Kurtuluş gününün coşkulu bir şekilde kutlanabilmesi için pankart, billboard ve raketlerle tüm şehre duyuru yapılması,

Vali Yardımcısı başkanlığında yapılacak şehitlik ziyareti için çiçek hazırlanması

03 Ocak 2010 Pazar günü saat 13:00’de törene katılan Muharip Gaziler Derneği Üyelerine, Şehit ve Gazi Asker Ailelerine Yardım Derneği Üyelerine ve konuk gazilere yemek verilmesi.

Valilik önünde yapılacak törende heyet başkanına verilecek şiltin hazırlanması

Kültür Merkezinde yapılacak tören için gerekli her türlü hazırlığın yapılması,

03 Ocak 2010 Pazar günü Halk Oyunları Ekibinin Kıvılcımların Dansı Topluluğunun tören alanında hazır bulundurulması,

Muharip Gazilerin şehir içinde taşınmaları için 2 adet otobüs görevlendirilmesi,

c) İl Emniyet Müdürlüğü: Edit

03 Ocak Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu nedeniyle düzenlenen bütün programlarda her türlü emniyet ve trafik önlemlerinin sağlanması,


d) İl Milli Eğitim Müdürlüğü : Edit

Gar, Valilik önü, Tebrikat Töreni ve Cumhuriyet Alanında icra edilecek törenlerde; tören alanı yöneticisi, sunucular, öğrenci ve öğretmenlerin görevlendirilmesi,

Öğrencilerin törenlere ve kutlama programında yer alan diğer etkinliklere katılımının sağlanması,

Karşılama heyeti için 2 öğrenci görevlendirilmesi,


-12-


D- DİĞER ETKİNLİKLER Edit

“Mersin’in Düşman İşgalinden Kurtuluşu” konulu İlköğretim Okulları Arası Resim, Şiir ve Kompozisyon Yarışması.

Tarih : 24 Aralık 2009

Saat : 10:00

Yer  : Toroslar Belediyesi Encümen Salonu

(Ödül Töreni 2 Ocak günü saat 18:00 de Ayışığı Konferans Salonunda düzenlenecektir.-Toroslar Belediye Başkanlığı)

“Mersin B.Şehir Belediyesi 3 Ocak Satranç Turnuvası”

Yer :Mersin Üniversitesi Yenişehir kampüsü

Tarih :27 Aralık 2009

Saat :08:30

(Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Ezgi Satranç Kulübü işbirliği ile düzenlenecektir.)


Yenişehir Belediyesi sınırları içerisindeki esnafa bayrak dağıtımı. (Yenişehir Bld.)

“7. Geleneksel Satranç Turnuvası” Yer  : Ayışığı Konferans Salonu

Tarih : 02 Ocak 2010

Saat  : 08:00-18:00

(Toroslar Belediye Başkanlığı ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü işbirliği ile düzenlenecektir. Ödül Töreni Saat 18:00 de)

“3 Ocak Kurtuluş Briç Turnuvası” Kurtuluş Kupası 2010 Yer : Mersin Briç Spor Kulübü Salonu

Tarih : 02 Ocak 2010 Cumartesi

Saat : 14:00

(Mersin Briç İl Temsilciliği tarafından düzenlenecektir.)


Boks Kurtuluş Kupası”

Yer :Mezitli Spor Salonu

Tarih :2-3 Ocak 2010

Saat :10:00

(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecektir.)

“3 Ocak Resmi Kurumlar arası Kurtuluş Kupası Futbol Turnuvası.” Final Karşılaşması Yer  : 3 Ocak Stadı

Tarih : 03 Ocak 2010 Pazar

Saat : 13:00

(Toroslar Belediye Başkanlığınca düzenlenecektir.)

“Atatürk Mersin’de” konulu Fotoğraf Sergisi Yer  : Kültür Merkezi Fuayesi

Tarih : 03 Ocak 2010 Pazar

Saat : 10:55

(İl Özel İdaresi tarafından düzenlenecektir.)

“Cirit Grubu Gösterisi” Tarih : 03 Ocak 2010 Pazar

Yer  : Halkkent Mahallesi Futbol Sahası

Saat : 15:00

Erzurum’dan gelecek Atlı Spor Kulübü Cirit Takımının gösterisi

(Toroslar Belediye Başkanlığı’nca düzenlenecektir.)


“ 3 Ocak Atletizm Müsabakası”

Tarih : 3 Ocak 2010 Pazar

Saat : 13 :00

Yer : Adnan Menderes Bulvarı- Beşiktaş Meydanı

Küçükler –Yıldızlar-Genç Bay-Bayan

(Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenecektir.)


F- GÖREVLİLER Edit

a) Akdeniz Bölge ve Garnizon Komutanlığı Edit


Tören aracının hazırlanması ve Cumhuriyet Alanı’nda hazır halde bulundurulması, Bandonun Cumhuriyet Alanında görevlendirilmesi,


b)Mersin Büyükşehir Belediye Başkanlığı: Edit

Tren İstasyonunda yapılacak törenler için ses düzeninin ve konuşma kürsüsünün kurulması, istasyonun süslenmesinde Gar Müdürlüğü ile müşterek çalışılması Cumhuriyet Alanında Şeref Tribünü ile kürsü ve ses düzeninin kurulması, Şehrin bayraklarla süslenmesi, zafer taklarının süslenmesi ve ışıklandırılmasında ilk kademe belediyeleri ile müşterek çalışılması, Tren İstasyonu ve Valilik önünde icra edilecek törenler için bandonun görevlendirilmesi, Valilik önünde yapılacak tören için ses düzeni kurulması, Valilikte yapılacak tebrikat töreni için ses düzeni kurulması, Tren Garında karşılanacak heyet için çiçek hazırlanması,


-11-

“Kuvva-i Milliye Yürüyüşü”

Tarih : 03 Ocak 2010 Pazar

Saat : 08:00


Toroslar İlçesi Kuvva-i Milliye Anıtı önünde toplanan Halk, Halkoyunları Grubu, Muharip Gaziler Derneği Üyeleri, Esnaf Odaları Temsilcileri, Köy ve Beldelerimizin Kurtuluş Savaşında yer alan müfreze ve komutanlarının isimlerinin yazılı olduğu pankartlı gruplar, bir kağnı üzerinde cepheye mühimmat götüren asker ve Türk Kadını ile bir çift Öküzden oluşan Atatürk’ün Kağnısı, yöre kıyafeti giydirilmiş Atlı Süvari Birliği, Avcılar Kulübü üyeleri ve protokol üyeleri ile Hastane Kavşağından İstiklal Caddesine batı yönünde ilerleyerek Sakarya Caddesine ve Cumhuriyet Alanı tören alanına iştirak edeceklerdir.

(Toroslar Belediye Başkanlığı’nca düzenlenecektir.)

ÖNEMLİ NOT: Uygun olmayan pankart ve döviz hiçbir şekilde taşınmayacak, taşıyanlar hakkında yasal işlem yapılacaktır.


E- HAVA KOŞULLARI Edit

Hava koşullarının uygun bulunmaması halinde açık alanlarda yapılacak olan gösteriler, İl Kutlama Komitesince iptal edilir. Bu durumda günün anlam ve önemini belirten programın diğer kısımları Kültür Merkezi’nde icra edilir.

-10-

Yamaç Paraşütü Gösterisi”

Tarih :3 Ocak 2010 Pazar

Saat :10:00

Yer :Cumhuriyet Alanı Üzerinde

(Türk Hava Kurumu Mersin Şube Başkanlığı)


Turgut ÖZAKMAN’ ın “Diriliş” adlı Tiyatro Oyunu

 • Samsun Sanat Tiyatrosu Oyuncuları

Tarih :04 Ocak 2010

Saat :Matine 14:00- Suare 19:00

Yer :Yenişehir Belediyesi Kültür Merkezi. (Yenişehir Belediyesi tarafından düzenlenecektir.)

“Atatürk Fotoğrafları Sergisi” Tarih :03-10 Ocak 2010

Saat :14:30

Yer  :MTSO Sanat Galerisi

(Gazeteci Haldun OKDEMİR tarafından düzenlenecektir.)


“Masa Tenisi Kurtuluş Kupası”

Tarih :4-5-6 Ocak 2010

Saat :10:00

Yer :Burger 33 Düğün Salonu

(Gençlik ve Spor İl Müd. ve Akdeniz Bld. düzenleyecektir.)

“Devlet Opera ve Balesi Sanatçıları Konseri” Yer  : Atatürk Evi

Tarih : 4 Ocak 2010 Pazartesi

Saat  : 14:00

(Devlet Opera ve Balesi Müdürlüğü düzenleyecektir.)

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.