GÜNDEM:[düzenle | kaynağı değiştir]

Açılış

 • Saygı duruşu
 • İstiklal Marşı
 • Kurul Başkanının konuşması
 • Bir önceki toplantıda alınan kararlar ve bu konuda yapılan çalışmalar
 • Eğitim Öğretim hizmetlerinin il düzeyinde sürdürülmesinde karşılaşılan sorunlara yönelik sunulan talep ve öneriler
 • Temenniler
 • Kapanış

BİR ÖNCEKİ TOPLANTIDA BELİRLENEN TALEP VE ÖNERİLER:[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 1- 24 kişilik sınıfların oluşturularak tekli eğitime geçirilmesi için arsa ihtiyacının giderilmesine yönelik çalışmaların yapılması ve kampus alanlarının oluşturulmasına da önem verilmesi talep edilmiştir.
 • 2- Rehber Öğretmenler başta olmak üzere üniversitelerle işbirliği yapılarak seminerler düzenlenmesi talep edilmiştir.
 • 3- İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerimizin temizlik, donanım ve güvenlik gibi konularda belediyelerle işbirliğine gitmesi önerildi.
 • 4- Bursa’ da Eğitim Şurası oluşturulması önerildi.
 • 5- Bursa genelinde pansiyonlu okullara ihtiyaç duyulduğu belirtilmiştir.
 • 6- 3-6 ve 7-11 yaş grubundaki öğrencilerin velilerine aile seminerleri verilmesi talep edilmiştir.
 • 7- Uludağ Üniversitesi ile işbirliğine gidilerek yüksek lisans çalışmalarına ağırlık verilmesi talep edildi.
 • 8- Üniversite Sınavları sonrasında İl Milli Eğitim Müdürlüğünce öğrencilere yönelik rehber öğretmenlerin görevlendirilmesi ile tercih danışmanlığı yapılması önerildi.
 • 9- Güvenli ortamın sağlanabilmesi için okullardaki güvenlik kameralarının İl Emniyet Müdürlüğünce mobeseye bağlanması önerildi.
 • 10- Okuma yazma oranının arttırılması için tüm ilçelerde daha fazla kurs açılması talep edildi.
 • 11- Okul öncesi okullaşma oranının artması için gerekli çalışmaların yapılması talep edildi.
 • 12- Resmi anaokullarına da süt dağıtılması talep edildi.
 • 13-İl Milli Eğitim Müdürlüğü, İlçe Milli Eğitim Müdürlükleri ve okul müdürlüklerinin SWOT Analizlerini (Güçlü yönler, Zayıf yönler, Fırsatlar, Tehditler) yapmaları önerildi.


İL VE İLÇELERDEN GELEN TALEP VE ÖNERİLER[düzenle | kaynağı değiştir]

 • 1-Tüm okullarımızın tuvalet ve lavabolarında bulunan musluklar ile elektrik lambalarının fotoselli olması için destek verilmesi istendi.
 • 2-Okullarımızın yakınında bulunan kamuya açık park ve bahçelerin özellikle eğitim öğretim döneminde bahar ve yaz aylarında öğrencilere tehdit oluşturması nedeniyle yetkililerce gerekli güvenlik önlemlerinin alınması istendi. Okul çevresindeki büfe vb. işyerlerinin sıklıkla kontrol edilmesi emniyet ve zabıtayla işbirliği sağlanması önerisi getirildi.
 • 3-Öğretmen ve idarecilerin bilgi birikimlerini arttırmak ve günün eğitim koşullarına uyumunun sağlanması için üniversitelerle işbirliği yapılarak hizmetiçi eğitimler düzenlenmesi önerisi getirildi.
 • 4-Okul ve kurumların tüm harcamalarında; özellikle, yakacak, su, elektrik ve telefon giderlerinde azami özen gösterilerek sağlanacak tasarruf ile her yıl en az 24 derslikli bir okul yapılabileceği önerisi getirildi.
 • 5-Okuma-yazma kursları ile ilgili İlçelerde Kaymakamlıkların daha aktif çalışmaları ve okullarımızın sorumluluğunun arttırılması teklifi getirildi..
 • 6-Özel eğitime ihtiyacı olan 3 yaş sonrası çocuklarda zorunlu eğitime tabi olduğundan, Öncesine yönlendirilen ve ekonomik durumu iyi olmayan engelli öğrenci velilerinden okul öncesi taksitlerinin alınmaması ve kaydı için her türlü kolaylığın gösterilmesi önerisi getirildi.(çocuğun engelinden dolayı ve aile içinde yaşanan sosyal problemler nedeniyle engelli çocuk okul öncesi eğitime her gün gidemiyor.)
 • 7-İlimiz merkezinde hizmet veren Rehberlik ve Araştırma Merkezlerindeki Rehber öğretmen sayısının arttırılması ve bu merkezlerde ihtiyaç duyulan fizyoterapistin İl Sağlık Müdürlüğünden görevlendirilmesi önerisi getirildi.
 • 8-İlimizde Özel Eğitim okullarında alternatif olarak açılan ve hergün sayısı artan özel eğitim sınıflarının donanımı için ilçelerce hayırsever kurum ve şahısların sponsor olmaları ve gerekli çalışmaları yapmaları önerisi getirildi.
 • 9-a- Okullardaki öğretmen dışı personelin hizmet alımı yada kadro verilmesi suretiyle acilen giderilmesi, *b-Okul yönetimlerinin doğrudan eleman çalıştırabilmesi, araya firmaları sokarak ek maliyetler oluşturulmaması gerektiği önerisi getirildi.
 • 10-Her orta öğretim kurumundaki spor alanlarının çoğaltılarak öğrencilerin sportif faaliyetlere yönlendirilmesi, her orta öğretim kurumunda güzel sanatlar alanlarına daha çok ağırlık verilmesi ayrıca okullarda güvenlik görevlisi bulundurulması gerektiği teklifi getirildi.


Komisyon :[düzenle | kaynağı değiştir]

Komisyon Üyeleri Listesi
2013-2014 İl Milli Eğitim Komisyon Toplantısı Sunumu[düzenle | kaynağı değiştir]

Sunum:

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.