IMG 20180807 200403.jpg

T.C. MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI :SARF KARARI (Uysal Bilgisayar)[düzenle | kaynağı değiştir]

SORUŞTURMA NO: 2016/32410 Soruşturma 12/10/2016

SARF KARARI

Cumhuriyet Başsavcılığımızın 2016/32410 soruşturma sayılı evrakında yaptırılan inceleme gereği Uysal Bilgisayar adına çıkartılan ve ekte gönderilen 837644 seri nolu faturaya istinaden 9.515,52 TL nin hak sahibine ödenmesi hususu.

Rica olunur. Mustafa YAKAR

Cumhuriyet Başsavcı Vekili

EKİ: Fatura

T.C.SİNOP CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI TALİMAT BÜROSU[düzenle | kaynağı değiştir]

SAYI : 2016/389 24/11/2016

MERSİN CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI


İLGİ : 16/11/2016 gün ve 2016/32410 soruşturma sayılı yazınız,

İlgi sayılı yazınızla gönderilen şüpheli Eyüp Sabri Kartal'ın dilekçede isimlerini belirtmiş olduğu tanıklar Ali Çakır ve Rahmi Öztürk hakkındaki talimatınız infazen ilişikte gönderilmiştir.

Gereği rica olunur.

TUĞÇE ÇERİ 125135

Cumhuriyet Savcısı Eki: Talimat evrakları

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.