Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.621
pages

15 Temmuz Darbesi ve uygulamaları

KİH/Öğrenci ziyareti yasağı.2016/4255 K. 2016/4288E. İGK 2016/6162

IMG 20190327 235457.jpg

15 Temmuz Darbesi ve uygulamaları

KİH/Öğrenci ziyareti yasağı.2016/4255 K. 2016/4288E. İGK 2016/6162

IMG 20190327 235457.jpg

Karşıyaka 1. Ağır Ceza Mahkemesi Başkanlığına

İtiraz eden; Eyüp Sabri Kartal

İtiraz edilen karar : Karşıyaka infaz hakimliği 2018/3007 esas ve 2018/3352 sayılı eşitliğe anayasaya aykırı infaz hakimliği kararının iptali kararı.

İnfaz kanunu açısından hukuka aykırılıklar

 • Mahkumiyet hükmü kesinleşmeden infaza geçilemez ilkesine aykırılık
 • Eşitlik ve ayrımcılık ilkesine aykırılık
 • İdare ve gözlem Kurulu'nun yetki aşımı

İdare ve gözlem kurulu yetkilerinin anayasaya ve yasaya aykırıdır

 • İdare ve gözlem Kurulu'nun kanun koyucu gibi davranması
 • İdare gözlem Kurulu'nun yönetmeliğe aykırı işlem tesisi
 • idare ve gözlem Kurulu'nun Ceza ve güvenlik tedbirleri infazı kanuna aykırı yetki kullanması

Anayasa açısından hukuka aykırılıklar

 • Eşitlik ilkesine aykırılık
 • Çocuk haklarına aykırılık

'Sonuç:

Menemen Tcik idare ve gözlem Kurulu'nun 2016/6162 sayılı kararı anayasaya yasaya tüzüklere yönetmeliklere alenen aykırı olduğu, Evrensel hukuk kurallarına alenen aykırı olduğu açık olduğundan iptalini ve itirazım kabulünü talep ederim.

Eyüp Sabri Kartal Mersin eski Vali Yardımcısı


Not: Mütevatirin aleyhine beyyine kabul edilmez, der hukuk. Yani 40 yıllık dürüst bir tacir,bir gecede sahtekar ve terörist olmaz, olamaz. Bir müddei yüzbinlercesinin bir gecede sahtekar ve terörist olduğunu iddia ediyorsa, timarhaneye göndermek gerekir. Ben de 30 yıllık bir mülki idare amirimiyim. Bir gecede binlercemiz terörist ilan edildik.

Davanın Prosedürü:

 • İGK 24.11.2016/6162
 • KİH KT 1.8.2018
 • PT 6.8.2018
 • TT 8.8.2018


{{}}

Advertisement