Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.680
pages

IMG 20180814 173017.jpg
IMG 20180827 163923.jpg

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ

Sayı : 2017/34992 09/07/2018

Konu : İdari Ret Kararı

Sayın Eyup Sabri KARTAL Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu Menemen/ İZMİR

Anayasa Mahkemesine 14/9/2017 tarihinde yaptığınız ve 2017/34992 numara ile kayda alınan bireysel başvurunuz incelenmiştir.

Başvurunun ön incelemesinde başvurunuzda eksikliklerin bulunduğu tespit edilerek bunların on beş günlük verilen kesin süre içinde tamamlanması gerektiği, aksi takdirde başvurunuzun idari yönden reddedileceği hususlarının tarafınıza — 23/5/2018 tarih ve 2017/34992 sayılı yazı ile bildirildiği ve bunun 28/5/2018 tarihinde tebliğ edildiği görülmüştür.

Anayasa Mahkemesi İçtüzüğü'nün 66. maddesi gereğince, bireysel başvuru formu ve eklerinin hazırlanmasına ilişkin ilkelere dair tespit edilen eksikliklerin öngörülen sürelerde tamamlanmadığı hallerde başvurunun idari yönden reddine karar verilmesi gerekmektedir. Eksiklik bildirim yazısıyla tarafınıza verilen kesin süre içinde bireysel başvuru formunun usulüne uygun olarak doldurulmadığı veya gönderilen dilekçenin de başvuru formunda bulunması gereken bütün bilgileri içermediği, aynı formatta olmadığı ve hem başvuru formunun hem de eksiklik bildirimi üzerine gönderilen dilekçenin okunaklı olmadığı anlaşıldığından başvurunuz idari yönden reddedilmiştir.

Bu idari ret kararının tebliğ tarihinden itibaren yedi gün içinde Anayasa Mahkemesine itiraz etme hakkınız bulunmaktadır. İdari ret kararına itirazlar harca tabi olmayıp varsa itirazlarınızın dilekçeyle ve bireysel başvuru yapılmasındaki usul izlenerek yapılması gerekmektedir. Aksi takdirde dilekçeniz işleme konulmayacaktır.

Bilgilerinize sunulur.

& e-imzalıdır

Murat ŞEN

Komisyonlar Başraportörü

"Bu evrak 5070 Sayılı Yasa uyarınca elektronik imza ile imzalanmıştır"


Ahlatlıbel Mahallesi İncek Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz Bulvarı No:4 06805 Çankaya / ANKARA


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Advertisement