Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.399
pages

Şablon:ACMbakınız - [ d]


ACM Adana 11.ACM Adana Adliyesi Ağır Ceza Mahkemesi
Soruşturma Kovuşturma Müdafaa Müdafii Müddei
İllere göre ACM Adana 1.ACM Adana 2.ACM Adana 3.ACM Adana 4.ACM Adana 5.ACM Adana 6.ACM Adana 7.ACM Adana 8.ACM Adana 9.ACM Adana 10.ACM Adana 11.ACM Adana 12.ACM
KHK

TC

Adana

11. Ağır Ceza Mahkemesi

Duruşma Tutanağı[]

  • Dosya No: 2018/ 112 esas
  • Duruşma Tarihi: 27 06 2018
  • Celse no: 1
  • Başkan :Mehmet Tufan Yücel 95071
  • Üye: Serdar Tuna 125401
  • Üye: Hacı Mustafa akbucak 189495
  • Cumhuriyet Savcısı: Çağdaş Erol 122588
  • Katip : Ramazan Kurt 144035

Kurul yukarıda yazılı olduğu üzere toplandı belirli gün ve saatte oturum açıldı. Tutuklu sanık Eyüp Sabri Kartal’ın Menemen T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu görevlilerince segbis sistemi üzerinden hazır edildiği sanık müdafii Avukat Semra Kabasakal’ın hazır olduğu görüldü. Başka gelen yok.

Iddianame kabul kararı, okunarak, açık yargılanmaya başlandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 15 2018 tarihli yazısı ile Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüten yürütülen soruşturmaya ilişkin yazılarının gönderildiği görüldü, okundu Dosya içerisine konuldu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 4 2018 tarihli yazısı ile sanığın dilekçesini gönderdiği görüldü okundu, dosya içerisinde konuldu.

İçişleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü'nün 25 5 2018 tarihli cevabı yazısı ile sanık hakkında yeni bir belge veya rapor bulunmadığını bildirir yazısının gönderildiği görüldü, okundu dosya içerisinde konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 6 4 2018 tarih ve 2017/66 402 soruşturma sayılı yazısı ile Maliye Bakanlığı Mali Suçları Araştırma Kurulu Başkanlığınca gönderilen CD’yi gönderdiği anlaşıldı.

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü'nün 3 12 1017 tarihli yazısı ile bylock sorgulamasına ilişkin düzenlenen tutanağın gönderildiği görüldü, okundu. Dosya içerisinde konuldu.

Sanığın, cezaevi kanalıyla savunmalarını içerir dilekçeler ibraz ettiği görüldü ayrı ayrı okundu dosya içerisine konuldu.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nın 18 4 2018 tarih ve 2018/ 30889 soruşturma sayılı birleştirme talepli iddianamesi ile Sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan mahkememize Kamu davası açıldığı, mahkememizce iddianamenin kabul edilerek tensiben birleştirilmesine karar verildiği ve 25. 4 .2018 tarih ve 2018/129 esas 2863 karar sayılı birleştirme kararı ile dosyanın eldeki dava dosyası ile birleştirilerek dosyamız içerisine alındığı anlaşıldı.

Sanık huzura alındı. Kimlik tespitine geçildi.

Sanık: Eyüp Sabri Kartal, Halit ve Nimet oğlu 01.04 1965 Gümüşhacıköy doğumlu Amasya Gümüşhacıköy Çay Mahallesi nüfusuna kayıtlı Fatih Mahallesi 30010 Sokak Numara 6/10 mezitli mersin adresini oturur en son mersin vali Yardımcısı iken KHK ihraç olduğunu beyan eder, evli , 4 çocuklu, okur yazar, sabıkasız (beyanen) telefon 0505 466 50 46 iddianame ve ekleri okundu suç anlatıldı.


Sanığa Mahkememizin 25 4 2018 tarih ve 2018/129 esas 2018/163 karar sayılı birleştirme kararı ile dosya ait iddianame ve ekleri okundu.

Sanığa CMK 147 ve 191. maddelerini hakları hatırlatıldı, yüklenen suç hakkında açıklama bulunmamasının Kanuni Hakkı olduğu, müdafi seçme hakkının bulunduğu ve onun hukuki yardımından yararlanabileceği, müdafiinin duruşmada hazır bulunabileceği, müdafi seçilebilecek durumda olmadığı takdirde kendisine CMK'nın 150/2. Maddesi gereğince Baro tarafından bir müdafii görevlendirilebileceği, şüpheden kurtulması için somut delillerin toplanmasını isteyebileceği, kendisi aleyhine var olan şüphe nedenlerini ortadan kaldırmak için lehine olan hususları ileri sürme ve susma hakkı olduğu anlatıldı .

Sanığa CMK nın 106/2 . Maddesi gereğince kovuşturmanın sona erdirecek tarihe kadar adres değişikliği halinde bildirmesi, adres değişikliğini bildirmemesi halinde dosyadaki en son adresine tebligatın yapılacağı İhtar edildi .

Sanık haklarını anladığını, savunma için süre istemediğini, savunmasını yapacağını bildirdi.


Sanıktan savunma ve delilleri soruldu :[]

Sanık Eyüp Sabri Kartal segbis aracılığıyla savunmasında

Ben cezaevi aracılığıyla savunmalarımı içeri dilekçeleri mi sunmuştum, aynen tekrar ediyorum .

Ayrıca kovuşturmaya ilişkin tüm evrakların tarafıma gönderilmesini talep ediyorum.

707 gündür Tutukluyum .

Soruşturmanın yöntem ve usul açısından sıkıntıları vardır Bu hususları dilekçelerimde belirttim

CMK 161/ 5 maddesi Mülki amirlerin soruşturmasına yönelik, açık tanımlamalar vardır Bu hususlar açıkça çiğnenmiştir. Soruşturmanın yürütülüş tarzı usüle uygun değildir.. Yargılama usulüne itirazım vardır.

Benim paylaştığım tweeter mesajlarına ilişkin müfettişe beyanda bulunmuştum; buna ilişkin fetö soruşturmasına yer olmadığına karar verilmişken, 4 ay sonra hakkımda soruşturma başlatıldı 4483 sayılı kanunda hüküm bellidir Mülki amirler için Müşterek kararname ile atananlar Hakkı atananlara hakkında ilgili bakan ya da Başbakanın izni gerekmektedir buna ilişkin bir izin alınmamıştır savcıların hakkında yapmış olduğu hiçbir araştırma yoktur savcılığın delilleri benim hakkımda daha önce idare tarafından yapılmış olan soruşturmaya ilişkin belgelerdir cmk açıktır, bu yönde bir karar verilmişse yeniden yargılama yapılması gerekmektedir bu yönde Ara karar alınması gerekmektedir bu tweetler bana ait değildir. Bu tweetler başkasına ait tweetlerdir Ben sadece bunları retweet yaptım, dedi


Sanık müdafiine soruldu[]

Dosyada müfettiş raporu vardır. Aynı konuda öncesinden karar verilmiş iken, sonrasında yeniden yargılanmaya konu yapılmıştır. 3-4 kez aynı belgeler dosyaya konulmuştur, raporlar ve tweetlerle ilgili ceza davası açılmasına yer olmadığına yönelik karar verilmişken, aynı deliller nedeniyle yeniden yargılama yapılmaması gerektiği kanaatindeyiz, dedi.


İddaa makamından soruldu[]

Sanığın hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan halihazırda açılmış veya reddedilmiş herhangi bir Kamu davası bulunmadığı, sanık hakkında düzenlenen iddianamede yalnızca Sosyal medya paylaşımlarının suç teşkil ettiğini belirtilmediği de göz önünde alınarak ve Ayrıca sanık hakkında silahlı terör örgütüne üye olma suçundan yargılama yapılabilmesi için herhangi bir kurumdan izin alınmasına gerek bulunmadığı Kanunen açık olmakla ve taleplerinin ayrı ayrı reddine karar verilmesi kamu adına mütala olunur dedi.


G.G.D[]

5271 sayılı CMK 161/ 5 maddesi uyarınca Vali ve Kaymakamlar hakkında 4483 sayılı Memurlar ve diğer Kamu görevlilerinin yargılanması hakkında kanun hükümleri uyarınca yargılama yapılacağı 4483 sayılı yasada kaymakam ve valilerin hakim ve savcıların tabi olduğu yargılama usulünce yargılanacaklarının belirtildiği,

2802 sayılı hâkimler ve savcılar kanunun 82 ve devamı maddelerine göre de hakim ve savcıların kişisel suçları ile ilgili soruşturmanın en yakın Ağır Ceza Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılacağı

ve kovuşturmanın da Mercii ile aynı yargı çevresindeki Ağır Ceza Mahkemesi tarafından yapılacağına dair aynı yasanın 93 Maddesi gereğince hüküm kurulmuş ise de

Ağır ceza mahkemesinin görevine giren suçüstü halinde ise soruşturmanın genel hükümlere göre bizzat Cumhuriyet savcısı tarafından yapılacağına dair aynı yasanın 94 maddesi gereğince kural konulduğu

Hakim ve savcıların görev suçları yönünden görev sırasında işledikleri suçlar yönünden de özel soruşturma usulü benimsenmiş ise de;

Ağır cezalık suçüstü hali ve CMK’nın 161/8 maddesi gereğince TCK 302 309 311 312 313 314 315 ve 316 maddesindeki yer alan suçlar bakımından da genel soruşturma usulüne uygun olarak soruşturma ve kovuşturma yapılabileceği,

Ağır cezalık suçüstü halinin, 5271 CMK nun 2/1-j maddesi ile 5235 sayılı yasanın 12. maddesi çerçevesinde belirlendiği, buna göre 3713 sayılı terörle mücadele kanunu kapsamında kalan tüm suçların ağır ceza mahkemesinin görevine girdiği,

Suçüstü halinin ise, yine aynı 5271 sayılı yasanın 2/1 j bendine göre işlenmekte olan suçun veya henüz işlenmiş olan fiili ile fiilin işlenmesinden hemen sonra kolluk veya suçtan zarar gören veya başkaları tarafından takip edilerek kişinin işlediği suç olarak kabul edildiği, CMK’nın 161/8 maddesinde sayılan TCK 314/2 maddesindeki geçitli suç olarak kabul edildiği, CMK nun 161/8 maddesinde sayılan TCK 314/2 maddesindeki Geçitli suçlarda ki özellik nedeniyle Yargıtay içtihatları ve yerleşik yargısal kararlara göre örgüt yönetmek veya örgütü üye olmak suçları temadi eden suçlardan olması nedeniyle bu suçların temadinin hukuki ve fiili kesinti ile sona ermesine kadar işlenmeye devam edeceği ve şahsın yakalanması ile birlikte cemaatinin kesileceği hususları göz önüne alındığında Ceza Genel Kurulu'nun 19 2 2013 tarih 2011 137 esas 2013 58 karar sayılı kararı ile Sanığın üzerine atılı suç yönünden suçüstü halin oluştuğu anlaşılmakla Sanığın Öncelikle soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin taleplerinin reddine karar verildi, tefhimle açık yargılanmaya devam olundu.

Sanık Eyüp Sabri Kartal segbis aracılığıyla yeniden soruldu :[]

Biz hakim ve savcıların mevzuatına tabi değiliz. İçişleri Bakanlığı ya da Başbakanın iznine tabiyiz.

Bana halen iddianamenin ekleri gelmemiştir soruşturma ve kovuşturmayı ilişkin evraklarda gelmemiştir Ben Bu nedenlerle savunmamı, bu haliyle yapmak istemiyorum tarafıma iddianamede bahsedilen iddialara ilişkin soruşturma ve kovuşturmaya ilişkin tüm bilgi belge kayıt ve delillerin ayrıntılı bir şekilde tebliğ edilmesini istiyorum savunmamı da bu şekilde yapacağım göremediğim belgelerin savunmasını yapamam, tarafıma gerekli Evrakların tebliğ edilerek tarafıma süre verilmesini talep ediyoruz, dedi.

Iddia makamından soruldu gelen belgelere bir diyeceğimiz yoktur gelmeyen yazı cevaplarını beklenmesi eksik hususların giderilmesi savunma savunmasını yapabilmesi amacıyla gerekli Evrakların tebliğ edilmesi Ayrıca tutuklu Sanığın üzerine atılı suçun niteliği kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren olguların bulunması atılı suçun CMK 100/3-11 maddesinde sayılan ve tutuklama nedeni bulunan katalog suçlar arasında yer alması nazara alınarak tutukluluk halinin devamına karar verilmesi talep olunur dedi.


Sanık müdafiiinden soruldu[]

Son birleştirilen bir iddianame var. Onunla ilgili Bylock verilerine rastlandığı iddiası vardır. Biz Öncelikle Bylock tespiti yapılan telefon cihazını sunuyoruz. Bu nedenle bu telefonda ByLock Kullanılıp kullanılmadığına ilişkin rapor aldırılmasını talep ediyoruz, Zira telefon Suya Düşmüş açılan bir telefon değildir Bu telefonun imajları alınmıştır Ancak 2 sene sonra bayrak olduğu iddia edilmektedir içerik çıkarma raporundaki bylock bulgularını kabul etmiyoruz 2017 Kasım ayında bu telefon bize teslim edildi telefon elimizdedir. Bu telefon çalışmamaktadır, nasıl bylock bulgusuna rastlandı anlamış değiliz. Rapor alınmasını talep ediyoruz. vekil seni savunma yapmamıştır gerekli belgeler müvekkile gönderirsin müvekkil savunma yaptıktan sonra savunmamızı yapacağız 2 yıldır tutuklu dur 4 çocuğu vardır. Çocukları Hiperaktiftir bir tanesi hastadır, eşi Doktor, eşi de hakkında hiçbir soruşturma yokken ihraç edilmiştir, tahliye edildiği takdirde savunmasını daha rahat bir şekilde yapacaktır, tahliye hususunda takdir mahkemenindir, dedi .

Sanıktan segbis aracılığıyla soruldu[]

Benim telefonum Sinop'ta tatildeyken denize düştü mersin Eken tamirata götürdüm buna hiçbir şey yapılamaz dedi de böyle bir telefon kullanılamaz halde iken 2 yıl sonra bylock tespiti yapılmasını anlamış değilim cezaevinde ağırlaştırılmış müebbet cezası alanlardan daha kötü şartlar altındayız 707 gündür tutuklu yaptığım bir suçu yoktur uygun Görülecek bir yöntemle tahliyemi talep ediyorum, dedi

Gereği görüldü düşünüldü talep gibi;[]

1- Sanığın tutuklulukta geçirmiş olduğu süre Bu aşamadan itibaren karartabileceği delilin bulunmayışı, savunmasını daha sağlıklı yapabilmesi adına tahliyesine, CMK'nın 109 3 a maddesi gereğince yurt dışına çıkış yasağı ve CMK'nın 109/3-j maddesi gereğince konutunu terk etmemek suretiyle adli kontrol altına alınmasına,

2-Sana ait ByLock bulguları olduğu belirtilen içerik çıkarma raporundaki cep telefonunun IMEI numarasını belirtilmek suretiyle söz konusu telefonun 01.03.2014 - 31.3.2016 tarihleri arasında hangi GSM hatlarında kullanıldığının tespiti açısından BTK ya Hakim ekranı üzerinden yazı yazılmasına,

  • Yazı cevabı geldiğinde duruşma günü beklenmeksizin söz konusu telefonda kullanıldığı tespit edilen hatlara ilişkin byclok tespiti bulunup bulunmadığı hususunda araştırma yapılması amacıyla Adana İl Emniyet Müdürlüğü ile Adana Cumhuriyet başsavcılığı'na ayrı ayrı yazı yazılmasına,
  • Tespit edilen hatların 1.3 .2014 - 31.3.2016 tarihleri arasında HTS kayıtlarının gönderilmesi amacıyla BTK ya Hakim ekranı üzerinden yazı yazılmasına,

Bu nedenle duruşmanın 26 10 2018 günü saat 9.30 da bırakılmasına karar verildi 27 6 2018


Başkan 95071 üye 125401 üye 189495 Katip 144035

Adana CBS (İlamat İnfaz Bürosu)dan Mersin CBS[]

TC

Adana

Cumhuriyet Başsavcılığı

İlamat İnfaz Bürosu

Sayı:2018/8169 27/06/2018 Konu:Adli kontrol


Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına


Adana 11 ağır ceza mahkemesinin 27/06/2018 tarih ve 2018/112 Esas sayılı mahkeme kararı ile şüpheli Eyup Sabri Kartal hakkında CMK 109/3-J Maddesi uyarınca “Adli kontrol altına alınması” kararı verilmiş olup askeri Mahkeme kararı yazımız ekinde gönderilmiştir

Geri Bilgilerinize rica olunur.


YAHYA DOĞAN 102095 Cumhuriyet Savcısı e imzalı


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK