Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.588
pages

T.C. ADANA 11. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DURUŞMA TUTANAĞI

DOSYA NO : 2018/112 Esas

DURUŞMA TARİHİ : 26/10/2018

CELSE NO

BAŞKAN : Mehmet Tufan YÜCEL 95071

ÜYE : Serdar TUNA 125401

ÜYE : Ender GENÇ 139701

CUMHURİYET SAVCISI : Çağdaş EROL 122588

KATİP : Mehmet Ali ÇOKLUK 154462

Kurul yukarıda yazılı olduğu üzere toplandı. Belirli gün ve saatte oturum açıldı.

Sanık Eyup Sabri Kartal'ın geldiği görüldü. Başka gelen yok. Açık yargılamaya devam olundu.

Heyet değişikliği nedeniyle eski zabıtlar okundu.

Adana İl Emniyet Müdürlüğü'nün 25/10/2018 tarihli yazısı ile Bylock veritabanı sorgulama sonucunu gönderdiği görüldü, okundu. Dosya içerisine konuldu.

BTK'ya yazılan yazılara cevap verildiği görüldü, ayrı ayrı okundu. Dosya içerisine konuldu.

Antalya CBS'nin 26/09/2018 tarih ve 2017/9900 sayılı yazısı ile sanık hakkında tanzim edilen HTS analiz raporu ile bir adet HTS CD'sinin gönderildiği görüldü, okundu. Dosya içerisine konuldu.

Sanık müdafii Av. Necip Fazıl Yıldız'ın mesleki mazeret dilekçesi ibraz ettiği görüldü, okundu. Dosya içerisine konuldu.

Sanık Eyüp Sabri Kartal müdafıi Av. Semra Kabasakal'ın vekillikten çekildiğine dair dilekçe ibraz ettiği görüldü, okundu. Dosyasına konuldu.

Sanıktan Soruldu: Avukatım başka bir şehirde duruşması bulunduğu için bugün duruşmaya iştirak edememiştir, dosya kapsamında avukatım olmaksızın beyanda bulunmak istiyorum, hakkımda bylock olmadığına dair BTK kayıtları gelmiştir, yine Kimse Yok Mu derneğine 5 er TL'den olmak üzere 10 TL'den bahsedilmiştir, hatlar bana aittir ancak kullanan kayın babam ve kayın validemdir, faturasını kendileri ödemektedir, bağış yaptılarsa onların bileceği bir iştir, benimle bir alakası yoktur, benim bu yapıyla uzaktan yakından bir alakam bulunmamaktadır, twitter de belki sert paylaşımlar yapmış olabilirim, bunların örgüt üyeliğiyle alakası yoktur, başka gazetecilerin paylaştığı tweetlerdir, amacım bu şekilde düşünen kişiler de vardır diye farkındalık yaratmaktır, amacım örgüt propagandası yapmak veya örgütü desteklemek değildir, başkalarının tweetlerini retweet yapmışımdır, MASAK raporunda da birşey yoktur, Bank Asyam bulunmamaktadır, örgütle herhangi bir bağlantım bulunmamıştır, ben bu nedenle üzerime atılı hiçbir suçlamayı kabul etmiyorum, beraatimi talep ediyorum, dosyayla ilgili tarafıma gönderilen CD tahliye olduğum için tarafıma gönderilmemiştir, bunların tarafıma tevdiini talep ediyorum, hakkımda uygulanan adli kontrol tedbirlerinin kaldırılmasını talep ediyorum dedi.

Eski savunmalarla benzer mahiyette olduğu görüldü.

Sanık müdafii Av. Semra Kabasakal'ın 26/10/2018 tarihli vekillikten çekilme isteği kendisine bildirildi.

Sanık ; Bilgim vardır dedi.

İddia Makamından Soruldu: Alınan savunmaya ve gelen belgelere bir diyeceğimiz yoktur, varsa eksik hususların giderilmesi ve eksiklikler tamamlandığı takdirde dosyanın esas hakkındaki mütalaamızı hazırlamamız için tarafımıza tevdii edilmesi talep olunur dedi.

GEREĞİ G. DÜŞÜNÜLDÜ:

Talep gibi;

I -Sanık müdafii Av. Necip Fazıl Yıldız'ın mesleki mazeretinin kabulü ile yeni duruşma gününü Uyap üzerinden öğrenmesine,

2-Sanık hakkında uygulanan konutu terk etmemek suretiyle adli kontrol tedbirinin savunmasının alınmış olması ve ölçülülük ilkesi nazara alınarak kaldırılmasına, yurt dışına çıkış yasağının devamına,

3- Sanığın savunmasını hazırlamak için istemiş olduğu belgelerin kalemden temin edileceğinin kendisine bildirilmesine,

4- Dosyanın esas hakkındaki hazırlamak üzere iddia makamına tevdiine, mütalaa bildirildiği takdirde UYAP ortamına kaydına ve sanığa ve müdafiine tebliğine, Bu nedenle duruşmanın 06/12/2018 günü saat 10:45'e bırakılmasına karar verildi. 26/10/2018

Başkan 95071 Üye 125401 Üye 139701 Katip 154462

Bu evrak e imza ile imzalanmış olup, ayrıca ıslak imza ile imzalanmayacaktır.

UYAP Bilişim Sisteminde yer alan bu dokümana http://vatandas.uyap.gov.tr adresinden cjMK4jB - 4HX2ROl - rn210bü - bG040Yz kodu ile erişebilirsiniz.Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

Şablon:İddaname

Olacak_O_Kadar_Kullanılmamış_Skeçler

Olacak O Kadar Kullanılmamış Skeçler

Mahkeme - Hakim - Türk Usulü Yargı]

Şablon:11.ACM

Advertisement