2019/83 K1ACM

Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/447

İçindekiler

Mersin 6. Ağır Ceza Mahkemesi 2018/447[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosyaya Eklenen Son 20 Evrak[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 15/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tensip Zaptı 15/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Nüfus Kayıt Örnegi 15/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Karar/Müzekkere 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Gelen Evrak 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevsizlik/Yetkisizlik Üst Yazısı 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

==Ek 1 Dosyanın Gönderme Yazısı 03/10/2018==

==Ek 1 Tüm Dosya Üzerinden Kesinleşme Şerhi 02/10/2018==

Kapalı Tebligat 01/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Alt Mahkemenin Nihai Kararına İtirazın Değerlendirilmesi Kararı(Üst Mahkemeden Gelen) 01/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Şahsın Görevsizlik/Yetkisizlik Kararına İtirazı Nedeniyle Dosyanın Üst Mahkemeye Gönderilmesi Müz. 26/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası 25/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

====Genel Gelen Evrak 24/09/2018 Ek 1====

Tebliğ Mazbatası 18/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Gorüldü Evrakı 14/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 11/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 11/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tensip Zaptı 10/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Gerekçeli Karar 10/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

====Tüm Evraklar 2018/447 (Ceza Dava Dosyası)====

Kapalı Tebligat (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Görevsizlik/Yetkisizlik Üst Yazısı (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Tensip Zaptı (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Nüfus Kayıt Örnegi (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

2018/583 (Ceza Dava Dosyası)[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat (3)[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 01/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 11/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Kapalı Tebligat 11/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası (3)[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası 25/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Tebliğ Mazbatası 18/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

====Gerekçeli Karar (1) Gerekçeli Karar 10/09/2018====

Tensip Zaptı (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Tensip Zaptı 10/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Şahsın Görevsizlik/Yetkisizlik Kararına İtirazı Nedeniyle Dosyanın Üst Mahkemeye Gönderilmesi Müz. (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Şahsın Görevsizlik/Yetkisizlik Kararına İtirazı Nedeniyle Dosyanın Üst Mahkemeye Gönderilmesi Müz. 26/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Karar/Müzekkere (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Genel Karar/Müzekkere 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Gorüldü Evrakı (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Gorüldü Evrakı 14/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ Sayı : 2018/308 Muh

MERSİN 5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

İLGİ: a) 28/06/2018 tarih, 2018/274 Muh. Sayılı yazımız

​​​b) 10/07/2018 tarih, 2018/472 Muh. Sayılı yazınız.

İlgi (a) sayılı yazımız ile halen tutuklu EyüpSabri Kartal'ın tazminat talepli dilekçesi mahkememize gelmiş ise de; UYAP sisteminden yapılan kontrolde davacının mernis adresinin Mezitli- Mersin olduğu anlaşıldığından tazminat talepli dilekçesi tevzii edilmeden gereği için yazımız ekinde gönderildiği, Mahkemenizin ilgi (b) sayılı yazısı ile, dava dilekçesi ıslak imzalı asıl olmadığından, dava dilekçesinin ıslak imzalı olması gerektiğinden işlemsiz olarak mahkememize iade edildiği belirtilmiş ise de; Tutuklu Eyüp Sabri Kartal'ın tazminat talepli dilekçesini cezaevi aracılığı ile gönderdiği, cezaevi aracılığı ile gönderilen talep ve dilekçelerin asıllarının fiziki olarak mahkememize gönderilmediği bu nedenle dilekçe ve eklerinin fiziki olarak mahkemenize gönderilemeyeceği hususu gözetilerek, tutuklu Eyüp Sabri Kartal'ın tazminat talepli dilekçesi ve ekleri uyap üzerinden yeniden yazımız ekinde gönderilmiştir. Bilgi ve gereği rica olunur.17/07/2018


Katip 167465


Hakim 32340

Eki: Dilekçe ve ekleri

Tazminat Dava Başvuru Dilekçesi (Tevzi Bürosu)(1)[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/592 Muh 04/09/2018

Konu : Dava dilekçesi hakkında

KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

İlgi:17/07/2018 tarih ve 2018/308 Muh sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile yazı ekinde gönderilen dava dilekçesi mahkememize gönderilmiş ise de; dava dilekçesinin Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine hitaben yazılmış olduğu, herhangi bir yetkisizlik kararı bulunmadığı ve dilekçenin yeniden tevzii edilmeden mahkememize gönderildiği anlaşılmış olmakla dilekçe mahkemenize gereği için gönderilmiş olup yetkisizlik kararı verilmesi halinde dava dilekçesi ve dosyanın mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

Katip 99132

Başkan 36070

Eki:Tazminat dava dilekçesi ve ekleri

Tazminat Dava Başvuru Dilekçesi (Tevzi Bürosu) 05/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/348 Muh

KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA

Mahkemenizin 2018/583 esas sayılı dava dosyası her ne kadar mahkememizin iş listesine düşürülmüş ise de, bu şekilde gelen dosyalarda esas numarası alınamamaktadır.

Esas numarası alınabilmesi için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Mahkemeleri Tevzii Bürosuna düşürülmesi gerektiğinden dosyanız yazımız ekinde iade edilmektedir.

Gereği bilgilerinize rica olunur.

08/10/2018

Katip 96315 e-imzalıdır

Başkan 40181 e-imzalıdır

Eki: 2018/583 esas sayılı dosyanız

Genel Gelen Evrak (2)[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN

5. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/592 Muh 04/09/2018

Konu : Dava dilekçesi hakkında

KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

İlgi:17/07/2018 tarih ve 2018/308 Muh sayılı yazınız.

İlgi sayılı yazınız ile yazı ekinde gönderilen dava dilekçesi mahkememize gönderilmiş ise de; dava dilekçesinin Karşıyaka Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesine hitaben yazılmış olduğu, herhangi bir yetkisizlik kararı bulunmadığı ve dilekçenin yeniden tevzii edilmeden mahkememize gönderildiği anlaşılmış olmakla dilekçe mahkemenize gereği için gönderilmiş olup yetkisizlik kararı verilmesi halinde dava dilekçesi ve dosyanın mahkememize gönderilmesi gerekmektedir.

Bilgi edinilmesi ve gereği rica olunur.

Katip 99132

Başkan 36070

Eki:Tazminat dava dilekçesi ve ekleri

Genel Gelen Evrak 10/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN

CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU

Sayı : 2018/4469 Muh 21/09/2018

Konu : .

KARŞIYAKA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE

Mahkemeniz'e ait 2018/435 esas sayılı dosyaya EYÜP SABRİ KARTAL tarafından sunulan dilekçe yazımız ekinde gönderilmiştir. Gereği bilgilerinize arz olunur.

Yasemin BAYRAM Ön Büro Ceza Memuru 169895

EKLER

EK- 1 : dilekçe

Adres: MERSİN CEZA MAHKEMELERİ ÖN BÜROSU

Ayrıntılı Bilgi İçin: Zabıt Katibi

Genel Gelen Evrak 24/09/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C.

MERSİN

4. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Sayı : 2018/348 Muh

KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ BAŞKANLIĞINA Mahkemenizin 2018/583 esas sayılı dava dosyası her ne kadar mahkememizin iş listesine düşürülmüş ise de, bu şekilde gelen dosyalarda esas numarası alınamamaktadır.

Esas numarası alınabilmesi için Mersin Cumhuriyet Başsavcılığı Ceza Mahkemeleri Tevzii Bürosuna düşürülmesi gerektiğinden dosyanız yazımız ekinde iade edilmektedir.

Gereği bilgilerinize rica olunur. 08/10/2018

Katip 96315 e-imzalıdır Başkan 40181 e-imzalıdır

Eki: 2018/583 esas sayılı dosyanız

Tüm Dosya Üzerinden Kesinleşme Şerhi (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

Tüm Dosya Üzerinden Kesinleşme Şerhi 02/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 2. Ağır Ceza Mahkemesi

Dosya No : 2018/583

Karar No : 2018/435 KESİNLEŞME ŞERHİ

Kesinleşme Tarihi : 27/09/2018

Mahkememizin 2018/583 esasve 2018/435 sayılı kararının İtirazın Reddi İle, 27/09/2018 tarihinde kesinleştiğine dair şerhtir. 02/10/2018

Sevim PEKCAN Yazı İşleri Müdürü 71096 Bayram Hüseyin TAŞKIN Başkan 32340

Alt Mahkemenin Nihai Kararına İtirazın Değerlendirilmesi Kararı(Üst Mahkemeden Gelen) (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 1. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DEĞİŞİK İŞ KARAR

DEĞİŞİK İŞ NO : 2018/3265 D.İş

BAŞKAN : NİMET ÖZKAVALCI 34017

ÜYE : MELEK YAVUZ 101360

ÜYE : MERVE YALÇINKAYA 212381

KATİP : AYDAN TÜRKEL 179939

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/09/2018 tarih ve 2018/583 Esas, 2018/435 Karar sayılı yetkisizlik kararına davacı Eyüp Sabri Kartal tarafından 21/09/2018 tarihli dilekçesi ile itiraz edilip dosya Mahkememize gönderilmiş olmakla, C:Savcısının yazılı görüşü alındı.

Dosya incelendi.

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ-

Davacı Eyüp Sabri Kartal tarafından davalı Maliye Hazinesi hakkında Koruma Tedbirleri Nedeniyle Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesine Tazminat davası açıldığı,

Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih, 2018/583 Esas, 2018/435 Karar sayılı ilamı ile davacının UYAP tan alınan mernis adres bilgisine göre Mezitli/MERSİN olması bakımından yetkili Mahkemenin Mersin Nöbetçi Ağır Ceza Mahkemesi olduğu belirtilerek yetkisizlik kararı verilmiştir.

Davacı Eyüp Sabri Kartal tarafından 21/09/2018 havale tarihli dilekçesi ile verilen yetkisizlik kararına itiraz ettiği, itiraz üzerine dosyanın Mahkememize gönderildiği anlaşılmıştır.

Dosyanın incelenmesinde; Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih, 2018/583 Esas, 2018/435 Karar sayılı kararındaki gerekçeye nazaran verilen kararda usul ve aykırı bir yön bulunmadığından itirazın reddine karar vermek gerekmiştir.

KARAR : Yukarıda açıklandığı üzere;

1- Karşıyaka 2. Ağır Ceza Mahkemesinin 10/09/2018 Tarih, 2018/583 Esas, 2018/435 Karar sayılı yetkisizlik kararı usul ve yasaya uygun bulunmakla davacı Eyüp Sabri Kartal'ın itirazının REDDİNE,

2-Karar örneğinin itiraz edene mahkemesince tebliğine,

3-Dosyanın gereği için mahkemesine iadesine,

4-Dosya üzerinde yapılan inceleme sonucu kesin olarak oy birliği ile karar verildi.27/09/2018

Başkan 34017 E-imza

Üye 101360 E-imza

Üye 212381 E-imza

Katip 179939 E-imza


Alt Mahkemenin Nihai Kararına İtirazın Değerlendirilmesi Kararı(Üst Mahkemeden Gelen) 01/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

Dosyanın Gönderme Yazısı (1)[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

Dosya No : 2018/583 Esas

Görevsizlik / Yetkisizlik Kararı Üst Yazısı

NÖBETÇİ AĞIR CEZA MAHKEMESİ'NE MERSİN

Davacı Eyüp Sabri Kartal' ın tazminat talebi ile ilgili olarak mahkememizin 10.09.2018 tarih, 2018/583-435 E-K. Sayılı kararı ile mahkememizin yetkisizliğine, dosyanın yetkili MERSİN AĞIR CEZA MAHKEMESİNE gönderilmesine karar verilmiş olmakla, dosya yazımız ekinde gönderilmiştir.

Gereği rica olunur.

02/10/2018

Yazı İşleri Müdürü 71096 Başkan32340

Eki:Mahkememizin 2018/583-435 E-K. Sayılı dosyası.

Dosyanın Gönderme Yazısı 03/10/2018[düzenle | kaynağı değiştir]

T.C. YETKİSİZLİK KARŞIYAKA 2. AĞIR CEZA MAHKEMESİ

DOSYA NO : 2018/583

KARAR NO : 2018/435

T Ü R K M İ L L E T İ A D I N A

K A R A R

BAŞKAN :BAYRAM HÜSEYİN TAŞKIN 32340

ÜYE :ÖZGÜR KÖKSAL 211915

ÜYE :MUHAMMETSELMAN HARMANKAYA 211711

KATİP :SADIKHAN YALÇINKAYA 180008

DAVACI :EYÜP SABRİ KARTAL, n Fatih Mah. Mezitli Mersin adresinde oturur.

T.C Kimlik No:

DAVALI :MALİYE HAZİNESİ, DAVA KONUSU :Koruma Tedbirleri Nedeniyle Tazminat

DAVA TARİHİ :27/06/2018

KARAR TARİHİ :10/09/2018

Davacı Eyüp Sabri Kartal ve davalı Maliye Hazinesi haklarında mahkememize açılan tazminat davasının tensiben incelemesi sonunda;

GEREĞİ DÜŞÜNÜLDÜ:

Davacı Eyüp Sabri Kartal 27/06/2018 tarihli dilekçesi ile tutuklama işlemlerine karşı kanunda gösterilen itiraz, tahliye taleplerinin kanunda gösterilen başvuru hakkından yararlandırılmadığından bahisle tazminat talebinde bulunmuş olmakla dosyanın mahkememizin yukarıda belirtili sırasına kaydı yapılmıştır. Davacının adresinin UYAP sisteminden alınan mernis adres bilgisine göre Mezitli Mersin olduğu, görülmüştür. C.Savcısı yazılı mütalasında yetkisizlik kararı verilmesini istemiştir.

Tüm dosya kapsamı, davacının mernis adresinin Mersin Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanında olan Mezitli ilçesinde olması ve bu türdeki tazminat davalarının CMK 142/2 madde gereği zarara uğrayanın oturduğu yer Ağır Ceza Mahkemesinde açılması gerektiğinden ve davacının ikamet mahkemesi yetkili olduğundan ve davacının ikametinin bulunduğu yer mahkememizin yetki alanında bulunmadığından, Mersin Ağır Ceza Mahkemelerinin yetki alanında bulunduğundan bu yasa hükmü gereği yetkisizlik kararı verilmesi yoluna gidilmiştir.

HÜKÜM:

1-CMK 142/2 madde gereği MAHKEMEMİZİN YETKİSİZLİĞİNE,

2-Dosyanın yetkili Mersin Ağır Ceza Mahkemesine gönderilmesine,

3-Mahkememiz esasının bu şekilde kapatılmasına,

4-Kararımızın taraflara tebliğine,

Dair; CMK 18/3 madde gereği tebliğden itibaren 7 gün içinde mahkememize ya da itiraz mercii olan Karşıyaka 1.Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe vermek ya da zabıt katibine beyanda bulunmak suretiyle itirazı kabil olmak üzere, mütalaaya uygun, oybirliği ile dosya üzerinde yapılan inceleme neticesinde karar verildi 10/09/2018

Başkan 32340 Üye 211915 Üye 211711 Katip 180008

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.