Yenişehir Wiki
Yenişehir Wiki
80.288
pages


Şablon:ESK/SCH Şablon:ESK/KİH

Şablon:ESK/CİKŞablon:ESK/K1ACMŞablon:ESK/K2CMŞablon:ESK/A1ACM

Şablon:ESK/HAK İHLALLERİ Şablon:ESK/KDK

T.C.

İZMİR CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI

(Aliağa ve Menemen Ceza İnfaz Kurumları)

SAYI : [[2018/6094 ]]12/04/2018

KONU : Eyup Sabri KARTAL

MENEMEN T TİPİ KAPALI CEZA İNFAZ KURUMU MÜDÜRLÜĞÜNE

İlgi : Kurum Müdürlüğünüzün 06/04/2018 tarihli ve 2018/18016 sayılı yazısı.

Silahlı Terör Örgütüne Üye Olma suçundan Mersin 2. Sulh Ceza Hâkimliği'nin 22/07/2016 tarih ve 2016/32410 sayılı tevkif müzekkeresi ile kurumunuzda tutuklu olarak barındırılan EYUP SABRİ KARTAL'ın 23/11/2017, 02/04/2018 tarihli dilekçeleri incelenmiştir.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Bakanlık ve HSK Muhabere Bürosunun 27/11/2017 tarihli ve B.M. 2017/38854 sayılı yazısı ile tutuklu Eyup Sabri KARTAL'a 23/11/2017 tarihli dilekçelerini kapalı zarf halinde, posta ücretinin tutuklu tarafından karşılanmak suretiyle doğrudan ilgili yerlere gönderebileceği veya soruşturma ya da kovuşturma yürüten yargı mercilerine de talebini iletebileceği hususunda bilgi verildiği anlaşılmış olup,

Cumhuriyet Başsavcılığımızın bahse konu cevabi nitelikteki yazısında; adı geçen hakkında alınmış bir karar bulunmadığı, tutuklunun söz konusu dilekçelerinin kişiye özel olması sebebiyle 'Devlet işlemlerinde ilgili kişilere, hangi kanun yollarına ve mercilerine başvuracağını ve sürelerini belirtmek zorundadır' hükmüne haiz yapılacak bir işlem bulunmadığı ve tutuklunun dilekçelerini posta ücreti tarafından karşılanmak suretiyle ilgili yerlere gönderebileceği,

Hususlarında dilekçe sahibine bilgi verilmesini rica ederim.

                                                    Güneş OKUR 
                                                     İzmir Cumhuriyet Savcısı 

Eki :

 • C. Başsavcılığının yazısı ve ekleri

H. N/D