FANDOM


وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاء وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَVe mâ halaknes semâe vel arda ve mâ beynehumâ lâıbîn(lâıbîne).
1. ve mâ halakna : ve biz yaratmadık
2. es semâe : sema
3. ve el arda : ve arz, yeryüzü
4. ve mâ : ve şeyler
5. beyne-humâ : onların ikisinin arasında
6. lâıbîne : oyun (eğlence)Diyanet İşleri : Biz yeri, göğü ve arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve biz, göğü, yeryüzünü ve ikisinin arasında olanları, bir eğlence diye yaratmadık.
Adem Uğur : Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.
Ahmed Hulusi : Semâyı, arzı ve aralarındakileri oyuncak olarak halketmedik (çok büyük işlevleri vardır)!
Ahmet Tekin : Biz gökleri ve yeri, ikisinin arasındaki varlıkları ve imkânları, oyun oynarken, eğlence sonucu, sebepsiz, hikmetsiz yaratmadık.
Ahmet Varol : Biz göğü, yeri ve bu ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Ali Bulaç : Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.
Ali Fikri Yavuz : Biz, gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.
Bekir Sadak : Biz gokleri, yeri ve ikisinin arasindakileri oyun olsun diye yaratmadik.
Celal Yıldırım : Biz, göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyuncak olarak yaratmadık.
Diyanet İşleri (eski) : Biz gökleri, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Diyanet Vakfi : Biz, göğü, yeri ve bunlar arasındakileri, oyuncular (işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.
Edip Yüksel : Göğü, yeri ve aralarındakileri oyun oynamak için yaratmadık.
Elmalılı Hamdi Yazır : Biz o Göğü ve Yeri oyunculuk etmek üzere yaratmadık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Biz, göğü, yeri ve arasındakileri oyunculuk etmek üzere yaratmadık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Biz gök ile yeri ve aralarındaki şeyleri, boş bir eğlence için yaratmadık.
Fizilal-il Kuran : Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki varlıkları oyun olsun diye yaratmadık.
Gültekin Onan : Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.
Hasan Basri Çantay : Biz göğü de, yeri de, ikisinin arasında bulunan şeyleri de oyuncular (ın işi) olarak yaratmadık.
Hayrat Neşriyat : Hâlbuki (biz), göğü, yeri ve bunların arasında bulunanları, oyuncular(ın işi, eğlencesi) olarak yaratmadık.
İbni Kesir : Biz; göğü, yeri ve ikisinin arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Muhammed Esed : Bir de, (şunu bilin ki,) gökleri ve yeri ve bu ikisi arasında var olan hiçbir şeyi bir oyun, bir eğlence olarak yaratmadık;
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve göğü ve yeri ve bunların aralarında olanları, oyuncular olarak yaratmadık.
Ömer Öngüt : Biz göğü, yeri ve ikisi arasındaki şeyleri oyun olsun diye yaratmadık.
Şaban Piriş : Göğü, yeri ve ikisi arasındakileri oyun olsun diye yaratmadık.
Suat Yıldırım : Elbette Biz göğü, yeri ve aralarında olan varlıkları oyun ve eğlence olsun diye yaratmadık.
Süleyman Ateş : Biz göğü, yeri ve bunlar arasında bulunanları, eğlence için yaratmadık.
Tefhim-ul Kuran : Biz, bir 'oyun ve oyalanma konusu' olsun diye göğü, yeri ve ikisi arasında bulunanları yaratmadık.
Ümit Şimşek : Biz gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri oyun oynamak için yaratmadık.
Yaşar Nuri Öztürk : Biz, gökleri de yeri de bunlar arasındakileri de eğlenip eğlendirelim diye yaratmadık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.