ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ

Summe cealnâhu nutfeten fî karârin mekîn(mekînin).

1. summe : sonra
2. cealnâ-hu : onu kıldık
3. nutfeten : nutfe, damla
4. fî karârin : karar kılmış halde (bir yere yerleşmiş olarak)
5. mekînin : sağlam, kuvvetli
Diyanet İşleri : Sonra onu az bir su (meni) hâlinde sağlam bir karargâha (ana rahmine) yerleştirdik.
Abdulbaki Gölpınarlı : Sonra onu, sağlam bir karar yurdunda bir katre su kıldık.
Adem Uğur : Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.
Ahmed Hulusi : Sonra onu sağlam bir karargâhta bir nutfe oluşturduk.
Ahmet Tekin : Bir de onu, sperm olarak emin, elverişli, sağlam, itibarlı bir yere, rahme koyduk.
Ahmet Varol : Sonra onu bir nutfe halinde sağlam bir karar yerine yerleştirdik.
Ali Bulaç : Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik.
Ali Fikri Yavuz : Sonra Adem’in neslini, sağlam bir yerde (rahimde) bir nutfe (az bir su) yaptık.
Bekir Sadak : Sonra onu nutfe halinde saglam bir yere yerlestirdik.
Celal Yıldırım : Sonra onu sağlamca, durup dinlenecek bir yerde nutfe haline getirdik.
Diyanet İşleri (eski) : Sonra onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik.
Diyanet Vakfi : Sonra onu sağlam bir karargâhta nutfe haline getirdik.
Edip Yüksel : Sonra onu sağlam bir bekleme yerinde bir damlacık haline getirdik.
Elmalılı Hamdi Yazır : Sonra onu oturaklı bir karargâhta bir nufte yaptık
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Sonra onu, oturaklı bir karargahta bir nutfe (tohum) yaptık.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Sonra onu emin ve sağlam bir karargahta (rahimde) nutfe (sperma) haline getirdik.
Fizilal-il Kuran : Sonra sperma halinde korunaklı bir yuvaya yerleştirdik.
Gültekin Onan : Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik.
Hasan Basri Çantay : Sonra onu sarp ve metîn bir karargâhda bir nutfe yapdık.
Hayrat Neşriyat : Sonra onu sağlam bir yerde (ana rahminde) bir nutfe (hakir bir damla sudan süzülmüş hulâsa) olarak yerleştirdik.
İbni Kesir : Sonra da onu nutfe halinde sağlam bir yere yerleştirdik.
Muhammed Esed : ve sonra onu döl suyu damlası halinde (rahimde) özel bir koruma altında tutuyoruz;
Ömer Nasuhi Bilmen : Sonra onu metin bir karargâhta bir nutfe kıldık.
Ömer Öngüt : Sonra onu sağlam bir karargâh olan rahimde nutfe hâline getirdik.
Şaban Piriş : Sonra onu sağlam bir kalış yerinde, bir sperm yaptık.
Suat Yıldırım : Sonra onu nutfe (sperm) halinde sağlam bir yere yerleştiririz.
Süleyman Ateş : Sonra onu bir nutfe (sperm) olarak sağlam bir karar yerine koyduk.
Tefhim-ul Kuran : Sonra onu bir su damlası olarak, savunması sağlam bir karar yerine yerleştirdik.
Ümit Şimşek : Sonra ona sağlam bir karar yerinde bir nutfe yaptık.
Yaşar Nuri Öztürk : Sonra onu çok dayanaklı bir karargâhta bir damlacık yaptık.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.