FANDOM


وَالَّذِينَ هُم بِرَبِّهِمْ لَا يُشْرِكُونَ

Vellezîne hum bi rabbihim lâ yuşrikûn(yuşrikûne).

1. vellezîne (ve ellezîne) : o kimseler, onlar
2. hum : onlar
3. bi rabbi-him : onların Rab'leri, Rab'lerine
4. lâ yuşrikûne : ortak koşmazlar şirk koşmazlar
İmam İskender Ali Mihr : Ve onlar, Rab'lerine şirk koşmazlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle kişilerdir onlar ki Rablerine şirk koşamazlar.
Abdullah Parlıyan : Rablerinden başka hiçbir varlığa, tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar.
Adem Uğur : Rablerine ortak tanımayanlar;
Ahmed Hulusi : Onlar ki Rablerine ortak koşmayanlardır (kendilerinde açığa çıkanın Rablerinin Esmâ'sı olduğu bilincindedirler - fenâfillah).
Ahmet Tekin : Onlar ilâhlığında, otoritesinde, mülkünde, tasarruflarında Rablerine ortak koşmazlar, gizli şirke düşmezler, başka otoriteler kabul etmezler.
Ahmet Varol : Rabblerine ortak koşmayanlar,
Ali Bulaç : Rablerine ortak koşmayanlar,
Ali Fikri Yavuz : Rablerine hiç ortak koşmıyanlar.
Bayraktar Bayraklı : (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin âyetlerine inananlar, Rablerine ortak koşmayanlar,
Bekir Sadak : (57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine es kosmayanlar, Rablerine donecekleri icin kalbleri urpererek vermeleri gerekeni verenler, iste onlar iyi islerde yaris ederler, o ugurda ileri gecerler.
Celal Yıldırım : Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar ;
Cemal Külünkoğlu : (57-59) Rablerine olan saygıdan dolayı kötülükten sakınanlar, Rablerinin ayetlerine inananlar. Rablerine ortak koşmazlar.
Diyanet İşleri (eski) : (57-61) Rablerinden korkarak titreyenler, Rablerinin ayetlerine inananlar, Rablerine eş koşmayanlar, Rablerine dönecekleri için kalbleri ürpererek vermeleri gerekeni verenler, işte onlar iyi işlerde yarış ederler, o uğurda ileri geçerler.
Diyanet Vakfi : Rablerine ortak tanımayanlar;
Edip Yüksel : Rab'lerine ortak koşmayanlar,
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve rablarına hiç şirk koşmıyanlar
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rablerine hiç ortak koşmayanlar,
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rablerine ortak tanımayanlar,
Fizilal-il Kuran : Ve onlar ki, Rabb'lerine ortak koşmuyorlar.
Gültekin Onan : Rablerine ortak koşmayanlar;
Hasan Basri Çantay : (57-58-59-60-61) Hakıykaten Rablerini büyük tanıyıb (Onun korkusuyle) rikkate gelenler, Rablerinin âyetlerine îman etmekde sebat gösterenler, Rablerine eş tutmaz olanlar, Rablerinin huzuruna döneceklerinden yürekleri kork (u ile çarp) arak vergilerini verenler (yok mu?) İşte bunlardır ki hayırlarda sür'at yarışı yaparlar ve bunlar onun için tâ önde gidenlerdir.
Hayrat Neşriyat : Yine o kimseler ki, onlar Rablerine ortak koşmazlar.
İbni Kesir : Ve Rabblarına şirk koşmayanlar,
Kadri Çelik : Rablerine ortak koşmayanlar.
Muhammed Esed : Rablerinden başka hiçbir varlığa tanrısal nitelikler yakıştırmayanlar,
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o kimseler ki, onlar Rablerine şerik ittihaz etmezler.
Ömer Öngüt : Rablerine ortak koşmazlar.
Şaban Piriş : Ve Rab’lerine şirk koşmayanlar.
Suat Yıldırım : Rab’lerine hiç ortak tanımayanlar.
Süleyman Ateş : Ve onlar ki Rablerine ortak koşmazlar.
Tefhim-ul Kuran : Rablerine ortak koşmayanlar,
Ümit Şimşek : Ve Rablerine asla ortak koşmazlar.
Yaşar Nuri Öztürk : Onlar ki, Rablerine ortak koşmazlar,
Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.