FANDOM


لَقَدْ أَنزَلْنَا آيَاتٍ مُّبَيِّنَاتٍ وَاللَّهُ يَهْدِي مَن يَشَاء إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ

Le kad enzelnâ âyâtin mubeyyinât(mubeyyinâtin), vallâhu yehdî men yeşâu ilâ sırâtın mustakîm(mustakîmin).

1. lekad : andolsun
2. enzelnâ : indirdik
3. âyâtin : âyetler
4. mubeyyinâtin : açıklanmış
5. vallâhu (ve allâhu) : ve Allah
6. yehdî : hidayete erdirir
7. men yeşâu : dilediği kimseyi
8. ilâ sırâtın mustakîmin : Sıratı Mustakîm'e
İmam İskender Ali Mihr : Andolsun biz, açıklayıcı âyetler indirdik. Allah, dilediğini Sıratı Mustakîm'e ulaştırır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Andolsun ki biz, her şeyi açıklayan deliller indirdik; ve Allah, dilediğini doğru yola sevk eder.
Abdullah Parlıyan : Gerçek şu ki, biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat yine de Allah, doğru yola ulaştırılmak isteyen kimseyi, istediği şekilde doğru yoluna eriştirir.
Adem Uğur : Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
Ahmed Hulusi : Andolsun ki açıklayıcı işaretler inzâl ettik. Allâh dilediğini sırat-ı müstakime hidâyet eder.
Ahmet Tekin : Andolsun biz, her şeyi delilli, gerekçeli, ayrıntılı açıklanmış âyetler, helâli, haramı, şer’î hükümleri, ahlâkî kuralları içinde bulunduran Kur’ân’ı indirdik. Allah sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu varlıkları doğru, muhkem, güvenli yola, İslâmî hayata iletir.
Ahmet Varol : Andolsun ki biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
Ali Bulaç : Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Ali Fikri Yavuz : Gerçekten biz, (emir ve yasaklarımızı bildiren) apaçık ayetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola (İslâm dinine) iletir.
Bayraktar Bayraklı : Andolsun ki biz her şeyi güzelce açıklayan âyetler indirdik. Allah, dileyeni doğru yola iletir.
Bekir Sadak : And olsun ki, aciklayici ayetler indirmisizdir. Allah diledigini dogru yola eristirir.
Celal Yıldırım : And olsun ki, nice açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediğini (sünneti uyarınca) doğru yola iletir.
Cemal Külünkoğlu : Andolsun ki biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan ayetler indirdik. Allah dilediğini (iyi niyetinden dolayı) doğru yola eriştirir.
Diyanet İşleri (eski) : And olsun ki, açıklayıcı ayetler indirmişizdir. Allah dilediğini doğru yola eriştirir.
Diyanet Vakfi : Andolsun biz (bilmediklerinizi size) açık seçik bildiren âyetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola iletir.
Edip Yüksel : Apaçık ayetler indirmiş bulunuyoruz. ALLAH dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Kasem olsun ki cidden beyan edici âyetler indirdik ve kimi dilerse Allah, doğru bir caddeye hidayet eyler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Andolsun ki, gerçekten açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru bir caddeye iletir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Andolsun biz (her şeyi) apaçık bildiren âyetler indirdik. Allah dilediğini doğru yola iletir.
Fizilal-il Kuran : Biz gerçekten ayrıntılı açıklamalar içeren ayetler indirdik. Allah, dilediği kimseleri doğru yola iletir.
Gültekin Onan : Andolsun, biz açıklayıcı ayetler indirdik. Tanrı, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Hasan Basri Çantay : Andolsun ki biz açık açık âyetler indirdik. Allah, kimi dilerse onu doğru yola iletir.
Hayrat Neşriyat : And olsun ki, (biz size hakikati) açıklayıcı âyetler indirdik. Allah ise, dilediği kimseyi (hikmetine binâen kendi lütfundan) dosdoğru bir yola hidâyet eder.
İbni Kesir : Andolsun ki Biz; açıklayıcı ayetler indirdik, Ve Allah; dilediğini doğru yola iletir.
Kadri Çelik : Şüphesiz biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola hidayet eder.
Muhammed Esed : Gerçek şu ki, Biz gerçeği bütün açıklığıyla ortaya koyan mesajlar indirdik; fakat, yine de Allah (doğru yola gerçekten ulaştırılmak) isteyen kimseyi doğru yola eriştirir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Kasem olsun ki, açık açık beyan eden âyetler indirdik ve Allah dilediği kimseyi dosdoğru bir yola iletir.
Ömer Öngüt : Andolsun ki biz açıklayıcı âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi dosdoğru yola iletir.
Şaban Piriş : Apaçık ayetler indirmişizdir. Allah, dilediği kimseyi dosdoğru yola yöneltir.
Suat Yıldırım : Gerçekten Biz hükümlerimizi açıklayan âyetler indirdik. Allah dilediği kimseyi doğru yola hidâyet eder.
Süleyman Ateş : Andolsun biz, (gerçekleri) açıklayan âyetler indirdik. Allâh dilediğini, doğru yola iletir.
Tefhim-ul Kuran : Andolsun biz, açıklayıcı ayetler indirdik. Allah, dilediğini doğru yola yöneltip iletir.
Ümit Şimşek : Doğrusu Biz herşeyi açıklayıcı âyetler indirmiş bulunuyoruz. Böylece, Allah, dilediğini dosdoğru bir yola iletir.
Yaşar Nuri Öztürk : Yemin olsun, biz açık seçik bilgiler veren ayetler indirdik. Allah, dilediğini/dileyeni dosdoğru yola iletiyor.


Yenişehir..

Şablon:Sadeleştirilmiş ET


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.