FANDOMوَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Ve ekîmûs salâte ve âtûz zekâte ve atîûr resûle leallekum turhamûn(turhamûne).


1. ve ekîmû : ve ikame edin
2. es salâte : namaz
3. ve âtû : ve verin
4. ez zekâte : zekât
5. ve atîû : ve itaat edin
6. er resûle : resûl
7. lealle-kum : umulurki siz, böylece siz
8. turhamûne : rahmet olunasınız


Diyanet İşleri : Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Resûle itaat edin ki size merhamet edilsin.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve namaz kılın, zekât verin ve Peygambere itâat edin de acınmışlardan olun.
Adem Uğur : Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.
Ahmed Hulusi : Salâtı ikame edin, zekâtı verin ve Rasûle itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Ahmet Tekin : Namazı âdâbına riayet ederek, aksatmadan kılın. Vicdanlarınızı, servetinizi, sosyal bünyenizi arındıran, berekete vesile olan zekâtı verin. İlâhî hükümleri icraya, ülkeyi imara, dünya düzenini kurmaya, sağlamaya memur tek yetkili Rasulullah’a itaat edin, tebliğine, teşriine, sünnetine uyup uygulayın. Bunlar rahmete ve merhamete mazhar olmanıza vesiledir.
Ahmet Varol : Namazı kılın, zekatı verin ve Peygambere itaat edin; umulur ki rahmet olunursunuz.
Ali Bulaç : Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Ali Fikri Yavuz : Namazı gereği üzre kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin ki, rahmete kavuşturulasınız.
Bekir Sadak : Namaz kilin, zekat verin, peygamebere itaat edin ki size merhamet edilsin.
Celal Yıldırım : Namazı dosdoğru kılın, zekâtı yerin. Peygamber'e itaat edin. Olaki rahmete lâyık görülürsünüz.
Diyanet İşleri (eski) : Namaz kılın, zekat verin, Peygambere itaat edin ki size merhamet edilsin.
Diyanet Vakfi : Namazı kılın; zekâtı verin; Peygamber'e itaat edin ki merhamet göresiniz.
Edip Yüksel : Namazı gözetiniz, zekatı veriniz ve elçiye uyunuz ki merhamet edilesiniz.
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem namazı kılın, zekâtı verin ve Peygambere itaat edin ki rahmete irdirilesiniz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bir de namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Hem namazı kılın, zekatı verin ve peygambere itaat edin ki rahmete eresiniz.
Fizilal-il Kuran : Namazı kılınız, zekâtı veriniz ve Peygambere itaat ediniz ki, Allah'ın rahmetinden pay alabilesiniz.
Gültekin Onan : Dosdoğru namazı kılın, zekatı verin ve elçiye itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Hasan Basri Çantay : Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, o resule itaat edin. Tâki ilâhî rahmete kavuşdurulasınız.
Hayrat Neşriyat : Namazı hakkıyla edâ edin, zekâtı verin ve peygambere itâat edin ki merhamet olunasınız!
İbni Kesir : Namaz kılın, zekat verin ve peygambere itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.
Muhammed Esed : Öyleyse, (ey inananlar,) salatta devamlı ve duyarlı olun; arınmak için verilmesi gerekeni verin ve Rasul'e itaat edin ki esirgenip korunasınız.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve namazı dosdoğru kılın ve zekâtı verin ve Peygambere itaat edin, tâ ki rahmete erdirilesiniz.
Ömer Öngüt : Namazı kılın, zekâtı verin, Peygamber'e itaat edin ki rahmete erdirilesiniz.
Şaban Piriş : Namazı dosdoğru kılın, zekatı verin ve Peygamber’e itaat edin ki rahmete kavuşturulasınız.
Suat Yıldırım : Öyleyse ey müminler, siz namazı hakkıyla ifa etmeye devam edin, zekâtı verin, Peygambere itaat edin ki merhamete nail olasınız!
Süleyman Ateş : Namazı kılın, zekâtı verin, Elçiye itâ'at edin ki size acınsın.
Tefhim-ul Kuran : Dosdoğru namazı kılın, zekâtı verin ve peygambere itaat edin. Umulur ki, rahmete kavuşturulmuş olursunuz.
Ümit Şimşek : Namazı dosdoğru kılın, zekâtı verin, Peygambere itaat edin; böylece rahmete erişirsiniz.
Yaşar Nuri Öztürk : Namazı kılın, zekâtı verin, resule itaat edin ki, rahmete erdirilesiniz.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.