Ve izâ betaştum betaştum cebbârîn(cebbârîne).


1. ve izâ : ve olduğu zaman
2. betaştum : yakaladınız
3. betaştum : yakaladınız
4. cebbârîne : cebirle, zorbalıkla


Diyanet İşleri : “Tutup yakaladığınız zaman zorbaca yakalarsınız.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Tutup yakaladığınızı cebbarcasına mı yakalarsınız?
Adem Uğur : Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?
Ahmed Hulusi : "Gücünüze dayanarak hakları ortadan kaldırıp, ele geçirdiğinize sahip oluyorsunuz!"
Ahmet Tekin : 'İnsanları, mü’minleri, insafsız, insan haklarına riayet etmeyen, gücüne karşı konulmayan zorbalar gibi yakaladığınız, tutukladığınız zaman hesap vereceğini düşünmeyen zâlim diktatörler gibi mi cezalandırıyorsunuz?'
Ahmet Varol : Yakaladığınız zaman zorbaca yakalıyorsunuz.
Ali Bulaç : "Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?"
Ali Fikri Yavuz : Hem (ceza için) yakaladığınız vakit, merhametsizce, zorbaca yakalıyorsunuz (dövüyor, öldürüyorsunuz).
Bekir Sadak : (124-13) 5 Kardesleri Hud, onlara: «Allah'a karsi gelmekten sakinmaz misiniz? Dogrusu ben size gonderilmis guvenilir bir elciyim; Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Buna karsi sizden bir ucret istemiyorum; benim ecrim ancak alemlerin Rabbine aittir. Siz her yuksek yere koca bir bina kurup, bos seyle mi ugrasirsiniz? Temelli kalacaginizi umarak saglam yapilar mi edinirsiniz? Yakaladiginizi zorbaca mi yakalarsiniz? Artik Allah'tan sakinin ve bana itaat edin. Bildiginiz seyleri size verenden sakinin; davarlari, ogullari, bahceleri ve akarsulari size O vermistir. Dogrusu hakkinizda buyuk gunun azabindan korkuyorum» dedi.
Celal Yıldırım : Şiddetle (hınçla) atılıp yakaladığınızda zorbalar gibi mi yakalarsınız ?
Diyanet İşleri (eski) : (124-135) Kardeşleri Hud, onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim; Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret istemiyorum; benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Siz her yüksek yere koca bir bina kurup, boş şeyle mi uğraşırsınız? Temelli kalacağınızı umarak sağlam yapılar mı edinirsiniz? Yakaladığınızı zorbaca mı yakalarsınız? Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Bildiğiniz şeyleri size verenden sakının; davarları, oğulları, bahçeleri ve akarsuları size O vermiştir. Doğrusu hakkınızda büyük günün azabından korkuyorum' dedi.
Diyanet Vakfi : Yakaladığınız zaman, zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?
Edip Yüksel : 'Yakaladığınız vakit acımasız yakalıyorsunuz.'
Elmalılı Hamdi Yazır : Hem tuttuğunuz vakıt merhametsiz, cebbarcasına tutuyorsunuz
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Hem tuttuğunuz vakit, merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «Hem tuttuğunuz zaman merhametsiz zorbalar gibi tutuyorsunuz.»
Fizilal-il Kuran : Birini yakalayınca zorbaca yakalıyorsunuz.
Gültekin Onan : "Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?"
Hasan Basri Çantay : «Tutub yakaladığınız vakit zorbalar gibi yakalar mısınız»?
Hayrat Neşriyat : 'Yakaladığınız zaman da, (acımasızca) zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?'
İbni Kesir : Ve yakaladığınız zaman da zorbaca mı yakalarsınız?
Muhammed Esed : Ve (başkalarının hukukuna) el uzattığınız zaman, hiçbir sınır tanımadan, hep böyle zorbalık mı yapacaksınız?
Ömer Nasuhi Bilmen : (130-131) «Ve şiddetle tutup yakaladığınız zaman, cebbârlar olarak gılzetle yakalamış oldunuz. Artık Allah'tan korkun ve bana itaat edin.»
Ömer Öngüt : “Yakaladığınız zaman zorbalar gibi mi yakalarsınız?”
Şaban Piriş : Yakaladığınız zaman da zorbaca tutuyorsunuz.
Suat Yıldırım : (128-130) Siz her yol üzerinde, gelip geçenleri şaşırtmak için bir alamet yapıp saçma sapan şeylerle mi uğraşırsınız? O muazzam yapıları dünyada ebedî kalmak gayesiyle mi inşa ediyorsunuz? Başkalarının hukukuna karşı hiç sınır tanımadan hep böyle zorbalık mı yapacaksınız?
Süleyman Ateş : "(Bir kavmi) yakaladığınız zaman da zorbalar gibi yakalıyorsunuz."
Tefhim-ul Kuran : «Tutup yakaladığınız zaman da zorbalar gibi mi yakalıyorsunuz?»
Ümit Şimşek : 'Ele geçirdiğiniz şeyleri zorbalıkla mı tutup alıyorsunuz?
Yaşar Nuri Öztürk : "Yakaladığınız vakit zorbaca yakalıyorsunuz?"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.