FANDOMVettekûllezî halakakum vel cibilletel evvelîn(evvelîne).


1. vettekû (ve ittekû) : ve takva sahibi olun
2. ellezî : ki o
3. halaka-kum : sizi yarattı
4. ve el cibillete : ve insan topluluğu
5. el evvelîne : evvelkiler


Diyanet İşleri : “Sizi ve önceki nesilleri yaratana karşı gelmekten sakının.”
Abdulbaki Gölpınarlı : Çekinin o mâbuttan ki sizi de yaratmıştır, önceki ümmetleri de.
Adem Uğur : Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah)tan korkun.
Ahmed Hulusi : "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan (onlara yaptıklarının sonucunu yaşattığı ve size de yaşatacağı için) korunun!"
Ahmet Tekin : 'Sizi ve önceki nesilleri yaratan Allah’a sığının, emirlerine yapışın, günahlardan arınıp, azaptan korunun.'
Ahmet Varol : Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının.
Ali Bulaç : "Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan sakının".
Ali Fikri Yavuz : O Allah’dan korkun ki, hem sizi, hem de sizden evvelki halkı yaratmıştır.
Bekir Sadak : Sizi ve daha onceki nesilleri yaratandan korkun» dedi.
Celal Yıldırım : Sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan (O eşsiz kudret)ten korkun» dedi.
Diyanet İşleri (eski) : (177-184) Şuayb onlara: 'Allah'a karşı gelmekten sakınmaz mısınız? Doğrusu ben size gönderilmiş güvenilir bir elçiyim. Artık Allah'tan sakının ve bana itaat edin. Ben buna karşı sizden bir ücret istemiyorum, benim ecrim ancak Alemlerin Rabbine aittir. Ölçüyü tam yapın, eksiltenlerden olmayın. Doğru terazi ile tartın. İnsanların hakkını azaltmayın. Yeryüzünde bozgunculuk yaparak karışıklık çıkarmayın. Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun' dedi.
Diyanet Vakfi : Sizi ve önceki nesilleri yaratan (Allah)tan korkun.
Edip Yüksel : 'Sizi ve önceki nesilleri yaratanı sayıp dinleyin.'
Elmalılı Hamdi Yazır : O sizi ve sizden evvelki cibilleti yaratan hâlıktan korkun
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Yaratıcıdan korkun!»
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : «O sizi ve sizden önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.»
Fizilal-il Kuran : Sizi ve sizden önceki kuşakları yaratan Allah'tan korkunuz.
Gültekin Onan : "Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan sakının."
Hasan Basri Çantay : «(Gerek) sizi, (gerek sizden) evvelki ümmetleri yaratan (Allah) dan korkun».
Hayrat Neşriyat : 'Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının!'
İbni Kesir : Sizi ve daha önceki nesilleri yaratmış olandan korkun.
Muhammed Esed : sizi de, sizden önceki nesilleri de yaratan Allah'a karşı sorumluluk bilinci taşıyın!"
Ömer Nasuhi Bilmen : «Ve sizi ve sizden evvelki ümmetleri yaratandan korkun.»
Ömer Öngüt : “Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun. ”
Şaban Piriş : Sizi ve daha önceki nesilleri yaratandan korkun.
Suat Yıldırım : "Sizi de sizden önceki nesilleri de yaratan Rabbinize karşı gelmekten sakının."
Süleyman Ateş : "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan korkun.
Tefhim-ul Kuran : «Sizi ve önceki yaratılmışları yaratandan korkup sakının.»
Ümit Şimşek : 'Sizi ve daha önceki nesilleri yaratan Allah'tan korkun.'
Yaşar Nuri Öztürk : "Sizi ve önceki nesilleri yaratandan sakının!"
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.