FANDOMفَأَتْبَعُوهُم مُّشْرِقِينَ

Fe etbeûhum muşrikîn(muşrikîne).


1. fe : artık, böylece
2. etbeû-hum : onlara tâbî oldular, onların peşine düştüler
3. muşrikîne : şark tarafı, doğu tarafı, güneşin doğuş vakti


Diyanet İşleri : Firavun ve adamları gün doğarken onları takibe koyuldular.
Abdulbaki Gölpınarlı : Firavun'a uyanlar, gün doğunca İsrâiloğullarının artlarına düştüler.
Adem Uğur : Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.
Ahmed Hulusi : (Firavun ve ordusu) güneş doğarken onları izlediler.
Ahmet Tekin : Firavun ve adamları güneş doğarken onların peşlerine düştüler.
Ahmet Varol : (Firavun ve adamları) güneş doğarken onların arkalarına düştüler.
Ali Bulaç : Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.
Ali Fikri Yavuz : Nİhayet güneş doğarken (Firavun ordusu), İsraîloğullarının arkalarına düştüler.
Bekir Sadak : Firavun ve adamlari gunes uzerlerine dogarken onlarin ardina dustuler.
Celal Yıldırım : Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Fir'avn ve adamları onları takibe koyuldular.
Diyanet İşleri (eski) : Firavun ve adamları güneş üzerlerine doğarken onların ardına düştüler.
Diyanet Vakfi : Derken (Firavun ve adamları) gün doğumunda onların ardına düştüler.
Edip Yüksel : Onları doğuya doğru izlediler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Derken arkalarına düştüler Güneş doğmuştu
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Derken (Firavun ve askerleri) güneş doğmuştu ki, arkalarına düştüler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Derken (Firavun ve adamları) güneş doğmuştu ki, onların ardına düştüler.
Fizilal-il Kuran : Firavun ile soydaşları gün doğar doğmaz İsrailoğullarının ardına düştüler.
Gültekin Onan : Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.
Hasan Basri Çantay : Derken (Fir'avncular) güneş doğarken onların arkalarına düşdüler.
Hayrat Neşriyat : Derken, (Fir'avun ve askerleri) gündoğumuna ulaşan kimseler iken (erkenden)onların peşine düştüler.
İbni Kesir : Güneş üzerlerine doğarken onları izlediler.
Muhammed Esed : Ve sonunda (Mısırlılar) gün doğarken onlara yetiştiler;
Ömer Nasuhi Bilmen : Derken (Fir'avun ile kuvvetleri) güneş parlamaya başlamış iken onların (İsrailoğullarının) arkalarına düştüler.
Ömer Öngüt : Derken (Firavun ve askerleri) gün doğarken onların ardına düştüler.
Şaban Piriş : Güneşin doğuşuyla birlikte onların peşine düştüler.
Suat Yıldırım : (Takip kıssasına dönelim) Güneş doğup ortalığı aydınlatırken Firavun’un ordusu onları takibe koyuldu.
Süleyman Ateş : (Fir'avn ve adamları), güneş doğarken onların ardına düştüler.
Tefhim-ul Kuran : Böylece (Firavun ve ordusu) güneşin doğuş vakti onları izlemeye koyuldular.
Ümit Şimşek : Gün doğarken peşlerine düştüler.
Yaşar Nuri Öztürk : Firavun ve adamları, gün doğarken onları izlemeye başladılar.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.