FANDOM


طسم

Tâ sîn mîm.


İmam İskender Ali Mihr : Tâ, Sîn, Mîm.
Diyanet İşleri : Tâ-Sîn-Mîm.
Abdulbaki Gölpınarlı : Tâ sîn mîm.
Adem Uğur : Tâ. Sîn. Mîm.
Ahmed Hulusi : Ta, Siin, Miiim.
Ahmet Tekin : Tâ. Sîn. Mîm.
Ahmet Varol : Ta. Sin. Mim
Ali Bulaç : Ta, Sin, Mim.
Ali Fikri Yavuz : Tâ, Sîn, Mîm.
Bekir Sadak : Ta, Sin, Mim.
Celal Yıldırım : Tâ-Sîn-Mîm.
Diyanet İşleri (eski) : Ta, Sin, Mim.
Diyanet Vakfi : Tâ. Sîn. Mîm.
Edip Yüksel : TT. S. M.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ta, Sin, Mim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Ta, Sin, Mim.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Tâ, Sîn, Mîm.
Fizilal-il Kuran : Ta. sin. mim.
Gültekin Onan : Ta, Sin, Mim.
Hasan Basri Çantay : Taa, sîn, mîm.
Hayrat Neşriyat : Tâ, Sîn, Mîm.
İbni Kesir : Ta, Sin, Mim.
Muhammed Esed : Ta-Sin-Mim.
Ömer Nasuhi Bilmen : Tâ, Sin, Mîm.
Ömer Öngüt : Tâ. Sîn. Mîm.
Şaban Piriş : Ta Sin Mim.
Suat Yıldırım : Tâ. Sîn. Mîm
Süleyman Ateş : Tâ sin mim.
Tefhim-ul Kuran : Tâ, Sîn, Mîm.
Ümit Şimşek : Tâ sîn mîm.
Yaşar Nuri Öztürk : Tâ, Sîn, Mîm.


Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.