Şablon:ASPBbakınız d {{ASPBbakınız}}


Aile ve Sosyal Politakalar Bakanlığı ASPB/İl Müdürlükleri ASPB/Mersin İl Müdürlüğü ASPB/Bursa İl Müdürlüğü
http://www.aile.gov.tr http://www.sydvgm.gov.tr http://www.shcek.gov.tr
ASPB/Mevzuat 3413 Sayılı Shçek Kanunu 2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinden (3413 Sayılı Kanun) Yararlanarak İşe Yerleştirilmiş Ancak Asaleti Tasdik Olduktan Sonra Çeşitli Nedenlerle İşten Ayrılmış Kişilere İlişkin Duyuru 633 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 6518 sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik yapılmasına Dair Kanun
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının görevleri
Merkez - teşkilatı Bakan Fatma Şahin Facebook - tweter
Bakan yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Müsteşarı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı/Müsteşarlığı Ahmet Zahteroğulları Müsteşar yardımcısı
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Denetim Hizmetleri Başkanlığı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı Ahmet TÜZEMEN Özürlü ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğü
Teşkilat - Taşra Aile ve SPB/Valilikler Aile ve SPB/Sorumlu Vali Yardımcıları Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü Aile ve SPB/Taşra Eğitimi
Bursa Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Bursa İl Müdürlüğü Çocuk Gelişim Uzmanı
Mersin Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı Mersin İl Müdürlüğü Mersin Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü Mersin ÇOGEM ÇOGEM Çocuk ve Gençlik Merkezi Müdürlüğü
Şablon:AileveSPB
AtamalarASPB Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Ekonomi, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Gıda, Tarım ve Hayvancılık ile Millî Savunma Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Çevre ve Şehircilik, Enerji ve Tabii Kaynaklar, Kalkınma, Millî Eğitim, Orman ve Su İşleri ile Sağlık Bakanlıklarına Ait Atama Kararları Aile ve Sosyal Politikalar, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Orman ve Su İşleri Bakanlıklarına Ait Atama Kararları/04 Ocak 2012
Projeler Ulaşılabilir Türkiye
İletişim Akay Caddesi No: 6 Bakanlıklar/Ankara Tel: (312) 422 55 00 pbx
Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı mevzuatı Anayasa Türkiye Cumhuriyeti Anayasası (1982) Kanunlar 3294 Sayılı Sosyal Yardımlaşma Ve Dayanışmayı Teşvik Kanunu 5378 sayılı Özürlüler Kanunu Kanun Hükmünde Kararnameler 633 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK 662 Sayılı Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair KHK Tüzükler Yönetmelikler Yönergeler Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İmza Yetkileri Yönergesi Genelgeler Bakan Şahin, Ramazan Dolayısıyla Sosyal Yardımların Yapılması Sırasında Uyulacak Kurallarla İlgili Bir Genelge Tebliğler Taslak Mevzuatlar Özürlüler idaresi nevzuatı Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Şurası Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Özürlüler Yüksek Kurulu Görev ve Çalışma Esasları Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığı Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanlığında Gizlilik Dereceli Birim ve Kısımlar ile Görevlere İlişkin Yönerge Özürlüler Uzman Yardımcılığı ve Özürlüler Uzmanlığı Sınav, Atama, Yetiştirilme, Görev ve Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Özürlüler İdaresi Başkanlığı Sicil Amirleri Yönetmeliği Özürlüler İdaresi Başkanliği Disiplin Amirleri Yönetmeliği
Web Erişilebilirlik Klavuzu
Kavramlar Aile Sosyal Sosyal Politika Famly Ehl
SED Sosyal ekonomik destek SOSYAL HİZMETLER VE ÇOCUK ESİRGEME KURUMU AYNİ VE NAKDİ YARDIM YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

08 Temmuz 2014

2828 Sayılı Kanunun Ek 1. Maddesinden (3413 Sayılı Kanun) Yararlanarak İşe Yerleştirilmiş Ancak Asaleti Tasdik Olduktan Sonra Çeşitli Nedenlerle İşten Ayrılmış Kişilere İlişkin Duyuru

Korunma ve bakım altında yetişen ve reşit olarak ayrılan kişilerin 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalandırılarak kamu kurumlarında istihdam edilmelerine ilişkin iş ve işlemler Genel Müdürlüğümüzce yürütülmektedir.

19.02.2014 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 6518 sayılı Kanunla2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinde değişiklik yapılmıştır. Kanuna ilişkin hazırlanan “Sosyal Hizmetler Kanunu Kapsamında Tanınan İstihdam Hakkının Kullanımına İlişkin Yönetmelik” 12.06.2014 tarihili ve 29028 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Yönetmeliğin Geçici 1 inci maddesi (1) fıkrasında “Kanunun, 6518 sayılı Kanun ile değiştirilmeden önceki ek 1 inci maddesi kapsamında hak sahibi olup Kanun değişikliğinin yürürlüğe girdiği 19/2/2014 tarihinden önce ek form A belgesi düzenlenmiş ve söz konusu tarihte kamu kurum ve kuruluşlarında çalışmayanlar Kanunda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde istihdam hakkından yararlandırılır.” hükmü yer almaktadır.

Bu hüküm doğrultusunda; daha önce2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesinden faydalanarak işe yerleştirilmiş ancak asaleti tasdik olduktan sonra çeşitli nedenlerle görevinden (19/02/2014 tarihinden önce) ayrılmış ve 657 sayılı Kanun ’un “Devlet Memurları Kanunu” 48 inci maddesi (A) bendinde aranılan şartları taşıyanlar, tekrar söz konusu Kanunla tanınan istihdam hakkından yararlandırılacaktır.

Bu kapsamda olan kişilerin ikamet ettikleri illerdeki Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüklerine dilekçe, hizmet cetveli, işten ayrılış onayı, en son öğrenim durumunu gösteren belgenin (diploma ) onaylı örneği ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile müracaat etmeleri gerekmektedir.

İstihdam hakkından yararlanacak kişiler arasında lise, önlisans ve lisans mezunu olanların KPSS sınavına girmeleri gerekmektedir. Ön lisans ve lise mezunları için KPSS sınavı başvuru tarihi 8-24 Temmuz 2014sınav tarihi ise 27-28 Eylül 2014’dir.

İlgililere önemle duyurulur.

Örnek Başvuru Dilekçesi[düzenle | kaynağı değiştir]Kurumunuza Bağlı …………………………………………..…. Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünden Korunma Ve Bakım Altında Bulunarak Reşit Olarak Ayrıldım. …../…./…. Tarihinde ………………………………………….……… İşe Yerleştirildim. Asaletim Onaylandıktan Sonra ... /… /… Tarihinde Görevimden Ayrıldım. 2828 Sayılı Kanun un Ek 1 İnci Maddesinden Tekrar Yararlanarak İşe Yerleştirilmem Hususunda Gereğini Bilgilerinize Arz Ederim. … /… /2014


  • Adı-Soyadı  • Ek:
  • 1-Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  • 2-En Son Öğrenim Durumunu Gösteren Belge (Diploma)
  • Belgenin (Onaylı Bir Örneği)
  • 3-Hizmet Cetveli (Onaylı Bir Örneği)
  • 4-İşten Ayrılış Onayı


  • T.C. Kimlik Numarası:
  • Adres:
  • Telefon:

Dış Linkler[düzenle | kaynağı değiştir]

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.