FANDOM


(1) Saîd bin Cübeyr’den şöyle nakledilmiştir: “Buradaki mescidler kelimesi ile, iki ayak, iki diz, iki el ve yüzden ibâret olan yedi uzuv kasdedilmiştir ki, kul secdesini bu a‘zâlarıyla yapar.” (Râzî, c. 15/30, 164)


Arapça harfli ayet metni Edit

Latin harflerine transcriptli metin Edit

Kelime anlamlı meal Edit

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

.


Ali Bulaç Meali Edit

Ahmet Varol Meali Edit

Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

Diyanet Vakfı Meali Edit

Edip Yüksel Meali Edit

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

Muhammed Esed Edit

Suat Yıldırım Edit

Süleyman Ateş Meali Edit

Şaban Piriş Meali Edit

Ümit Şimşek Meali Edit

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Yusuf Ali (English) Edit

M. Pickthall (English) Edit

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.