Yenişehir Wiki
Advertisement
Yenişehir Wiki
80.582
pages


إِنَّ الَّذِينَ اشْتَرَوُاْ الْكُفْرَ بِالإِيمَانِ لَن يَضُرُّواْ اللّهَ شَيْئًا وَلهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ

İnnellezîneşteravul kufra bil îmâni len yedurrûllâhe şey’â(şey’en), ve lehum azâbun elîm(elîmun).

1. inne ellezîne : muhakkak ki onlar
2. eşteravu : satın aldılar
3. el kufra : küfür
4. bi el îmâni : îmân ile
5. len yadurrû allâhe : Allah'a asla zarar veremezler
6. şey'en : bir şey
7. ve lehum : ve onlar için vardır
8. azâbun elîmun : elîm azap, acı azap
Hak Dini Kuran Dili : Şüphesiz iman bedeline küfrü satın alanlar Allaha zerrece zarar verecek değiller ve onlar için elîm bir azab var
Diyanet İşleri : İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah’a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : İmanı satıp da küfrü alanlar, Allah'ı zararlandıramazlar, onlaradır elemli azap.
Adem Uğur : Şurası muhakkak ki, imanı verip inkârı alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elîm bir azap vardır.
Ahmed Hulusi : Hakikatlerine iman yerine, inkârı satın alanlara gelince, Allâh'a hiçbir zarar veremezler. Onlara feci yanış vardır.
Ahmet Tekin : İmanın yerine küfür belâsını satın alanlar, Allah’a asla hiçbir şekilde zarar veremezler. Onlara can yakıp inleten, müthiş azap vardır.
Ahmet Varol : İman karşılığında küfrü satın alanlar Allah'a bir zarar dokunduramazlar. Onlar için acıklı bir azap vardır.
Ali Bulaç : Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.
Ali Fikri Yavuz : İmana karşılık küfrü satın alanlar, Allah’a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azap vardır.
Bekir Sadak : Imani inkar edenler, kendilerine vermis oldugumuz muhletin sakin kendileri icin hayirli oldugunu sanmasinlar. Biz onlara ancak, gunahlari cogalsin diye muhlet veriyoruz. Kucultucu azab onlaradir.
Celal Yıldırım : Doğrusu küfrü imân karşılığında satın alanlar, elbette hiçbir şey ile Allah'a zarar veremezler. Onlar için çok acıklı bir azâb vardır..
Diyanet İşleri (eski) : İmanı inkar edenler, kendilerine vermiş olduğumuz mühletin sakın kendileri için hayırlı olduğunu sanmasınlar.
Diyanet Vakfi : Şurası muhakkak ki, imanı verip inkârı alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elîm bir azap vardır.
Edip Yüksel : İmanı bırakıp küfrü satın alanlar ALLAH'a hiçbir zarar veremezler ve onlar için acıklı bir azap var.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Şüphesiz iman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a hiçbir zarar veremeyeceklerdir ve onlar için elim bir azap vardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : İman karşılığında inkarı satın alanlar Allah'a hiç bir zarar veremezler. Onlar için acı bir azap vardır.
Fizilal-il Kuran : İman karşılığında kâfirliği satın alanlar Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onları acıklı bir azap bekliyor.
Gültekin Onan : Onlar, inanca / inanmaya karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Tanrı'ya hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.
Hasan Basri Çantay : İmânı bırakıb küfrü satın alan onlar, Allaha hiç bir şeyle zarar yapamazlar. Onlar için pek acıklı bir azâb vardır.
Hayrat Neşriyat : Şübhesiz ki îmâna karşılık küfrü satın alanlar, Allah’a aslâ hiçbir şeyle zarar veremezler! Hem onlar için (pek) elemli bir azab vardır.
İbni Kesir : İman karşılığı küfrü satın alanlar; Allah'a hiç bir şey ile zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azab vardır.
Muhammed Esed : İman karşılığında inkarı satın alanlar hiçbir surette Allah'a zarar veremezler, tersine onları şiddetli bir azap beklemektedir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Muhakkak o kimseler ki imân mukabilinde küfrü satın almışlardır. Elbette onlar Hak Teâlâ'ya bir şey ile zarar veremezler. Ve onlar için elîm bir azap vardır.
Ömer Öngüt : İman karşılığında küfrü satın alanlar, şüphesiz ki Allah'a hiçbir zarar veremezler. Onlar için elem verici bir azap vardır.
Şaban Piriş : İmana karşılık kafirliği satın alanlar, Allah’a hiç bir şekilde zarar veremezler. Onlara acı bir azap vardır.
Suat Yıldırım : İmana bedel inkârı tercih edenler Allah’ın dînine hiç bir zarar veremezler ve onlar için gayet acı bir azap vardır.
Süleyman Ateş : İman karşılığında inkârı satın alanlar, Allah'a hiçbir zarar vermezler. Onlar için acı bir azâb vardır.
Tefhim-ul Kuran : Onlar, imana karşılık küfrü satın alanlardır. Onlar, Allah'a hiç bir şeyle zarar veremezler. Onlar için acıklı bir azab vardır.
Ümit Şimşek : İmanlarını inkârla değiştirenler bununla Allah'a hiçbir zarar vermiş olmazlar. Onlar için acı bir azap vardır.
Yaşar Nuri Öztürk : İman karşılığında küfrü satın alanlar, Allah'a herhangi bir biçimde asla zarar veremezler. Korkunç bir azap vardır onlar için.
Advertisement