Yenişehir Wiki
Advertisement


اللّهُ لا إِلَهَ إِلاَّ هُوَ الْحَيُّ الْقَيُّومُ

Allâhu lâ ilâhe illâ huvel hayyul kayyûm(kayyûmu).

1. allâhu : Allah
2. lâ ilâhe : ilâh yoktur
3. (lâ ).....illâ : ...'den başka (yoktur)
4. huve : O
5. el hayyu : daima hayatta
6. el kayyûmu : ezelî ve ebedî olan, herşeyi yöneten (idare eden)
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o
Diyanet İşleri : Allah, kendisinden başka hiçbir ilâh bulunmayandır. Diridir, kayyumdur.
Abdulbaki Gölpınarlı : Öyle bir Allah'tır ki yoktur ondan başka tapacak; diridir, daimî olarak mahlûkatının işlerini tedbîr ve her şeyi tasarruf eder.
Adem Uğur : Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
Ahmed Hulusi : Allâh O; tanrı ve tanrısallık yoktur, sadece "HÛ" (HÛ ismi, hüviyet-i Zât'a işaret eden isimdir ki birçok yerde önce "HÛ" denerek hüviyet-i Zât'ın âlemlerden ve tüm mânâlarla kayıtlanmaktan berî olduğu vurgulanır, sonra O'nda açığa çıkan bir özelliğe işaret eden isim belirtilir, sözü edilen konuya bağlı olarak); Hayy'dır (hayatın kendisidir) ve Kayyum'dur (âlemler O'nunla vücud bulur ve devam eder).
Ahmet Tekin : O Allah’tır, Allah. Hak ilâh yalnızca O’dur. Ebedî hayat ile diri, ölümlü olmaktan uzaktır. Varlık âlemini ayakta tutan ve düzenini elinde bulunduran O’dur.
Ahmet Varol : Allah, kendinden başka ilah olmayan (ilah)dır. O, sürekli diridir ve yaratıklarını sürekli koruyup gözetendir.
Ali Bulaç : Allah... O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kâimdir.
Ali Fikri Yavuz : Allah O Allah’dır ki, kendinden başka hiç bir ilâh yoktur! Ezelî ve ebedî hayat ile bakîdir, zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup bütün varlıklar onunla kâimdir.
Bekir Sadak : Allah, Ondan baska tanri olmayan, diri, her an yaratiklarini gozetip durandir.
Celal Yıldırım : Allah (Bir'dir), O'ndan başka ilâh yoktur. O hep diridir, kudretiyle (varlık âlemini) tutup duran, gözetip koruyandır O..
Diyanet İşleri (eski) : Allah, Ondan başka tanrı olmayan, diri, her an yaratıklarını gözetip durandır.
Diyanet Vakfi : Hayy ve kayyûm olan Allah'tan başka ilâh yoktur.
Edip Yüksel : ALLAH: O'ndan başka tanrı yoktur; Diridir, Gözetendir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Allah, başka Tanrı yok ancak o, hayy o, kayyum o
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Allah'tan başka tanrı yoktur. Sonsuz hayat sahibi, bütün varlıkları ayakta tutan ve gözeten odur.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Allah, kendisinden başka tanrı olmayan, hayy ve kayyûmdur.
Fizilal-il Kuran : O, kendinden başka bir ilâh bulunmayan, diri ve yarattıklarını gözetip yöneten Allah'tır.
Gültekin Onan : Tanrı... O'ndan başka tanrı yoktur. Diridir, kaimdir.
Hasan Basri Çantay : Allah o Allahdır ki kendinden başka hiç bir Tanrı yokdur, (O, zatî, ezelî ve ebedî haayat ile) diri (ve baakıy) dir. Zâtiyle, kemâliyle kaaimdir. (Yaratdıklarının her an tedbir-ü hıfzında yegâne haakimdir,her şey onunla kaaimdir).
Hayrat Neşriyat : Allah ki, O’ndan başka ilâh yoktur. (O,) Hayy (ezelî ve ebedî hayat sâhibi olan)dır, Kayyûm (bütün mevcûdât kendisiyle kaim olan)dır.
İbni Kesir : Allah, O'ndan başka hiç bir İlah yoktur. Hayy ve Kayyum'dur.
Muhammed Esed : ALLAH, Kendisinden başka ilah olmayan, sonsuza kadar diri, hayatın ve varlığın kaynağı ve dayanağı olan, her şeyi hükmüne, iradesine bağlı kılan yaratıcı!
Ömer Nasuhi Bilmen : Allah Teâlâ ki, O'ndan başka mabûd yoktur, hayy ve kayyum olan O'dur.
Ömer Öngüt : Allah O Allah'tır ki, kendinden başka hiçbir ilâh yoktur. O Hayy ve Kayyum'dur. (Ezelî ve ebedî hayat ile bâkidir. Zât ve kemâl sıfatları ile her şeye hâkim olup, bütün varlıklar O'nunla kâimdir).
Şaban Piriş : Allah, kendisinden başka ilah yoktur. Hayat sahibidir. gözeticidir.
Suat Yıldırım : Allah o İlâhtır ki Kendinden başka tanrı yoktur. Hay O’dur, kayyûm O’dur.
Süleyman Ateş : Allâh ki, O'ndan başka tanrı yoktur, dâimâ diri ve (yaratıklarını) koruyup yöneticidir.
Tefhim-ul Kuran : Allah; O'ndan başka ilah yoktur. Diridir, kaimdir.
Ümit Şimşek : Allah ki, Ondan başka tanrı yoktur. O Hayydır Kayyûmdur.
Yaşar Nuri Öztürk : Allah... İlâh yok O'ndan başka... Hayy'dır O, Kayyûm'dur.
Advertisement