FANDOMالْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَلاَ تَكُن مِّن الْمُمْتَرِينَ

El hakku min rabbike fe lâ tekun minel mumterîn(mumterîne).

1. el hakku : hak, gerçek
2. min rabbi-ke : senin Rabb'inden
3. fe lâ tekun : öyleyse sen olma
4. min el mumterîne : şüphe edenlerden
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu hak senin rabbından, binaenaleyh şüphe edenlerden olma
Diyanet İşleri : Hak Rabbindendir. O hâlde, sakın şüphe edenlerden olma.
Abdulbaki Gölpınarlı : Gerçek, Rabbindendir, şüphe edenlerden olma artık.
Adem Uğur : Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma.
Ahmed Hulusi : Bu, Rabbinden hakikattir; bu yüzden, şüphe edenlerden olma!
Ahmet Tekin : Bu Kur’ân Rabbinden sana vahyedilen hak bir kitaptır. O halde, sakın şüphe edenlerden olma.
Ahmet Varol : Gerçek Rabbin tarafından gelendir. Artık sakın tereddüde düşenlerden olma.
Ali Bulaç : Gerçek, Rabbinden (gelen)dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Ali Fikri Yavuz : Îsa hakkında sana verilen haber gerçektir. Artık şüphecilerden olma.
Bekir Sadak : Gercek Rabb'indendir, o halde suphelenenlerden olma.
Celal Yıldırım : Bu (konudaki) hak söz Rabbinden (geleni)dir. Artık şüphe edenlerden olma.
Diyanet İşleri (eski) : Gerçek Rabb'indendir, o halde şüphelenenlerden olma.
Diyanet Vakfi : Gerçek, Rabbinden gelendir. Öyle ise şüphecilerden olma.
Edip Yüksel : Bu, Rabbinden gelen gerçektir; kuşkulananlardan olma.
Elmalılı Hamdi Yazır : Bu hak senin rabbından, binaenaleyh şüphe edenlerden olma
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Bu gerçek senin Rabbindendir; bunun için şüphe edenlerden olma!
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Bu hak (gerçek) senin rabbindendir, o halde şüphecilerden olma.
Fizilal-il Kuran : Bu anlattıklarımız Rabbinden gelen gerçektir. Sakın kuşkuya kapılanlardan olma.
Gültekin Onan : Gerçek, rabbinden (gelen) dir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Hasan Basri Çantay : (Bu) Hak (ve hakıykat) Rabbinden (gelen bir gerçek) dir. öyle ise şübhecilerden olma.
Hayrat Neşriyat : Bu hak (gerçek haber), Rabbinden (gelen)dir; öyle ise şübhe edenlerden olma!
İbni Kesir : Hak, Rabbındandır. Öyleyse şüphecilerden olma.
Muhammed Esed : (Bu), Rabbinden bir hakikat(tir); öyleyse, şüphecilerden olma!
Ömer Nasuhi Bilmen : Hak Rabbindendir, artık şüphe edenlerden olma.
Ömer Öngüt : Hak Rabbinden gelendir. Öyleyse şüphecilerden olma!
Şaban Piriş : Gerçek Rabbin'dendir. O halde şüphe edenlerden olma!
Suat Yıldırım : Hakikat, Rabbinin tarafından gelir. Bunda hiçbir tereddüdün olmasın!
Süleyman Ateş : (Bu,) Rabbinden gelen gerçektir. Öyle ise kuşkulananlardan olma.
Tefhim-ul Kuran : Gerçek, Rabbindendir. Öyleyse kuşkuya kapılanlardan olma.
Ümit Şimşek : Bu, Rabbinden sana gelen hakkın tâ kendisidir; sakın şüpheye düşme.
Yaşar Nuri Öztürk : Hak, Rabbindendir. O halde, kuşku duyanlardan olma.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.