Yenişehir Wiki
Advertisement


يَخْتَصُّ بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاء وَاللّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ

Yahtassu bi rahmetihî men yeşâ’(yeşâu), vallâhu zul fadlil azîm(azîmi).

1. yahtassu : tahsis eder
2. bi rahmeti-hî : rahmetini
3. men yeşâu : dilediği kimse, dilediğine
4. ve allâhu : ve Allah
5. zû el fadli : fazl sahibi
6. el azîmi : büyük


Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir
Diyanet İşleri : O, rahmetini dilediğine has kılar. Allah, büyük lütuf sahibidir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Dilediğini rahmetiyle tahsis eder ve Allah, büyük bir lütuf ve ihsân sahibidir.
Adem Uğur : Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Ahmed Hulusi : Rahmetini (dilediğinden) dilediğine has kılar! Allâh Aziym fazl sahibidir.
Ahmet Tekin : Allah rahmetini, peygamberliği ve lütfunu, sünnetine, düzeninin yasalarına uygun olarak, iradesinin tecellisine tâbi, akıllı ve sorumlu kimselere verir, tahsis eder. Allah büyük lütuf ve ihsan sahibidir.
Ahmet Varol : Rahmetini dilediğine özel kılar. Allah büyük lütuf sahibidir.
Ali Bulaç : O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl)' sahibidir.
Ali Fikri Yavuz : Allah dilediği kimseye rahmetiyle imtiyaz verir (Peygamberlik veya İslâm dinini bahşeder). Allah çok büyük ihsan sahibidir.
Bekir Sadak : «ahmetini diledigine tahsis eder, Allah buyuk, bol nimet sahibidir".
Celal Yıldırım : O, rahmetini dilediğine has kılar, (hakkı, nakdini dilediğine lâyık görür). Allah çok büyük iyilik, nîmet ve yardım sahibidir.
Diyanet İşleri (eski) : 'Rahmetini dilediğine tahsis eder, Allah büyük, bol nimet sahibidir'.
Diyanet Vakfi : Rahmetini dilediğine ayırır. Allah üstün lütuf sahibidir.
Edip Yüksel : Rahmetini dilediğine özgü kılar. ALLAH Büyük Lütuf Sahibidir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Rahmetiyle imtiyazı dilediğine bahşeder, daha Allah çok büyük fazıl sahibidir
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rahmeti ile dilediğine ayrıcalık verir, Allah çok büyük nimet sahibidir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük lütuf ve kerem sahibidir.
Fizilal-il Kuran : O rahmetini dilediğinin tekeline verir. Hiç kuşkusuz Allah'ın lütfu büyüktür.
Gültekin Onan : O, kime dilerse rahmetini tahsis eder, Tanrı büyük 'lutuf ve ihsan' (fazl) sahibidir.
Hasan Basri Çantay : O, kime dilerse rahmetiyle ona imtiyaz verir. Allah en büyük fazl-ü inayet saahibidir.
Hayrat Neşriyat : Rahmetini dilediğine tahsîs eder. Çünki Allah, pek büyük ihsan sâhibidir.
İbni Kesir : Dilediğine rahmetini tahsis eder. Allah, en büyük lütuf sahibidir.
Muhammed Esed : dilediğine rahmetini bağışlar; ve Allah, lütfunda sınırsızdır."
Ömer Nasuhi Bilmen : Dilediğini rahmetiyle mümtaz kılar. Ve Allah Teâlâ pek büyük fazl sahibidir.
Ömer Öngüt : Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah büyük lütuf ve kerem sahibidir.
Şaban Piriş : Rahmetini dilediğine tahsis eder. Allah, büyük nimet sahibidir.
Suat Yıldırım : Rahmetini, nübüvvetini dilediği kuluna has kılar. Allah büyük lütuf ve inâyet sahibidir."
Süleyman Ateş : Rahmetini dilediğine has kılar. Allâh, büyük lutuf ve ikram sâhibidir.
Tefhim-ul Kuran : O, kime dilerse rahmetini tahsis eder. Allah büyük 'lutuf ve ihsan (fazl) ' sahibidir.
Ümit Şimşek : O, dilediğini rahmetiyle seçkin kılar. Çünkü Allah pek büyük lütuf sahibidir.
Yaşar Nuri Öztürk : Rahmetini dilediğine özgüler. Allah, büyük lütfun sahibidir.
Advertisement