FANDOM


Ve yevme tekûmus sâatu yublisul mucrimûn(mucrimûne).


1. ve yevme : ve o gün
2. tekûmu : olur, vuku bulur
3. es sâatu : o saat (kıyâmetin kopma vakti)
4. yublisu : ümidi keserler
5. el mucrimûne : suçlular, günahkârlar
Diyanet İşleri : Kıyametin kopacağı günde, suçlular hayal kırıklığı içinde ümitsizliğe düşeceklerdir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve kıyâmetin koptuğu gün, suçlular, rahmetten meyûs olurlar.
Adem Uğur : Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar (ümitsizlik içinde) susacaklardır.
Ahmed Hulusi : O zamanın gerçekleştiği süreçte, suçlular (şirk ehli) ümitlerini kesip susarlar.
Ahmet Tekin : Kıyametin kopacağı ânın gerçekleşeceği gün, İslâm’a planlı cephe alarak, müslümanlığı, müslüman nesilleri yozlaştırma, yok etme suçu işleyen güç ve iktidar sahibi âsiler, suçlular, günahkârlar, ümitsizlik içinde susacaklar.
Ahmet Varol : Kıyametin koptuğu gün suçlular umutsuz kalırlar.
Ali Bulaç : Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılırlar.
Ali Fikri Yavuz : Kıyamet koptuğu gün, günahkârlar (hayretler içinde) ümidlerini kesib susarlar.
Bekir Sadak : Kiyamet koptugu gun suclular umutsuz kaliverirler.
Celal Yıldırım : Kıyamet saati gelip çattığı gün suçlu günahkârlar umutsuz olurlar.
Diyanet İşleri (eski) : Kıyamet koptuğu gün suçlular umutsuz kalıverirler.
Diyanet Vakfi : Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar (ümitsizlik içinde) susacaklardır.
Edip Yüksel : Saatin gerçekleştiği gün suçlular şoke olurlar.
Elmalılı Hamdi Yazır : O saat çattığı gün mücrimler her ümidi keserler
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : O kıyamet çattığı gün, suçlular bütün ümitlerini kaybederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kıyamet saatinin gelip çattığı gün suçlular, her ümidi keserler.
Fizilal-il Kuran : Kıyamet kopacağı gün suçlular ümitsizlik içinde susarlar.
Gültekin Onan : Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkarlar umutsuzca yıkılırlar.
Hasan Basri Çantay : Kıyametin kopacağı gün günahkârlar (huccetden ümîdlerini keserek) susacak (lar) dır.
Hayrat Neşriyat : Kıyâmetin kopacağı gün, günahkârlar (ümidsizlik içinde) susar.
İbni Kesir : Kıyametin kopacağı gün, suçlular susacaklardır.
Muhammed Esed : Ve Son Saat gelip çattığında günaha saplanmış olanlar hayal kırıklığına uğrayacaklardır:
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve o gün ki, Kıyamet kopar, günahkârlar susup duracaklardır.
Ömer Öngüt : O saat başladığı (kıyamet koptuğu) gün, günahkârlar (korku ve ümitsizlik) içinde susup kalırlar.
Şaban Piriş : Kıyametin koptuğu gün, suçlular susup kalacaklardır.
Suat Yıldırım : Kıyamet koptuğu gün, o suçlu kâfirler ümitlerini tamamen kesip susarlar.
Süleyman Ateş : (Duruşma) Sâat(i) başladığı gün, suçlular (umutsuzluk içinde) susarlar.
Tefhim-ul Kuran : Kıyamet saatinin kopacağı gün, suçlu günahkârlar umutsuzca yıkılırlar.
Ümit Şimşek : Kıyametin koptuğu gün mücrimlerin hiçbir ümidi kalmaz.
Yaşar Nuri Öztürk : Kıyametin kopacağı gün, günahkârlar sus pus olacaklardır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.