أَوَلَمْ يَتَفَكَّرُوا فِي أَنفُسِهِمْ مَا خَلَقَ اللَّهُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَأَجَلٍ مُّسَمًّى وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ بِلِقَاء رَبِّهِمْ لَكَافِرُونَ

E ve lem yetefekkerû fî enfusihim, mâ halakallâhus semâvâti vel arda ve mâ beynehumâ illâ bil hakkı ve ecelin musemmâ(musemmen) ve inne kesîran minen nâsi bi likâi rabbihim le kâfirûn(kâfirûne).


1. e ve lem yetefekkerû : ve tefekkür etmiyorlar mı, düşünmüyorlar mı
2. fî enfusi-him : kendi nefsleri hakkında
3. mâ halaka : yaratmadı
4. allâhu : Allah
5. es semâvâti : semalar, gökler
6. ve el arda : ve arz, yeryüzü, yer
7. ve mâ : ve şeyler
8. beyne-humâ : ikisinin arasında
9. illâ : den başka
10. bi el hakkı : hak ile
11. ve ecelin : ve ecel, zaman, süre
12. musemmen : isimlendirilmiş, belirlenmiş
13. ve inne : ve muhakkak
14. kesîran : çok
15. min en nâsi : insanlardan
16. bi likâi : mülâki olmayı, Allah'a ulaşmayı
17. rabbi-him : onların Rab'leri
18. le : elbette, mutlaka, kesin olarak
19. kâfirûne : inkâr edenler


Diyanet İşleri : Onlar, kendi nefisleri(nin yaratılış incelikleri) hakkında hiç düşünmediler mi? Hem Allah, gökler ile yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ve hikmete uygun olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Şüphesiz insanların birçoğu Rablerine kavuşacaklarını inkâr ediyorlar.
Abdulbaki Gölpınarlı : Hiç olmazsa kendi kendilerine bir düşünmezler mi ki Allah, gökleri ve yeryüzünü ve ikisinin arasındakileri gerçek olarak ve mukadder bir zamân için yaratmıştır ve şüphe yok ki insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkâr ederler elbet.
Adem Uğur : Kendi kendilerine, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler.
Ahmed Hulusi : Nefslerindekini (hakikatlerini) hiç tefekkür etmediler mi? Allâh, semâları, arzı ve ikisi arasında olan şeyleri sadece Hak olarak; belli bir ömür süreciyle yarattı! Şüphesiz ki insanlardan çoğu Rablerine ereceklerini inkâr edenlerdir.
Ahmet Tekin : Kendi kendilerine, Allah’ın gökleri, yeri ve ikisinin arasındaki varlıkları ve imkânları ancak, haklı bir gerekçe ile, hikmete dayalı, hesaplı bir düzen içinde ve belirli bir süre için yaratmasının sebeplerini hiç düşünmüyorlar mı? İncelemiyorlar mı? İnsanların bir çoğu Rablerinin huzurunda hesaba çekilmeyi, mükâfat ve cezayı gerçekten inkâr etmektedirler.
Ahmet Varol : Kendi nefisleri üzerinde düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve bunların arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süre ile yaratmıştır. Gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkar etmektedirler.
Ali Bulaç : Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre (ecel) olarak yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ediyorlar.
Ali Fikri Yavuz : Onlar, kendi aralarında düşünmediler mi ki, Allah göklerle yeri ve aralarındakileri, ancak hakkı yerleştirmek için ve muayyen bir vakit için yarattı, (bu vakit son bulunca, o varlıklar da yok olacaktır). Bununla beraber, gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ederler.
Bekir Sadak : Kendi kendilerine, Allah'in gokleri, yeri ve ikisinin arasinda bulunanlari, gercek olarak ve belirli bir sure icin yarattigini dusunmezler mi? Dogrusu insanlarin cogu, Rablerine kavusacaklarini inkar ederler.
Celal Yıldırım : Kendi kendilerine düşünmediler mi ki, Allah gökleri, yeri ve ikisi arasında bulunanları ancak hakk ile ve (kendi katında) belirlenmiş bir süreye kadar (takdîr edip) yaratmıştır. (Ne yazık ki) insanların çoğu Rablarına kavuşmayı inkâr ederler.
Diyanet İşleri (eski) : Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkar ederler.
Diyanet Vakfi : Kendi kendilerine, Allah'ın, gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak olarak ve muayyen bir süre için yarattığını hiç düşünmediler mi? İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler.
Edip Yüksel : Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki ALLAH gökleri, yeri ve aralarındakileri bir amaç için ve belli bir süre için yaratmıştır. Buna rağmen, insanların çoğunluğu Rab'leriyle karşılaşmayı inkar etmektedirler.
Elmalılı Hamdi Yazır : Nefislerinde bir düşünmediler de mi? Allah o Gökleri ve Yeri ve ikisinin arasındakileri başka değil, ancak hak sebeb ve müsemmâ bir ecel ile halk buyurmuştur, bununla beraber doğrusu insanlardan bir çoğu rablarının likasına kâfirdirler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Vicdanlarında bir düşünmediler mi? Allah gökleri ve yeri ve ikisi arasındaki şeyleri gerçeğe uygun ve belirli bir süre için yaratmıştır. Bununla beraber insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre için yaratmıştır? Gerçekten insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Fizilal-il Kuran : Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi ki, Allah göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak ile, belirlenmiş bir süre ile yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rabb'lerine kavuşmayı inkâr ederler.
Gültekin Onan : Kendi nefsleri konusunda düşünmüyorlar mı (yetefekkeru)? Tanrı, gökleri yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ve ecel ile yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu rablerine kavuşmaya küfrediyorlar.
Hasan Basri Çantay : Nefisleri hakkında (olsun) iyiden iyi düşünmediler mi? Allah o gökleri, o yeri ve ikisinin arasında bulunan şeyleri hakk (ın ikaamesine) ve muayyen bir va'de (nin inkızaasına) sebeb olmakdan başka (bir hikmetle) yaratmamışdır. Hakıykat, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı cidden inkâr edicilerdir.
Hayrat Neşriyat : (Onlar) Allah’ın, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunanları, ancak hak ile (yerli yerinde) ve belirli bir ecel ile yarattığını, kendi nefislerinde hiç düşünmediler mi? Şübhesiz ki insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr eden kimselerdir.
İbni Kesir : Kendi nefisleri hakkında düşünmezler mi? Ki Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu Rabblarına kavuşmayı inkar ederler.
Muhammed Esed : Onlar kendi içlerinde bir muhasebe yapmayı hiç bilmezler mi? Allah, gökleri ve yeri ve ikisi arasında bulunan her şeyi (deruni) bir anlamdan ve (kendi belirlediği) bir zaman sınırından yoksun yaratmış olamaz: fakat, çoğu kimse, sonunda Rablerine kavuşacaklarını hala inatla reddeder!
Ömer Nasuhi Bilmen : Nefisleri hakkında tefekkürde bulunmadılar mı? Allah gökleri ve yeri ve bunların aralarındakilerini yaratmadı, ancak hak ile ve muayyen bir vakit için yaratmıştır. Ve şüphe yok ki, insanlardan birçokları Rablerine kavuşmayı elbette münkirdirler.
Ömer Öngüt : Onlar kendi içlerinde hiç düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Şaban Piriş : Kendi kendilerine hiç düşünmüyorlar mı? Allah gökleri, yeri ve aralarındaki şeyleri ancak hak ile ve belirli bir süre için yaratmıştır. İnsanların çoğu, Rabb’lerinin huzuruna çıkacaklarını inkar ederler
Suat Yıldırım : Onlar azıcık olsun kendi başlarına kalıp düşünmediler mi ki: Allah gökleri, yeri ve ikisinin arasında olan bütün varlıkları gerçek bir gaye ile, belirli bir vâdeye kadar yaratmıştır. Ama insanların birçoğu, Rab’lerinin huzuruna çıkacaklarını inkâr ediyorlar.
Süleyman Ateş : Kendi içlerinde hiç düşünmediler mi ki Allâh, göklerde, yerde ve bu ikisi arasında bulunan her şeyi ancak hak olarak ve belirtilmiş bir süre ile yaratmıştır? İnsanlardan çoğu, Rabblerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Tefhim-ul Kuran : Kendi nefisleri konusunda düşünmüyorlar mı? Allah, gökleri, yeri ve bu ikisi arasında olanları ancak hak ile ve belirlenmiş bir süre (ecel) olarak yaratmıştır. Gerçekten, insanlardan çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Ümit Şimşek : Onlar kendi üzerlerinde hiç düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve ikisi arasındakileri ancak hak ile ve belirlenmiş bir ecel ile yaratmıştır. Fakat insanların birçoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ediyor.
Yaşar Nuri Öztürk : Kendi benliklerinin içinde olup bitenleri de mi düşünmediler! Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri ancak hak üzere ve belirlenmiş bir süreye bağlı olarak yaratmıştır. Şu da bir gerçek ki, insanlardan çokları Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr ediyorlar.
Bu ayet bir hidayet ayetidir, aşağıdaki meallerde ayetin sadece hidayet ile ilgili bölümü yer alıyor olabilir, dikkatinize sunarız.
Abdullah Aydın : Onlar kendileri hakkında (nasıl yaratıldıkları hususunda) iyi düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve aralarındakileri, ancak hakkı yerleştirmek ve belirli bir vakit için yarattı. (Bununla beraber) gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ederler.
Ahmet Davudoğlu : Kendi aralarında bir düşünmediler mi? Allah, göklerle yeri ve arasındaki şeyleri ancak hak ile muayyen bir vakitle yaratmıştır. Bununla beraber, gerçekten insanlardan birçoğu rablerine kavuşacaklarını inkâr ederler.
Ali Arslan : Gerçekten insanlardan çoğu (öldükten sonra dirilerek) rablerine kavuşacaklarını inkâr ederler.
Arif Pamuk : Kendi kendilerine, Allah'ın gökleri, yeri ve ikisinin arasında bulunanları, gerçek olarak ve belirli bir süre için yarattığını düşünmezler mi? Doğrusu insanların çoğu, Rabblerine kavuşacaklarını inkar ederler.
Ayntabî Mehmet Efendi : Onlar, kendi kendilerine olsun düşünmezler mi ki, Allah Teâlâ gökleri ve yeri ve ikisinin arasında bulunan her şeyi ancak hak ile ve muayyen bir müddetle yaratmıştır. Muhakkak ki çoğu insanlar, Rablerine kavuşmayı münkirdirler.
Bahaeddin Sağlam : Fakat insanların çoğu, Rableri olan Allah ile buluşmayı inkâr ediyorlar.
Diyanet Vakfı (1993) : İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler.
Hasan Tahsin Feyizli : Doğrusu insanlardan çoğu (beyinsizlikten) Rabb'lerine kavuşmayı hakikaten inkâr etmektedirler.
Hüseyin Atay, Yaşar Kutluay : Doğrusu insanların çoğu, Rablerine kavuşacaklarını inkâr ederler.
Hüseyin Kaleli : “Kendileri hakkında da düşünmediler mi? Allâh, göklerle yeri hak ve belirtilen bir ecel olaraktan başka yaratmamıştır. Şüphesiz insanların çoğu da, Rableri ile karşılaşmayı gerçekten inkâr edenlerdir.”
İsmail Mutlu, Şaban Döğen : Onlar kendi üzerlerindeki İlahi sanat mucizelerini hic düşünmezler mi? Gökleri yerleri ve ikisinin arasındakileri Allah ancak hak ve hikmetle ve tayin edilmiş bir vakte kadar devam etmek üzere yaratmıştır. Fakat insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşmayı inkar ederler.
Mustafa İslamoğlu : Şimdi onlar kendi iç dünyalarında hiç muhasebe yapmazlar mı? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasındakileri asla bir amaç ve anlamdan, dahası sınırlı bir ömürden yoksun olarak yaratmamıştır. Ne var ki insanlardan bir çoğu Rablerine kavuşacaklarını inatla inkâr etmektedirler.
Nedim Yılmaz : Kendi kendilerine hiç düşünmediler mi? Allah gökleri, yeri ve bu ikisi arasında bulunanları sadece hak olarak ve belirli bir süre için yaratmıştır. Doğrusu insanlardan birçoğu Rableriyle karşılaşacaklarını inkâr etmektedirler.
Ömer Rıza Doğrul : Onlar, için için Allah'ın gökleri, yeri ancak hak ile muayyen bir va’de için yarattığını düşünürler mi? Muhakkak ki insanların çoğu Rablerine kavuşacaklarını inkâr ediyorlar.
Talat Koçyiğit : Nitekim insanların çoğu Rablarına kavuşmayı inkâr etmektedirler.
Ziya Kazıcı, Necip Taylan : Bununla beraber gerçekten insanların çoğu Rablerine kavuşmayı inkâr ederler.
Bir Heyet : İnsanların birçoğu, Rablerine kavuşmayı gerçekten inkâr etmektedirler.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.