FANDOMوَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

Vettebi’ mâ yûhâ ileyke min rabbik(rabbike), innallâhe kâne bimâ ta’melûne habîrâ(habîren).


1. vettebi' : ve tâbî ol
2. : şeye
3. yûhâ : vahyedilir
4. ileyke : sana
5. min rabbi-ke : senin Rabbinden
6. inne allâhe : muhakkak ki Allah
7. kâne : oldu, dır
8. bi mâ : şeyleri
9. ta'melûne : siz yapıyorsunuz
10. habîren : haberdar


Diyanet İşleri : Rabbinden sana vahyolunana uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır.
Abdulbaki Gölpınarlı : Ve Rabbinden ne vahyedildiyse ona uy; şüphe yok ki Allah, ne yapıyorsanız hepsinden de haberdardır.
Adem Uğur : Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Ahmed Hulusi : Rabbinden sana vahyolunana tâbi ol. . . Muhakkak ki Allâh, yaptıklarınızı (yaratan olarak) Habiyr'dir.
Ahmet Tekin : Rabbinden sana vahyedilene, Kurân’a uy, Kur’ân’ı uygula. Allah işlediğiniz gizli-açık bütün amellerden haberdardır.
Ahmet Varol : Sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Ali Bulaç : Sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdârdır.
Ali Fikri Yavuz : Rabbinden sana ne vahy olunuyorsa ona uy. Muhakkak ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdar bulunuyor.
Bekir Sadak : Sana Rabbinden vahyolunana uy; suphesiz Allah, yaptiklarinizdan haberdardir.
Celal Yıldırım : Rabbından sana vahyolunana uy! Şüphesiz ki Allah, yaptıklarınızdan haberlidir.
Diyanet İşleri (eski) : Sana Rabbinden vahyolunana uy; şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Diyanet Vakfi : Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Edip Yüksel : Rabbinden sana vahyedilene uy. ALLAH yaptığınız her şeyden haber almaktadır.
Elmalılı Hamdi Yazır : Ve rabbından sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki Allah ne yaparsanız habîr bulunuyor
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Rabbinden sana ne vahyolunuyorsa onun ardınca git, muhakkak ki, Allah ne yapıyorsanız haberdardır.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Rabbinden sana ne vahyediliyorsa onun ardınca git. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız haberdardır.
Fizilal-il Kuran : Sana Rabbin tarafından vahyedilen kitaba uy; şüphesiz Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Gültekin Onan : Sana rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Tanrı, yaptıklarınızdan haberdardır.
Hasan Basri Çantay : Sana Rabbinden ne vahy olunuyorsa ona uy. Muhakkak ki Allah ne yaparsanız hakkıyle haberdârdır.
Hayrat Neşriyat : Ve Rabbinden sana vahyedilene tâbi' ol! Şübhesiz ki Allah, ne yaparsanız hakkıyla haberdardır.
İbni Kesir : Rabbından sana vahyolunana uy. Muhakkak ki Allah; yaptıklarınızdan haberdar olandır.
Muhammed Esed : (Yalnız) Rabbinden sana vahiy yoluyla gelene uy, çünkü (ey insanlar,) Allah yaptığınız her şeyden tam haberdardır.
Ömer Nasuhi Bilmen : Ve sana Rabbinden vahyolunana tâbi ol! Muhakkak ki Allah ne yapar olduğunuzdan haberdardır.
Ömer Öngüt : Rabbinden sana vahyedilene uy! Şüphesiz ki Allah bütün yaptıklarınızdan haberdardır.
Şaban Piriş : Rabbinden sana vahyolunana uy! Çünkü Allah, yaptıklarınızdan haberdardır.
Suat Yıldırım : Rabbinden sana vahyolunan buyruklara uy! Allah ne yapıyorsanız onların hepsinden haberdardır.
Süleyman Ateş : Rabbinden sana vahyedilene uy; muhakkak ki Allâh yaptıklarınızı haber almaktadır.
Tefhim-ul Kuran : Ve sana Rabbinden vahyedilene uy. Şüphesiz Allah, yapmakta olduklarınızı haber alandır.
Ümit Şimşek : Rabbinden sana vahyedilene uy. Şüphesiz ki Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
Yaşar Nuri Öztürk : Rabbinden sana vahyedilene uy! Allah, yapmakta olduklarınızdan en iyi biçimde haberdardır.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.