FANDOMإِن تُبْدُوا شَيْئًا أَوْ تُخْفُوهُ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا

İn tubdû şey’en ev tuhfûhu fe innallâhe kâne bi kulli şey’in alîmâ.


1. in : eğer, olsa
2. tubdû : açıklarsınız
3. şey'en : bir şey
4. ev : veya
5. tuhfû-hu : onu gizlersiniz
6. fe : artık, oysa
7. innallâhe : muhakkak Allah
8. kâne : oldu, dır
9. bi kulli şey'in : herşeyi
10. alîmen : en iyi bilen


Diyanet İşleri : Siz bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, biliniz ki Allah her şeyi hakkıyla bilendir.
Abdulbaki Gölpınarlı : Birşeyi açığa vursanız da, gizleseniz de hiç şüphe yok ki Allah, her şeyi bilir.
Adem Uğur : Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.
Ahmed Hulusi : Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de, Allâh kesinlikle her şeyi (yaratanı olarak) Aliym'dir.
Ahmet Tekin : Peygamberi üzen, inciten şeyleri açıktan yapsanız da, içinizde gizleseniz de, şüphe yok ki, Allah bunlara göre sizi cezalandıracaktır. Her şey, Allah’ın ilmi, iradesi, planı dâhilindedir.
Ahmet Varol : Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.
Ali Bulaç : Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Allah, her şeyi bilici olandır.
Ali Fikri Yavuz : Bir şeyi açıklasanız da, veya gizleseniz de (fark etmez), muhakkak ki Allah her şeyi biliyor.
Bekir Sadak : Bir seyi aciklasaniz de gizleseniz de Allah suphesiz hepsini bilir.
Celal Yıldırım : Bir şeyi açıklar veya gizlerseniz, (bilin ki) Allah her şeyi bilendir.
Diyanet İşleri (eski) : Bir şeyi açıklasanız de gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.
Diyanet Vakfi : Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de şüphe yok ki Allah, her şeyi gayet iyi bilmektedir.
Edip Yüksel : Bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de ALLAH her şeyi iyi bilir.
Elmalılı Hamdi Yazır : Eğer bir şey açıklar veya gizlerseniz şübhe yok ki Allah her şeye alîm bulunuyor
Elmalılı (sadeleştirilmiş) : Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki, Allah herşeyi bilir.
Elmalılı (sadeleştirilmiş - 2) : Siz bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de şüphe yok ki Allah her şeyi bilmektedir.
Fizilal-il Kuran : Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah şüphesiz hepsini bilir.
Gültekin Onan : Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; şüphesiz Tanrı, her şeyi bilici olandır.
Hasan Basri Çantay : Eğer bir şey'i açıklar veya onu gizlerseniz şüphe yok ki Allah her şey'i hakkıyle bilicidir.
Hayrat Neşriyat : Eğer bir şeyi açıklasanız da o nu gizleseniz de (fark etmez); hiç şüb hesiz ki Allah, herşeyi hak kıyla bilendir.
İbni Kesir : Bir şeyi açıklasanız da, gizleseniz de muhakkak ki Allah; her şeyi bilendir.
Muhammed Esed : Bir şeyi açıktan da, gizli de yapsanız, (unutmayın ki,) Allah her şeyi hakkıyla bilir.
Ömer Nasuhi Bilmen : Eğer birşeyi açıklar veya onu saklar iseniz, şüphe yok ki Allah, herşeyi bihakkın bilici bulunmaktadır.
Ömer Öngüt : Bir şeyi açıklasanız da gizleseniz de muhakkak ki Allah her şeyi bilendir.
Şaban Piriş : Bir şeyi açığa vursanız da gizleseniz de şüphesiz Allah, herşeyi bilir.
Suat Yıldırım : Herhangi bir şeyi açığa vursanız da, gizleseniz de bilin ki Allah her şeyi pek iyi bilir.
Süleyman Ateş : Bir şeyi açığa vursanız da, yahut onu gizleseniz de (fark etmez), Allâh her şeyi gâyet iyi bilmektedir.
Tefhim-ul Kuran : Bir şeyi açığa vursanız da, saklı tutsanız da; hiç şüphe yok Allah, her şeyi bilici olandır.
Ümit Şimşek : Siz birşeyi ister açığa vurun, ister gizleyin; muhakkak ki Allah herşeyi bilir.
Yaşar Nuri Öztürk : Siz birşeyi açıklasanız da gizleseniz de Allah bunların tümünü bilmektedir.
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.