FANDOM


36/1 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/3Arapça harfli ayet metni Edit

وَالْقُرْآنِ الْحَكِيمِ


Latin harflerine transcriptli metin Edit

Vel kur'anil hakiym

Kelime anlamlı meal Edit

1-Vel Kuranil azim:Hikmetli Kurana yemin olsun.

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Andolsun, beyanında hikmet, hükmünde metanet olan Kur'ân'a.

Ali Bulaç Meali Edit

Andolsun hikmetli Kur'an'a

Ahmet Varol Meali Edit

Hikmetli Kur'an'a yemin olsun ki,


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

(2-4) (Ey Muhammed!) Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki, sen elbette dosdoğru bir yol üzere (peygamber) gönderilenlerdensin.

Diyanet Vakfı Meali Edit

Hikmet dolu Kur'an hakkı için,

Edip Yüksel Meali Edit

 Bilge Kuran'a and olsun


Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Hikmetli Ku'ran'ın hakkı için!

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Hikmetli Kur'anın hakkı için

Ömer Nasuhi Bilmen Edit

(2-3) Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim. Şüphe yok ki, sen, elbette (Peygamber) gönderilmiş olanlardansın.

Muhammed Esed Edit

Düşün bu hikmetle dolu Kuran'ı

Suat Yıldırım Edit

Hikmetli Kur’ân’a andolsun

Süleyman Ateş Meali Edit

Hikmetli Kur'ân'a andolsun.

Şaban Piriş Meali Edit

Hikmet dolu Kur’an’a andolsun ki

Ümit Şimşek Meali Edit

And olsun hikmetli Kur'ân'a:

Yaşar Nuri Öztürk Edit

Yemin olsun o hikmetlerle dolu Kur'an'a ki,

Yusuf Ali (English) Edit

By the Quran full of Wisdom,

M. Pickthall (English) Edit

By the wise Qur'an

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

1-2-3 bir arada

Muhammed Esed Tefsiri Edit

Düşün bu hikmetle dolu Kur'an'ı:

Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

2. Kur'an'ı Hakim'e yemin ederim.

2. Ey Peygamberlerin en şereflisi!. (Kur'an-ı Hakim'e yemin ederim) Yani: Hikmeti içeren ve nazım yönünden pek sağlam olan ve nice eşsiz, ince ve nasihat verici mânâları kapsayan ve semavi kitapların sonuncusu ve mükemmeli bulunan Kur'an'a 0 apaçık kitaba yemin ederim ki, sen yüce bir Peygambersin.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.