FANDOM


36/20 Yasîn Suresi
Kuran-ı Kerim
36/22Arapça harfli ayet metni Edit

اتَّبِعُوا مَن لاَّ يَسْأَلُكُمْ أَجْرًا وَهُم مُّهْتَدُونَ

Latin harflerine transcriptli metin Edit

İttebiu mel la yes'elüküm ecrav vehüm mühtedun

Kelime anlamlı meal Edit

1-ittebiû: uyun 2-men lâ yeselüküm: sizden istemeyen 3-ecran: hiç bir karşılık 4-vehüm: onlar 5-mühtedûn:doğru yola ulaştırılmışlardır

Abdülbaki Gölpınarlı Edit

Uyun sizden hiçbir ücret istemeyenlere ve onlardır doğru yolu bulanlar.

Ali Bulaç Meali Edit

"Sizden ücret istemeyenlere uyun, onlar hidayet bulmuş kimselerdir."

Ahmet Varol Meali Edit

Sizden bir ücret istemeyenlere uyun. Onlar doğru yoldadırlar.


Diyanet İşleri Meali(Eski) Edit

Diyanet İşleri Meali(Yeni) Edit

“Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun, onlar hidayete erdirilmiş kimselerdir.”


Diyanet Vakfı Meali Edit

«Sizden herhangi bir ücret istemeyen bu kimselere tâbi olun, çünkü onlar hidayete ermiş kimselerdir.»

Edip Yüksel Meali Edit

"Sizden bir ücret istemiyenlere uyun. Onlar doğru yoldadır."

Elmalılı Hamdi Yazır (sadeleştirilmiş metin) Edit

Uyun sizden bir ücret istemeyen o zatlara ki, onlar doğru yola ermişlerdir.

Elmalılı Meali (Orjinal) Edit

Uyun sizden bir ecir istemiyen o zatlara ki onlar hidayete irmişlerdir


Ömer Nasuhi Bilmen Edit

«O Zâta tâbi olunuz ki, sizden bir ücret istemiyor. Onlar doğru yola ermiş kimselerdir.»


Muhammed Esed Edit

Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun!"

Suat Yıldırım Edit

"Sizden bir ücret istemeyen, sizden hiç menfaat beklemeyen, dosdoğru yolda yürüyen bu kimselere uyun!"

Süleyman Ateş Meali Edit

"Sizden bir ücret istemeyenlere uyun, onlar doğru yoldadırlar."

Şaban Piriş Meali Edit

Sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun. Onlar, doğru yoldadırlar.

Ümit Şimşek Meali Edit

"Kendileri doğru yolda olan ve sizden hiçbir ücret istemeyen kimselere uyun.

Yaşar Nuri Öztürk Edit

"Sizden herhangi bir ücret istemeyelere uyun. Onlardır doğruyu ve güzeli bulanlar."


Yusuf Ali (English) Edit

"Obey those who ask no reward of you (for themselves), and who have themselves received Guidance.


M. Pickthall (English) Edit

Follow those who ask of you no fee, and who are rightly guided.

Elmalı tefsiri (sadeleştirilmiş) Edit

Demek önce hemşerilik şefkatini ileri sürerek öğüdü takdim ve onların resul olduklarını haber vermekle imanını açıkladı, bunu gerektiren sebepleri de şu tekit ile izah etti:

Uyun o kimseye ki Sizden bir ücret itemez. Dünya ile ilgili bir maksat ve karşılık talep etmez. Kendileri ise hidayete ermiş, doğru yolu tutmuşlar. Burada şöyle bir kıyas-ı mukassim (ikilem, yani mantıkta iki şıkkı da aynı sonuca varan kıyas), bir dilem vardır: Bir yolcunun bir rehbere uyması için iki engel düşünülebilir. Ya biçimsiz bir ücret istemesi yahut ehliyetine güven duyulmamasıdır. Bunlar ise hem bir ücret istemiyorlar, hem hidayet sahibi kimseler. O halde bunlar resul olmasalar bile doğru ve ücret istemediklerinden dolayı kendilerine uymamak için hiçbir sebep yoktur.


Muhammed Esed Tefsiri Edit

Sizden hiçbir karşılık beklemeyen ve kendileri doğru yolda olan bu kimselere uyun!"


Ömer Nasuhi Bilmen Tefsiri Edit

Ey Ahali!. (O zâta tâbi olunuz ki,) Sizi Allah'ın dinine davet eden, sizi selâmete kavuşturmak isteyen muhterem bir zâtı kendinize rehber ittihaz ediniz ki, o zat sizden bir mükâfat beklemiyor, (sizden bir ücret istemiyor) Sırf Allah rızası için sizi irşada çalışıyor, (onlar) öyle hak rızası için çalışan zâtlar (doğru yola ermiş kimselerdir) onlar insanları hakka kavuşturan dosdoğru yolu bilen zâtlardır, onlara tâbi olanlar, hidayete ererler.


Header gold
Ayet Ayet Yasin Suresi
K.kerim   

36/1 - 36/2 - 36/3 - 36/4 - 36/5 - 36/6 - 36/7 - 36/8 - 36/9 - 36/10 - 36/11 - 36/12 - 36/13 - 36/14 - 36/15 - 36/16 - 36/17 - 36/18 - 36/19 - 36/20 - 36/21 - 36/22 - 36/23 - 36/24 - 36/25 - 36/26 - 36/27 - 36/28 - 36/29 - 36/30 - 36/31 - 36/32 - 36/33 - 36/34 - 36/35 - 36/36 - 36/37 - 36/38 - 36/39 - 36/40 - 36/41 - 36/42 - 36/43 - 36/44 - 36/45 - 36/46 - 36/47 - 36/48 - 36/49 - 36/50 - 36/51 - 36/52 - 36/53 - 36/54 - 36/55 - 36/56 - 36/57 - 36/58 - 36/59 - 36/60 - 36/61 - 36/62 - 36/63 - 36/64 - 36/65 - 36/66 - 36/67 - 36/68 - 36/69 - 36/70 - 36/71 - 36/72 - 36/73 - 36/74 - 36/75 - 36/76 - 36/77 - 36/78 - 36/79 - 36/80 - 36/81 - 36/82 - 36/83


Üzerinde çalıştığımız sayfa hangi surenin ayeti ise sayfa sonuna Küme işaretlerinin tam ortasına {{}} a-Sure ismi yazmayı unutmayalım!
Community content is available under CC-BY-SA unless otherwise noted.